Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2016 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
The Passion Amersfoort
 
Bach's eigen lievelingsmuziek
 
Laudato Si: tweede avond
 
Films in de 40dagentijd
 
Zuiderheide gesprekskring
 
Diensten veiling 2 april
 
Voedselbankactie
 
Gemeenteavond toekomst PgH
 
Paasontbijt
 
Zondag 6 maart
 
Motto: 'Tijd van vertrouwen’
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
 
Bethlehem Sterretjes
 
Uitnodiging voor feestje Feestelijke opening van de zonnefabriek op zaterdag 19 maart.
 
Schoonmaakkerk
Iedere eerste maandag van de maand schoonmaak kerk.
 
Huispaaskaarsen
Uw bestelde huispaas-kaarsen zijn vanaf 7 maart bij de koster af te halen.
 
AGENDA
 
Vrijdag 04 maart  Catechese 12-15 jaar en stercafé
 
Zondag 06 maart
ds. Kick Bras in de Bethlehemkerk
 
ds Scheurwater in de Morgenster
 
Dinsdag 08 maart Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
Donderdag 10 maart Gesprekskring Zuiderheide
[NB: in Bethlehemkerk!]
 
Laudato Si-avond (2)
in de Kapel
 
Zondag 13 maart
ds. Erik van Halsema
 
Voedselbankactie diaconie
 
Ontmoetingsbijeenkomst voor Zeeheldenkwartier
 
SAVE THE DATE:
 
Woensdag 16 maart
Presentatie herijkingsnota PGH in de Grote Kerk
 
Zaterdag 19 maart
Feestje: opening Zonnefabriek (zie bijlage!)
 
Zaterdag 2 april
Veiling en boekenmarkt voor Ghana
 
Lied van de week
 

6 maart 2016 – Vierde zondag van de veertigdagentijd

LB 928 – Hoe ik ook ben

Een lied, niet geschreven bij het evangelie over de verloren zoon, maar er wel heel goed bij passend: ‘Hoe ik ook ben / geworden tot niets, / nog ziet mij die Ene’. Een lied dat ook goede diensten kan bewijzen buiten de liturgie, als een mens bevangen wordt door wanhoop en duisternis.

Lees meer ...

 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
40dagentijd: Zet een stap ... 
Samen naar The Passion Amersfoort
 

Jaarlijks wordt op Witte Donderdag steeds op een andere plaats in Nederland The Passion uitgevoerd. Dit jaar gebeurt dit in Amersfoort.


Het is in de Bethlehemkerk een traditie om The Passion, na de viering van het Heilig Avondmaal te volgen op een groot scherm.
 
Maar nu het evenement zo dichtbij is, zijn er mogelijk ook een aantal gemeenteleden die hier samen naar toe willen.
Bach's eigen lievelingsmuziek
 
Op zaterdagmiddag 5 maart klinkt in de Grote Kerk van Hilversum de cantate ‘Es wartet Alles auf Dich’ van Johann Sebastian Bach. Het openingskoor is een hoogtepunt in de koormuziek van deze geliefde componist.

Aanvang: 16.30 uur

lees meer ...

Laudato Si: tweede avond

In de veertig dagen voorafgaande aan Pasen is er aandacht voor inkeer en bezinning. Drie geloofsgemeenschappen in Hilversum organiseren samen twee avonden waar stil gestaan wordt bij de toekomst van onze aarde. Lees meer...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Films in 40dagentijd: Into great silence

 
 
 
Voor de vijfde keer brengt Filmtheater Hilversum in samenwerking met de Regenboogkerk en de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd.
 
Dinsdag 8 maart kunt u in het Filmtheater gaan kijken naar 'Into great silence'.
 
Verhaal
Vóór ‘Into Great Silence’ is er in La Grande Chartreuse nog nooit gefilmd en de laatste foto's die er genomen zijn stammen uit de jaren 60...
 
Zuiderheide gesprekskring
Op 10 maart komt de gesprekskring Zuiderheide samen in de Bethlehemkerk. Daarna kijken we of dit een goede plek is en aansluit op de behoefte. Senioren uit de wijk zijn van harte uitgenodigd om ook te komen. Wat gaan we deze keer doen? Paus Franciscus roept alle mensen van goede wil op om beter voor de aarde te zorgen en daarmee ook het lot van de armen te verbeteren. U bent welkom om 15.30 uur.
 
 
 
Veiling, kunst en kinderworkshops
 
 

Op zaterdag 2 april organiseren de Ghanagangers van Bethlehemkerk een grote diensten-, kunst- en productenveiling. Hiervoor zijn we hard op zoek naar kavels.

Heb je een gazon dat nodig gemaaid moet worden, wil je graag je natuurkundekennis overbrengen op examenkandidaten, heb je een schilderij aan de muur hangen waar je al een decennium op uitgekeken bent of heb je nog een bad- verwenpakket liggen maar heb je geen bad?

Dan is dit je kans om deze diensten en spullen aan te bieden voor onze veiling!

Lees meer ...

40dagentijd: Voedselbankactie

Zet een stap naar een ander, dat doen we ook dit jaar met onze jaarlijkse Voedselbankactie in de 40dagentijd.

Op zondag 13 maart zamelen alle PGH kerken artikelen in voor de Voedselbank.

Helpt u ons mee, en zet u met ons een stap naar een ander?

 
 
 
 
 
 
 
Gemeente avond toekomst PgH
 
 
De kerk in Hilversum krimpt. Deze situatie kennen we nu langere tijd; er is sprake van een trend die al enkele decennia gaande is. Als deze trend zich voortzet dan is het niet waarschijnlijk dat de PgH de huidige vorm van kerk-zijn kan handhaven.
De Algemene Kerkenraad heeft daarom in juni 2015 een werkgroep ingesteld met de opdracht een aantal scenario’s te ontwikkelen waar de PgH en de wijkgemeenten op in moeten zetten voor 'Kerk 2025'.
 
Gezien het grote belang van het onderwerp wordt een speciale gemeenteavond belegd.
Die gemeenteavond gaat plaatsvinden op woensdag 16 maart in de Grote Kerk. Aanvang 20:00 uur.
 
40dagentijd: gezamenlijk Paasontbijt

Zet een stap naar een ander, dat doen we dit jaar met een gezamenlijk Paasontbijt op zondag 27 maart, op Eerste Paasdag.

Voor de viering van 10 uur, serveert de diaconie u een gezellig Paasontbijt.

De tafels worden al vroeg gedekt door de Ghana Gangers die die nacht de Paaswake beleven.

Op zondag 13 en 20 maart kunt u intekenen bij uw diakenen in de kerk.

Het ontbijt wordt u aangeboden door de diaconie  en begint om half negen!

 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl