Bibliotheek & Studiedienst
1
Nieuwsbrief Advocaat & Bibliotheek  1 - 22 juli 2021
De bibliotheek heeft dezelfde openingstijden in juli en augustus.
Van 8.30u - 13.00u en van 13.30u -16.30u.
ACTUEEL

De evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank is uitgesteld naar 30 september 2023

Strada lex nieuws 20 juli 2021
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, BS 20/07/2021,  bl. 71594
(Art. 5)

Databank vonnissen en arresten uitgesteld naar 1 september 2022
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, BS 20/07/2021, bl. 71594
(Art. 6)

Bijkomende kantoorvergoeding voor telewerk aan het gerechtspersoneel van 01/01/2021 – 31/08/2021
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, BS 20/07/2021, bl. 71594
(Art. 7)

Plaatsvervangend magistraat tot 75 jaar: ook voor de magistraat die zijn ambt heeft verlengd
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, BS 20/07/2021, bl. 71594
(Art. 4)

Accessoir opstalrecht: nieuws inzake het hypotheek- en beslagverbod
12 JULI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen inzake Justitie, BS 20/07/2021, bl. 71594
(Art. 8)
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 


 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 
CORONA
Samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale Covid-certificaat van de EU en het Covid Safe Ticket - tweede lezing
Ministerraad 14 juli 2021
Betreffende:
- de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-Covid-certificaat
- het Covid Safe Ticket
- het PLF
- en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België
Parlementair document 55K2129
Aangenomen Plenaire vergadering Kamer 19 juli 2021
PUBLIEK RECHT
WETGEVINGSTECHNIEK

Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2019-2020)
D. Bijnens, H. Bortels, J. Theunis, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021, 86

Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2019-2020)
T. Corthaut, J. Riemslagh, D. Van Eeckhoutte, F. Vanneste, J. Van Nieuwenhove, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021, 117

Omzetting van richtlijnen door verwijzing
J. Van Nieuwenhove, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021, 154

De actieve uitpluisplicht van de lokale regelgever
W. De Cock, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021, 157

Rechtsterminologie en het euthanasieproces. Een rechtslinguïstische analyse van de begrippen onafhankelijkheid en psychisch ondraaglijk lijden
V. Liégeois, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021,

PARLEMENTAIR RECHT

De bespreking van het voorontwerp van de pandemiewet in de Kamer: kroniek van een experiment van democratische vernieuwing
H. Mussely, P. D. G. Caboor, TVW 2021/2, apr-mei-jun 2021, 157

LOKAAL BESTUUR

De algemeen directeur en de financieel directeur bij de - gemeenten en OCMW's
S. Helegeer, Sociale Praktijkstudies 2021/2, Wolters Kluwer 2021, 88 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OMGEVINGSRECHT

Zakboekje Milieuhandhaving 2021
Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P., Wolters Kluwer 2021, 705 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Urgenda in Frankrijk of de Zaak van de Eeuw
W. Konijnenbelt, NJB nr. 27, 09/07/2021, 2208
(jurisprudentie klimaatzaken, rechtsvergelijkend: Nederland, Frankrijk en België)

Rechtspraakoverzicht veehouderijen en mestverwerkers (2015-2019): niet alles kan Vlaanderen
B. Van Weerdt, TMR 2021/3, 198

An accident waiting to happen: Pieter Bruegel de Oude, Icarus en de val van het Vlaamse stikstofbeleid
H. Schoukens, TMR 2021/3, 223

DIERENRECHTEN

Bien-être animal: gouvernance, responsabilités et conflits d’intérêts
F. Dossche, F. Glansdorff, RGAR 2021/4, nr. 15773

GEGEVENSBESCHERMING
 

Informatie- en communicatietechnologierecht
RABG 2021-8
- Rechtspraak Privacy en gegevensbescherming, p. 663-740
- Rechtspraak Softwarebescherming, p. 741-749
- P. Craddock, E. Van Bogget, Cyberbeveiliging en gegevensbescherming: beoordeling en beperking van risico’s, p. 750-766
 BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENSRECHT)RECHT

Themanummer ‘Beschermde personen’
T. Vred. 2021/5-6
- Rechtspraak
- S. Mosselmans, Vrederechtelijke machtiging tot verwerping van een deficitaire nalatenschap die (mede) aan een handelingsonbekwame erfgerechtigde is toegevallen, p. 211
Inhoudstafel

Gesplitste aankoop
H. Pelgroms, Gesplitste aankoop van een onroerend goed waarbij de gelden nodig voor de aankoop van de blote eigendom vooraf aan de koper-blote eigenaar worden geschonken door de koper-vruchtgebruiker: een verschil van interpretatie van een gelijkaardige wettekst in de 3 gewesten – overzicht van de geldende administratieve spelregels, T. Not; 2021/6, jun 2021, 554

