Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, oktober 2021
10 jaar PWN gevierd op 24 september
 
 
Vrijdag 24 september jongstleden vierden we op het CWI in Amsterdam het 10-jarig bestaan van PWN. Een feestelijke middag, met mooie verhalen, een dynamische dagvoorzitter (Anouschka Laheij), een publiek dat actief meediscussieerde en ook Mentimeter-vragen beantwoordde, en een muzikale afsluiting door stand-up comedian Roel Verburg. Bij de aansluitende borrel konden veel ‘’oude’’ bekenden weer eens met elkaar in gesprek, na anderhalf jaar elkaar slechts tweedimensionaal gezien te hebben. Voor de gelegenheid is een boekje gemaakt als jubileum-uitgave: ‘’10 jaar PWN’’. Dit boekje kunt u downloaden via: https://platformwiskunde.nl/10-jaar-pwn/. Hier is ook het volledige programma te downloaden.
 
Arnout Jaspers heeft een impressie geschreven over deze feestelijk middag. Deze is te lezen op de pagina “Wiskunde actueel” op de website van PWN: https://platformwiskunde.nl/10-jaar-pwn-2/
IMAGINARY 2022-2023
Zoals aangekondigd in een eerdere nieuwsbrief zal in het academisch jaar 2022-2023 de tentoonstelling ‘’Imaginary’’ weer rondreizen, ditmaal tegelijk in Nederland en Vlaanderen. Samen met onze Vlaamse collega’s (Platform Wiskunde Vlaanderen) is een kernteam gevormd voor de organisatie, en wordt bekeken welke nieuwe elementen er toegevoegd zullen worden aan de tentoonstelling.
 
Op de website van de Duitse organisatie is te zien wat er allemaal aan producten bij is gekomen de afgelopen jaren: https://www.imaginary.org/. Ook de Nederlandse website is nog actief, hieraan zullen de nieuwe ingrediënten worden toegevoegd zodra dit bekend is: https://imaginarymaths.nl/#
 
Momenteel wordt gezocht naar geschikte locaties, zodat begin 2022 een schema gemaakt kan worden waar ‘’Imaginary’’ allemaal te zien zal zijn. Lokaal zullen er ook initiatieven worden ontwikkeld rondom de tentoonstelling, om zodoende een zo breed mogelijk publiek te trekken en enkele weken veel aandacht voor wiskunde te genereren.
Suggesties zijn van harte welkom, we zijn vooral ook nog op zoek naar mooie toepassingen van wiskunde welke op inzichtelijke en speelse wijze overgebracht kunnen worden aan vooral middelbare scholieren.
 
AI AND MATHEMATICS
Vorig jaar is een initiatief gestart door Peter Grunwald, Karen Aardal en vertegenwoordigers van de verschillende universiteiten onder de titel ‘’AI and Mathematics’’, over het belang van wiskunde voor het Nederlandse AI onderzoek. Eind 2020 resulteerde dit in een mooi pamflet.
 
Uit de introductie hiervan: ‘’De afgelopen 10 jaar heeft AI ons leven veranderd, en de komende jaren zal het ons leven nog veel meer veranderen - AI wordt wel gezien als de belangrijkste technologie voor de komende decennia. AI is bij uitstek een multidisciplinaire technologie die wetenschappers uit een grote variëteit aan onderzoeksgebieden verbindt, van gedragswetenschap en ethiek tot wiskunde en informatica. Zonder tekort te willen doen aan het belang van die variëteit, willen we met dit pamflet de bijdrage van de wiskunde aan het Nederlandse AI onderzoek benadrukken. Met een heldere visie op waar de wiskunde een bijdrage kan leveren aan AI willen we wiskundigen faciliteren om het gesprek aan te gaan met onderzoekspartners vanuit andere wetenschapsgebieden.’’
 
Tijdens de workshop ‘’Computational science and machine learning’’ aan het Lorentz Center, 1-5 november, zal bij het workshop-diner een boekje worden gepresenteerd: ‘’Mathematics; key enabling technology for scientific machine learning’’. Het boekje is gemaakt in opdracht van het wiskundecluster NDNS+. Vanaf 4 november zal dit boekje online beschikbaar staan op de website van PWN, en bij NDNS+. Gedrukte versies kunnen aangevraagd worden bij Bureau PWN.
WIL SCHILDERS: VOLGENDE PRESIDENT ICIAM
Wil Schilders is gekozen als volgende President van ICIAM (The International Council for Industrial and Applied Mathematics). Zijn  termijn als President-Elect is gestart op 30 september. In 2023 zal hij de positie van President op zich nemen.
 
ICIAM is een wereldwijde organisatie, opgezet door Gene Golub samen met de organisaties GAMM, IMA, SIAM en SMAI. Het eerste congres werd in 1987 in Parijs gehouden, en sindsdien elke 4 jaar. De meest recente editie was in 2019 in Valencia, in 2023 vindt het congres plaats in Tokyo. Tegenwoordig zijn er meer dan 4000 deelnemers.
 
