Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
September 2020 nr. 45
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Welkom weer in de Bethlehemkerk!
 
Startzaterdag -  Uw Schepping, jouw creatie
 
Startzondag - Chaos en orde in de Bethlehemkerk
 
Twee nieuwe diakenen!
 
Alternatieven Kinderkerkkamp 2020
 
Gemeenteavond donderdag 17 september
 
Op de bank bij:
Peter en Anita
 
Open Monumentendag: Bethlehemkerk doet mee
 
PGH Primeur: Jongerenviering
 
Vredeswandeling
 
Midden in het Leven gaat weer van start
 
Schrijf je eigen spirituele autobiografie - een training
 
 
 
Zondag 6 september
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
Elkaar aanspreken is 'houden van'
 
 
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Sterretjes
 
Midden in het Leven vindt toch plaats op vrijdag 25 september.
 
---------------------------
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 4 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 5 september
 
Zondag 6 september
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 7 september
-
 
Dinsdag 8 september
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 9 september
--
 
Donderdag10 september
 
Vrijdag 11 september
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 12 september
 
Zondag 13 september
 
ds. Aster Abrahamsen
 
 
Samen online koffiedrinken
 
Wandelen met Maria 
 
Save the dates
 
PGH Jongerenviering in de Bethlehemkerk op zondag 20 september.
 
Woensdag 28 oktober Kees van der Zwaard voorstelling over Bonhoeffer
in de Bethlehemkerk.
 
 

Zondag 6 september

Romeinen 12: 9-21
 
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. .....
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.

Welkom weer in de Bethlehemkerk!

Na een moeilijke en lastige tijd heeft de commissie Fysieke Kerkdiensten Bethlehemkerk (FKB)  een Gebruiksplan opgesteld voor de Bethlehemkerk wat ons gaat helpen om u als kerkgangers weer fysiek in ons kerkgebouw bij diensten en activiteiten te kunnen ontvangen.
De FKB heeft vertrouwen en veiligheid als de kaders voor het Gebruiksplan gesteld. Het uitgangspunt is dat we samen in vertrouwen op elkaar op een veilige manier in onze kerk kunnen samen komen.
Op zondag 30 augustus 2020 en 6 september 2020 hebben we oefendiensten gepland om te testen of het Gebruiksplan op juiste wijze kan functioneren. Belangrijk is dat we vastleggen wie wanneer in de kerk aanwezig is geweest en, indien nodig, mensen kunnen opsporen.
Zo willen we u vragen om u aan te melden via Eventix. Dit is een systeem waarmee we kunnen bijhouden hoeveel mensen we kunnen verwachten.
 
 
 
Startzaterdag -  Uw Schepping, jouw creatie
 
Doe gezellig mee met de startzaterdag van de Bethlehemkerk. Ook dit jaar zijn er weer volop activiteiten voor jong en oud. De activiteiten starten op verschillende tijdstippen in de middag van 12 september.
We ontmoeten elkaar buiten op het plein voor de kerk en op ons eigen grote grasveld, onder het genot van een drankje en een nootje om elkaars verhalen te horen.
Vanaf 15:15 begint een heuse puzzelfietstocht door Hilversum.
Vanaf 16:00 is iedereen welkom, die niet mee op de fiets puzzeltocht gaat.
We bieden de Bethlehemkerk babbelbox aan, een box met allemaal verschillende leuke vragen om met de ander in het gesprek te verkennen en zo elkaar beter te leren kennen.
 

Startzondag - In het begin … Chaos en orde in de Bethlehemkerk

Komend jaar zal in het teken staan van Schepping, het nieuwe jaarthema voor alle kerken van de PgH, dus ook voor onze Bethlehemkerk. Bij Schepping kun je aan veel dingen denken: aan het verhaal van Genesis, aan de natuur,  aan milieuproblematiek en klimaatverandering, aan creativiteit, kunst en cultuur, etc. Dit jaar willen we allerlei facetten van Schepping voorbij laten komen. Wie zijn wij in de schepping? Wat voegen wij toe en wat breken wij af? Wat betekent ‘scheppen’ in uw leven? Al dit soort vragen komen langs op Startzondag. Het wordt allemaal een beetje anders dan anders, een beetje chaos, maar uiteraard komt alles weer in orde op het laatst.
 
Het zal een heel andere Startzondag zijn dan de andere jaren, vanwege de coronacrisis.
 
 
 
Graag tot 13 september!
Namens de Startzondag commissie
 
 
Twee nieuwe diakenen!
 
Op zondag 13 september zullen Daan Janson en Jelle Wesselius worden bevestigd in het ambt van diaken. Zowel Daan als Jelle hebben eind vorig jaar een poosje meegekeken en proef gedraaid bij de diaconie. Vervolgens hebben zij dit jaar beide geheimhouding afgelegd, zodat zij een eerste stap konden maken in het kerkenraadswerk. Een bevestiging kon steeds niet gepland worden, vanwege de coronacrisis.
 
