Studie in Cijfers Bijblijver
oktober 2014
 
Beste contactpersoon Studie in Cijfers,

Met deze Bijblijver houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rond Studie in Cijfers (SiC). Zoals in de laatste Bijblijver is vermeld, zijn wij op dit moment bezig met de voorbereiding van een tussentijdse update van Studie in Cijfers in verband met de aankomende conversie van Techniekopleidingen in het HBO. In deze Bijblijver vindt u onder andere meer informatie over de laatste ontwikkelingen rond deze update.

Update conversie Techniekopleiding HBO en Studie in Cijfers
Eind van dit jaar zal er een update van Studie in Cijfers plaatsvinden uitsluitend voor alle opleidingen die te maken hebben met de conversie van techniekopleidingen. De werkwijze en een voorlopige planning hiervan zijn besproken op de contactpersonenbijeenkomst van 2 oktober jl. De presentatie van deze bijeenkomst met achtergrondinformatie over deze update staat online.

Inmiddels is er een definitieve planning bekend van deze update voor de techniekopleidingen:
24 nov Voorlopig Conversiebestand + voorlopige lijst met gewijzigde plaatjes naar instellingen
28 nov Deadline opmerkingen over Conversiebestand
3 dec Voorlopige plaatjes beschikbaar voor instellingen
12 dec Deadline aanleveren nieuwe toelichtingen + opmerkingen over voorlopige plaatjes
15 dec Nieuwe plaatjes voor laatste check naar instellingen
18 dec Deadline aanleveren laatste correcties door instellingen
19 dec
Definitieve plaatjes op Studiekeuze123.nl en te downloaden door instellingen

De werkwijze van deze update is terug te lezen in de presentatie van 2 oktober. Voor verdere vragen over deze update kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het contactformulier of 030-234 66 68.

Kopieën van Studie in Cijfers
Op 29 september zijn alle contactpersonen van Studie in Cijfers per mail ingelicht over afwijkende afbeeldingen die in omloop waren op de sites www.universitairebachelors.nl en www.hbobachelors.nl. Deze kopieën bevatten data waarvan wij de betrouwbaarheid niet konden verifiëren en werden in een afwijkende lay-out gepresenteerd.

Een dergelijke kopie brengt het concept van Studie in Cijfers ernstige schade toe. Voor studiekiezers is het onduidelijk welke variant van Studie in Cijfers ze moeten geloven. Daarnaast wordt op deze wijze de herkenbaarheid van de bijsluiters, één van de kernpunten, teniet gedaan.

Inmiddels zijn deze afwijkende plaatjes verwijderd en worden alleen op Studiekeuze123.nl en de sites van de deelnemende instellingen nog Studie in Cijfers getoond.

Overige mededelingen
  • De ontwikkeling van Studie in Cijfers voor het MBO is inmiddels afgerond. Stichting S-BB is inmiddels druk om Studie in Cijfers op alle MBO-scholen in te voeren. Voor meer informatie, kijk op de website.
  • Begin 2015 start Studiekeuze123 met de ontwikkeling van een nieuw dashboard voor Studie in Cijfers. Met dit dashboard wordt het bij elke update van Studie in Cijfers makkelijker voor instellingen om de plaatjes te controleren, opmerkingen door te geven aan Studiekeuze123 en om toelichtingen en de contacttijd door te voeren. Tijdens de ontwikkeling zullen we enkele instellingen ook vragen om het dashboard te testen, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de instellingen. Voor meer informatie, zie de presentatie van 2 oktober.
  • Eind van dit jaar zal een aantal focusgroepen bestaande uit studiekiezers, studenten en ouders de producten van Studiekeuze123 beoordelen. Ook Studie in Cijfers zal door deze groepen getest worden.  Zodra er uitslagen zijn, houden we jullie hiervan op de hoogte.
  • Een volgend contactpersonenoverleg zal plaatsvinden in maart 2015. Hoofdonderwerp zal de algemene update van Studie in Cijfers in mei/juni 2015 zijn. Alle contactpersonen krijgen hier t.z.t. een uitnodiging voor.
Wijzigen contactpersoon Studie in Cijfers of opvragen inloggegevens
Wilt u een wijziging van de contactpersoon SiC doorgeven of bent u uw inloggegevens voor de downloadomgeving kwijt? Laat dit aub weten via het contactformulier.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joeri Nortier via het contactformulier of 030-234 66 68.

 
 
In deze Bijblijver:
Studie in Cijfers geeft een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen of universiteiten. Dit kan de studiekiezer helpen bij zijn oriëntatie op zijn studiekeuze. Lees meer over SiC op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
U ontvangt deze SiC Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon SiC. Mocht dit niet juist zijn, neem dan aub contact op met Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.