Belang van het kind

-G. Mathieu, A.-C. Rasson, Le droit de la famille à l’aune du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, Act.dr.fam. 2021/6-7, 167
-M. Mallien, L’intérêt de l’enfant lors des litiges parentaux en matière d’hébergement et d’éducation: la question des autonomies à travers trois hot topics, Act.dr.fam. 2021/6-7, 190

GOEDERENRECHT

Onroerende registerpubliciteit
B. Verheye, Reeks Notariële rechtsbibliotheek, die Keure 2021, 622 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe goederenrecht rechtseconomisch gewikt en gewogen
B. Bouckaert, TPR 2020/3-4, 785

VERBINTENISSENRECHT

Huurzakboekje 2021
M. Dambre, W. Defoor, T. Vandromme, K. Vanneste, Wolters Kluwer 2021, 462 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten. Koop (2007-2020)
B. Tilleman, S. De Rey, N. Van Damme, F. Van den Abeele, TPR 2020/3-4, 1007

Tijdschrift voor Aannemingsrecht
Inhoudstafel nr. 2021/2

VERJARING

Ontwikkelingen in het EVRM op het vlak van de bevrijdende verjaringsregels
D. Deferme, TPR 2020/3-4, 827

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Indicatieve tabel 2020
F. Carpentier, J.-L. Fagnart, G. Jocqué, C. Persyn, N. Simar, Reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters nr. 33, die Keure 2021, 195 p.
Beschrijving + inhoudstafel
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

The Impact of Technology and Innovation on the Wellbeing of the Legal Profession
Michael Legg, Prue Vines, Janet Chan, Intersentia 2020, 338 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Collaboratief onderhandelen. Balanceren tussen het failliet van de advocatuur en de hoop op een nieuw en positief elan
A.-L. Verbeke, ‘De Redactie Privaat’, TPR 2020/3-4, 703

GERECHTELIJK RECHT

Ius&Actores
Tijdschrift voor de actoren van het gerecht en de invordering
Inhoudstafel nr. 2020/2-3

De verwijzing in de gerechtskosten: voorstel tot invoering van een aantal nieuwe regels
W. De Mulder, P&B 2021/3, 103

Rechtsvorming door toeval of beleid?
Enkele beschouwingen over de rechtsvorming door het Hof van Cassatie naar aanleiding van het arrest van 27 april 2020 over de kwalificatie van de kredietopening
M. Van der Haegen, TBH 2021/4, 381
 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De factuur
RABG 2021-9
Inhoudstafel

Van landbouwer naar agrarisch ondernemer: de evolutie van het ondernemingsbegrip en de impact voor de landbouwer
F. Van, A. Lescouhier, T.Agr. 2021/2, apr-jun 2021, 67

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen
Modellen voor een praktische implementatie
P. Suykens, Wolters Kluwer 2021, 326 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondslagen van het rechtspersonenrecht
D. Van Gerven, TPR 2020/3-4, 887

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
Inhoudstafel 2021/4

Vennootschapsrechtelijke bedenkingen bij de B2B-wet van 4 april 2019 (bis)
S. Christiaens, TBH 2021/3, 257

INSOLVENTIERECHT

Praktische gids voor Faillissementscuratoren
B. Vander Meulen, Editie 2021, deel 1 – deel 2/ modellen
Modellen digitaal raadpleegbaar via Jura in de bibliotheek
Beschrijving + inhoudstafel

De wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX WER en WIB 1992
A. Van Hoe, I. Verougstraete, J.-Ph. Lebeau, TBH 2021/3, 274

VERZEKERINGEN

Kredietverzekering
P. Becue, De ‘Capital Relief Policy’. Bank en kredietverzekeraar vinden elkaar, T.Verz. 2021/2, 156

Hoe goed dienen verzekeraars op de hoogte te zijn van de levenswijze van hun verzekerden?
T. Derval, C. De Thaye, T.Verz. 2021/2, 187

CONSUMENTENRECHT

De implementatie van de Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten in de Belgische rechtsorde
L. Vanherreweghe, TPR 2020/3-4, 721

Dieselgate
A. Biard, Retour sur 6 ans de Dieselgate en Europe de vue des consommateurs, DCCR 2021, nr. 131, apr-mei-jun 2021, 3

INTELLECTUELE RECHTEN

Auteursrechten op design en gebruiksvoorwerpen na de arresten Cofemel en Brompton Bicycle
P. Maeyaert, IRDI 2021/2, 61
FINANCIEEL RECHT
Kredietverzekering
P. Becue, De ‘Capital Relief Policy’. Bank en kredietverzekeraar vinden elkaar, T.Verz. 2021/2, 156

Tijdschrift Bank- en Financieel Recht
Inhoudstafel nr. 2021/2
STRAFRECHT
Het strafrechtelijk ne bis in idem
Peter Hoet, CABG Cahiers, Intersentia 2021, 119 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht - tweede lezing
Ministerraad 16 juli 2021

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de notaris
J. Vandeuren, T.Not. 2021/6, juni 2021, 513

De anderhalve-meter-relatie tussen wetenschappers en beleidsmensen, ook bij de nodige vernieuwbouw van het Belgische strafrechtsbestel?
F. Verbruggen, Editoriaal, Panopticon nr. 2021/4, 305
Inhoudstafel Panopticon nr. 2021/4, jul-aug 2021

VERKEERSRECHT – AANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERINGEN

Verkeerszakboekje 2021
Luc De Somer, Lotte Helsen, Wolters Kluwer 2021, 294 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Een onverzekerd motorrijtuig: welk moreel bestanddeel is vereist?
Strada lex nieuws 02/072021
Cassatie 22 juli 2021:
Uit artikel 22, § 1, 2de lid WAM volgt dat de houder en de bestuurder van een motorrijtuig alleen strafbaar zijn als ze daadwerkelijk weten dat het voertuig niet verzekerd is. Het feit dat ze dit hadden kunnen weten, volstaat niet.
 FISCAAL RECHT
Gerechtelijke en buitengerechtelijke reorganisatie
C. Declercq, C. Wathion, C. Van Craeyvelt, Ook na gewijzigd insolventierecht blijft (voorlopig?) verschil in fiscale behandeling bestaan, Fisc. Act. nr. 25, week 8-14 jul 2021, 1

Diverse inkomsten

T. Vandeweyer, L. Barthels, Interne meerwaarde kan belastingvrij zijn bij sterke economische en familiale motieven, zelfs bij verkoop i.p.v. inbreng, Fisc. Act. nr. 25, week 8-14 jul 2021, 5

Napoleon is dood, leve Napoleon
W. Heyvaert, rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 603, jun 2021, 527
(Amusant commentaar op het neerleggen van een verzoekschrift)

De (voorgestelde) digitaledienstenbelasting fiscaal-juridisch gewikt en gewogen
B. Peeters, M. Otto, M. Geeroms, TFR nr. 603, jun 2021, 529

Ook in 2021 milde toepassing 80%-grens voor aanvullende pensioenen bedrijfsleiders
C. Hendrickx, Fisc.Act. nr. 24, week 1-7 juli 2021, 1

Erf- en schenkbelastingen
R. Ackermans, L. Gastmans, Gunstregime familiale vennootschappen toch ook voor actieve vennootschap met ‘te veel’ privévastgoed, Fisc.Act. nr. 24, week 1-7 juli 2021, 4
(Gent 1 juni 2021, 2020/AR/659)

Tijdelijke coronamaatregelen opnieuw verlengd
W. De Visscher, Fisc.Act. nr. 23, week 24-30 jun 2021, 1

Fiscale stimuli voor investeringen in een kmo in de drie gewesten
J. Wellens, TvRF 2021/1, 2

Schema: de winwinlening, de coup-de-poucelening en de proxilening
W. De Visscher, TvRF 2021/1, 18

Roerende voorheffing
G. Smet, Fiscus bevestigt: geen RV op ‘negatieve interesten’, Fisc.Act. nr. 23, week 24-30 jun 2021, 3

Vennootschapsbelasting
P.-J. Wouters, Interestaftrekbeperking: nieuw KB over infrastructuurprojecten en ‘ad-hoc’-consolidatie, Fisc.Act. nr. 23, week 24-30 jun 2021, 6

BTW

B2B-intracommunautair goederenverkeer: circulaire bijgewerkt
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 24, week 1-7 juli 2021, 6

INTERNATIONAAL FISCAALRECHT

Europese fiscale gegevensuitwisseling: pijnpunten en aanbevelingen
N. Diepvens, Fiscoloog Internationaal nr. 451, 30/06/2021, 1

DBI-aftrek en Moeder-dochterrichtlijn: nieuwe prejudiciële verwijzing
W. Willems, J Luts, Fiscoloog Internationaal nr. 451, 30/06/2021, 3

OESO-richtlijnen over gevolgen COVID-19-pandemie op verrekenprijzen
G. Bombeke, D. Geuens, S. Massaro, Fiscoloog Internationaal nr. 451, 30/06/2021, 6

Niet-verrekenbaarheid van buitenlandse successierechten op roerend vermogen is in strijd met Grondwet
E. Spruyt, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 28-29 2021, 1
Bespreking GwH 3 juni 2021, 80/2021
 SOCIAAL RECHT
Uitbreiding naar 10 dagen rouwverlof vanaf 25 juli 2021
C. Van den Steen, SocialWin nieuws 16/07/2021
Uitbreiding rouwverlof bij het overlijden partner of kind en tot flexibiliseren opname van het rouwverlof
27 JUNI 2021. - Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15/07/2021, bl. 70670


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Revue du Droit de L’Union européenne
Inhoudstafel nr. 2021/2
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.