 

Alternatieven Kinderkerkkamp 2020

Het kinderkerkkamp dat in het weekend van 3 en 4 oktober gepland stond is door de locatie in Valkeveen, ivm alle regels rond corona, geannuleerd. Maar GEEN  kinderkerkkamp, dat kan natuurlijk niet! De leiding gaat zoeken naar een alternatief. Dus houd het weekend nog vrij voor uw kind(eren)
 
 
 
 
Gemeenteavond donderdag 17 september
 
De algemene kerkenraad nodigt alle leden van de PgH van harte uit voor een speciale bijeenkomst over het beleid voor de komende jaren. De AK wil de leden van de PgH graag bij dat beleid betrekken. Daarom belegt de AK deze bijeenkomst op donderdag 17 september in de Bethlehemkerk.
 
Aanvang 20:00 uur!
  
Het PgH-beleidsplan
Het PgH-beleidsplan, met als motto: Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen, spreekt uit dat de PgH belang hecht aan de vitaliteit van de (wijk)gemeenten en deze wil ondersteunen.
Verder stelt het PgH-beleidsplan voor de komende jaren vijf prioriteiten:

Op de bank bij: Peter en Anita

Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Anita en Peter den Uil:
 
Wat betekent de bank voor jullie?
Voor Anita en Peter heeft de bank een emotionele waarde: hij is afkomstig uit de Bethlehemkerk. De Bethlehekerk is de kerk waar beiden belijdenis hebben gedaan.
 
 

Open Monumentendag 2020: Bethlehemkerk doet mee

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.
 
Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 12 en zondag 13 september, zal er door het coronavirus anders uitzien dan andere jaren. Dit betekent onder meer dat veel monumenten uitsluitend per reservering bezocht kunnen worden. Ook zullen er meer activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden.
 
De Bethlehemkerk kan zaterdag van 10.00 - 14.00 uur bezocht worden.
 
 

PGH Primeur: Jongerenviering

Een primeur in Hilversum: een oecumenische en bovenwijkse jongerenviering van de RK Emmaus-Paulusparochie en de drie Protestantse wijkgemeenten Regenboog, Morgenster en Bethlehemkerk. Dit zal zijn op 20 september
 
Het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt verschil’ spitsen we toe op de waardering voor mensen van verschillende huidskleur onder het motto ‘De kracht van verschil’.
 
We worden hiertoe gemotiveerd door wat er speelt in de wereld, het racistisch geweld dat overal aan de orde is. We worden geïnspireerd door de ‘Black Lives Matter’-beweging, door Martin Luther King, maar ook door Typhoon, door ‘Mayenziwe’ een lied van christenen uit Zuid-Afrika en nog veel meer.
 

Vredeswandeling 20 september

De raad van kerken draagt ook dit jaar bij aan de vredeswandeling van het platform vrede Hilversum. Dit jaar wordt om 14.00 gestart op de kerkbrink met een ritueel van het aansteken van zeven fakkels met bijdragen van verschillende organisaties. Daarna volgt een korte wandeling naar het gemeentehuis langs het MH17 monument. Bij het gemeentehuis is nog volop ruimte voor onderling gesprek.
 
 
 
 
Midden in het Leven weer van start

De eerste avond van MIHL dit seizoen zal op vrijdag 25 september plaatsvinden ipv een week eerder, wat eerder gepubliceerd is.

Het gaat volgens het oude concept met American diner en programma, wel uiteraard met in acht neming alle regels van het gebruiksplan, zorgvuldig met elkaar en veilig. Verdere informatie over het programma volgt nog.

Je kan je alvast opgegeven dmv een mailtje naar middeninhetleven@bethlehemkerk.nl 

en geef dan meteen even door wat je meeneemt voor het eten en/of drinken.

 
 
 
Schrijf je eigen spirituele autobiografie - een training
 
Wanneer allerlei levensvragen je sterk bezighouden, vragen over jezelf, over de betekenis van je leven of over de toekomst, dan kan het helpen om je eigen leven in kaart te brengen. Hiervoor is de training ‘Schrijven helpt’ opgezet. Deze training begeleidt mensen in het schrijven van hun eigen levensverhaal en het verhelderen van hun visie op hun leven. Hierbij gaat het niet zozeer om de feiten van ieders leven, maar worden de deelnemers aan de training geholpen om aan de hand van hun leven te ontdekken wat zij van waarde vinden, wat hen beweegt, wat hun krachten zijn, waar ze in geloven, uit welke bronnen ze putten, kortom: hun spiritualiteit. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl