H2W | april 2015

H2W
H2W

Een goede bedrijfsvoering met adequate inzet van mensen en middelen is van essentieel belang. In de hectiek van alle dag is er niet altijd de juiste aandacht om de dagelijkse zorg-logistieke processen kritisch onder de loep te nemen. Hiervoor is LSS uitermate geschikt. Met behulp van LSS worden de dagelijkse zorg-logistieke processen kritisch geanalyseerd, worden verbeteringen vastgesteld en worden veranderingen geborgd. LSS is gericht op het continu verbeteren en het elimineren van verspilling in de dagelijkse zorg-logistieke processen. De verbeteringen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit, verkorten van doorlooptijden, aanpakken van verstoringen, verhogen van de veiligheid, voorkomen van fouten, elimineren van onnodige kosten en onnodige activiteiten. Voor het realiseren en borgen van deze verbeteringen worden LSS-methodieken toegepast. H2W heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en helpt u graag dit veranderingsproces in uw organisatie te realiseren.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Een van de vele vragen die regelmatig aan de bestuurder van een ziekenhuis wordt gesteld. Voldoet de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) aan de huidige wet- en regelgeving? Zijn de logistieke processen van de CSA geborgd zodat er veilig gewerkt kan worden? Voldoen de autoclaven en wasmachines nog aan de richtlijnen? Komen ze nog door de validatie? Hoeveel operaties worden uitgesteld omdat er ergens in het CSA - OK proces iets niet goed is gegaan? Hoe goed is de dienstverlening van de CSA?

Dit zijn ogenschijnlijk een aantal redelijk eenvoudige vragen. In de praktijk blijkt echter dat wil een CSA aan alle richtlijnen, wet- en regelgeving voldoen er veel onderhoud nodig is. Er moeten soms grote investeringen worden gedaan om te blijven voldoen aan de richtlijnen, wet en regelgeving. Bij grote investeringen is het goed om eens na te denken of een ziekenhuis de sterilisatie van medische hulpmiddelen zelf wil blijven doen. Het lijkt een voor de hand liggende keuze maar er zijn goede alternatieven in de markt beschikbaar. Wij adviseren in dergelijke gevallen een business case op te laten stellen waarin kwantiteit en kwaliteit van de CSA dienstverlening goed tegen het licht wordt gehouden. Een business case kan tot verrassende uitkomsten leiden.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Zorginstellingen zijn voortdurend in beweging. Verandering is inmiddels de enige constante. De zorgmarkt is in principe een enorme groeimarkt, ware het niet dat de macrobudgetten enorm onder druk zijn komen te staan en het zorgverzekeringspakket daardoor verder wordt uitgekleed en eigen bijdrage moet worden verhoogd. De overheid stimuleert marktwerking in de zorg om ook de benodigde efficiëntie en kwaliteit een “boost” te geven. Niemand weet hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken, maar niets doen is geen optie. Zorginstellingen kijken, gedwongen of niet, steeds specifieker naar hun core business en maken strategische keuzes over welke zorg ze wel en welke zorg ze niet willen aanbieden. Ze maken keuzes welke zorg ze willen contracteren (verkopen) bij de zorgverzekeraars. Deze keuzes bepalen welke ondersteunende organisatie daar nog bij nodig is. Specialisatie, samenwerking, inbesteden of uitbesteden, het zijn vaak deze thema’s die op de bestuurstafel liggen. Gaat dit ook uw inkoopafdeling raken en zo ja, welke richting gaat het op.

In deze whitepaper geven wij onze visie op de ontwikkeling en de toekomst van inkooporganisaties binnen de zorgbranche.

Meer informatie over dit onderwerp

H2W

Staatssecretaris komt met plan verpleeghuiszorg.

De pleegzorg dreigt in veel instellingen af te glijden. Staatssecretaris Van Rijn is daarom nu met een plan van aanpak gekomen voor betere verpleeghuizen. Scherper toezicht door de inspectie, slechte bestuurders keihard aanpakken, meer openheid over de verschillen tussen instellingen en zorgen dat bij elk tehuis de juiste zorgteams werken. Want vooral de aandacht voor 'zware' patiënten moet beter, schrijft het AD. Dat staat in het langverwachte plan van aanpak voor betere verpleeghuiszorg van staatssecretaris Van Rijn . De officiële aanleiding is een kritisch inspectierapport van afgelopen juni. Daaruit bleek dat de zorg in veel tehuizen onder de maat is en niet aansluit op de behoeften van patiënten. Er is onvoldoende deskundig personeel aanwezig en dossiers worden slecht bijgewerkt.

Lees meer...


Nog veel knelpunten in acute GGZ.

Perverse prikkels in de financiering, onvoldoende geschikt personeel, dito opvanglocaties, lange wachttijden en problemen met de overdracht, de acute zorg voor ernstig verwarde personen kent nog veel knelpunten. Dat constateert onderzoeksbureau SiRM in een knelpuntenanalyse van de acute ggz.

Lees meer...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W