NSE Bijblijver
september 2014
 
Programma Startbijeenkomst NSE 2015 bekend: 30 september a.s.
Het programma van de Startbijeenkomst NSE 2015 is bekend! De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 september a.s. van 12.00-16.30 uur bij Studiekeuze123 in Utrecht. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Routebeschrijving

U kunt zich opgeven voor de Startbijeenkomst door een e-mail te sturen aan info@nse.nl.

PROGRAMMA
Tijdstip Onderdeel
12.00-12.30 Inloop lunch
12.30-13.30
Proces NSE 2015

Uitleg over de planning en de werkzaamheden. Wat is er dit jaar anders/nieuw ten opzichte van vorig jaar.

Onder meer:
- Invullen op een smartphone
- Non-respons onderzoek in maart 2015
- Uitleg over controles op de voorlopige bestanden. Welke controles kunnen instellingen wanneer doen op de geleverde bestanden?
- Aanleveren van studentgegevens. Let op de techniekconversie
- Betere inzet van de responsoverzichten

13.30-13.40 Pauze
13.40-14.10 Presentatie door TU Delft (Ted Barendse): Hoe betrek je studenten bij de NSE?
14.10-14.40 Presentatie door Hogeschool Rotterdam (spreker volgt): Hoe pakt de Hogeschool Rotterdam de communicatie rond de Nationale Studenten Enquête aan?
14.40-15.00 Pauze
15.00-15.30 Brainstorm in groepjes: met elkaar ideeën opdoen hoe zelf binnen de instelling aan de slag te gaan met de communicatie rond de NSE.
15.30-15.45 Plenaire terugkoppeling en afsluiting
15.45-16.30 Borrel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.