van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - oktober 2013
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
Masterclass 6 november: “Trainen van het spiervermogen”
Op woensdag 6 november organiseert de NSTV haar tweede Masterclass van dit jaar. Thema is “Trainen van het spiervermogen”. De Masterclass vindt plaats in Heerde en wordt verzorgd door Jeroen Rietveld, bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog, tevens docent masteropleiding Sportfysiotherapie HU, krachttrainer Project2018 en fysiek trainer NOC*NSF.
 
Centraal deze avond staat het trainen van het spiervermogen. Hoe doe je dit, wanneer doe je dit en met wie doe je dit?
 
De masterclass bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. In het praktische deel staat o.a. de methodiek van de belangrijkste krachtoefeningen centraal, van waaruit je een volledig krachtprogramma kunt aanbieden. Jeroen zal hierbij ook stilstaan bij de inbedding ervan in het jaarplan.
 
In de theorie zal naast het begrip spiervermogen en de uiteenzetting rondom de snelheids- en krachtcomponent, het accent liggen op de meer gevorderde trainingsvormen om het spiervermogen te trainen. Hierbij valt te denken aan explosiviteit, pre-stretch en plyometrie middels sprongvormen.
 
Voor NSTV-leden is de deelname gratis. Ben je geen lid van de NSTV, dan zijn de kosten €15.
 
 
Op 20 november volgt er tweede Masterclass over dit onderwerp in zuidwest-Nederland (waarschijnlijk Warmond).

 
Geslaagde regionale bijeenkomst Puberbrein
Op dinsdagavond 17 september waren er maar liefst 62 (toekomstige) trainers bij de regionale bijeenkomst Noord aanwezig om meer te leren over het puberbrein. Het bleek een zeer interessante avond.
 
Dr. P.A. (Auke) Wiegersma startte met de opmerking “Het zijn geen aliens, maar het komt in de buurt”. 
 
Een van de eye openers was, dat adolescenten heel slecht zijn in het lezen van de gezichtsuitdrukking van een ander. Zij zien niet dat het gezicht van jou als trainer op onweer staat, je zult het hen moeten vertellen. 
 
 
Presentatie Masterclass Jos Geijsel op de ledensite
De presentatie die Jos Geijsel in juni heeft gehouden in zowel Heerde als Leiderdorp over periodisering en low/high impact training, vind je in onze ledensite. Ga naar Log in en dan vind je de presentatie via de linkernavigatie onder 'kennisbank'.
 
Inloggen op de ledensite
Via de speciale loginpagina, die je kunt vinden via "Login", kom je in de ledenportaal waar je met je NSTV-logingegevens kunt inloggen.
Nadat je bent ingelogd, zie je op de hoofdpagina zelf niets veranderen en lijkt het alsof je wachtwoord niet werkt. Echter aan de linkerzijde zie je dat de navigatiekolom is uitgebreid met:
  • Kennisbank
  • Mijn facturen
  • Wijzig lidgegevens
Je bent dan dus wel degelijk ingelogd en kunt dus op deze manier bij je 'eigen gegevens' en de kennisbank waarin je diverse presentaties kunt vinden.
 
Contributie 2013
Eind november zal de NSTV-contributie voor het jaar 2013 worden geïncasseerd. Alle NSTV-leden worden hierover binnenkort persoonlijk geïnformeerd via een e-mail vanuit info@nstv.nl. De e-mail bevat een digitale factuur (pdf). Op deze factuur staat aangegeven of de verschuldigde contributie wordt geïncasseerd of dat je deze zelf moet overmaken.
 
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging. Wil je het lidmaatschap 2014 opzeggen, dan ontvangen wij graag vóór 1 december 2013 jouw schriftelijke opzegging. Deze kun je mailen aan info@nstv.nl of ledenadministratie@nstv.nl.
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.
Volg ons ook op Twitter of Facebook