Eind oktober zal het bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van alle organisaties die lid zijn (>50), hoogstwaarschijnlijk besluiten om het congres in 2027 te houden in het World Forum in Den Haag. Wil Schilders zal dan nog president zijn. ICIAM reikt tijdens deze congressen 6 prestigieuze prijzen uit, waaronder de Lagrange, Maxwell en Collatz prijzen. Bij zijn nominatie heeft Wil allerlei plannen ontvouwd, welke de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden.
AANSTELLING MARIEKE KRANENBURG
 
 
Ingaande 1 november zal Marieke Kranenburg (UvA) aangesteld zijn bij Platform Wiskunde Nederland, voor een aantal dagen per week. Dit is mogelijk gemaakt door additionele financiering door de wiskunde-instituten.  Er is behoefte aan versterking van het Bureau PWN in het licht van de aanbevelingen in het Deltaplan en in het rapport van Hein Meijers, mede om in te kunnen zetten op verhogen van de frequentie van besprekingen tussen bestuur en commissies, en tussen bestuur en instituutsdirecteuren. PWN wil een actieve rol spelen in het bijeenbrengen van mathematical sciences in Nederland, inclusief overleg tussen bestuur en deelnemende partijen. Marieke zal hierbij de nodige ondersteuning geven.
 
Marieke heeft in 1998 de opleiding Milieuchemie aan de Hogeschool Leiden cum laude afgerond. Een jaar later behaalde zij haar doctoraaldiploma in de Scheikunde, met als specialisatie Organische Reactiedynammica, aan de Universiteit Leiden. In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam in de computationele chemie, waarna ze werkzaam is geweest in het Hoger Onderwijs. Haar eerste opdracht was het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw te starten Hbo-opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in het domein Natuurwetenschappen. Op basis van dit advies is in 2005 de opleiding Forensisch Onderzoek van start gegaan aan de HvA en in 2006 de masteropleiding Forensic Science aan de UvA.
 
Hierna is Marieke lange tijd werkzaam geweest in de kwaliteitszorg van het onderwijs op verschillende plekken binnen de Universiteit van Amsterdam. Voor de Bètafaculteit heeft zij, samen met de toenmalige onderwijsdirecteur, de onderwijsorganisatie opnieuw opgezet passend bij de Bachelor-Master-structuur, die in 2003 is ingevoerd. Op UvA-centraal niveau heeft zij 80 accreditatietrajecten begeleid. Tevens is zij in 2011 verantwoordelijk geweest voor de implementatie van de Wet Versterking Besturing. In het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg was Marieke verantwoordelijk voor het opstellen van een UvA-breed kader Kwaliteitszorg en heeft zij, in samenwerking met een auditor, een interne audit uitgevoerd als nulmeting voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.
 
Momenteel is Marieke instituutsmanager van het Korteweg de Vries Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar belangrijkste taken zijn het financieel en personele beleid van het instituut en ondersteuning van de directeur op strategisch gebied. Daarnaast is zij projectmanager van het NWO-Zwaartekracht-programma NETWORKS, een onderzoeksprogramma voor 10 jaar met een budget van 28 miljoen, waarin vier Nederlandse instellingen participeren. Ook is zij betrokken bij de onderzoeksvisitatie welke momenteel wordt voorbereid.
 
Wij wensen Marieke veel succes toe bij deze nieuwe uitdaging in haar carrière!
HUIBREGTSENPRIJS 2021 VOOR SANDJAI BHULAI EN ROB VAN DER MEI
Sandjai Bhulai en Rob van der Mei hebben de Huibregtsenprijs 2021 gewonnen voor hun onderzoeksproject “Wiskunde voor een veiliger en gezonder Nederland”.
 
Ze  ontwikkelden elegante en efficiënte wiskundige oplossingen voor te late aankomsten van ambulances, wachttijden in de ouderenzorg, zelfmoordpreventie en het snel herkennen van nieuws op sociale media. Wie had gedacht dat wiskunde zo naar de praktijk kan worden gebracht?
 
Lees hier het persbericht:
 
BEST THESIS IN APPLIED MATH AWARD 2021
Op het eerste Dutch Mathematics Community Event is de Best Thesis in Applied Math Award 2021 uitgereikt aan Daniel Gomon voor zijn scriptie "Continuous time control charts: generalizations and an application to the Dutch Arthroplasty Register (LROI)". Volgens de jury was zijn presentatie duidelijk, ook voor (relatieve) leken. De jury vond het vooral goed hoe Daniel de voor- en nadelen liet zien van elk van de methoden die hij had geanalyseerd. Het Nederlands Artroplastiek Register zal het resultaat van Daniels werk, het sneller opsporen van problemen in de zorg rond heupprotheses, zo snel mogelijk implementeren om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
Ook Maaike Vollebergh en Irene Kuin, de andere finalisten, kregen van de jury lof voor hun werk en presentatie. Het onderzoek van Irene vond plaats in de uitdagende omgeving van de rechterlijke macht, waar wiskunde niet algemeen wordt toegepast en de beschikbaarheid van gegevens beperkt is. Zij heeft echter een methode ontwikkeld binnen een raamwerk van approximate Dynamic Programming voor de optimale planning van rechtszaken. Het succes van dit werk is duidelijk, aangezien de rechterlijke macht twee promovendi gaat financieren voor een vervolgonderzoek. Maaike Vollebergh liet met een eenvoudig pictogram zien waarom het huidige planningsmodel van de Nederlandse Spoorwegen niet optimaal werkt. Ze introduceerde een nieuwe methodiek die ze testte op het spoorwegnet van Noord-Holland. De resultaten zijn veelbelovend en de Nederlandse Spoorwegen heeft al een andere masterstudent vervolgonderzoek laten doen.
 
Wij feliciteren alle drie de finalisten met hun uitstekende werk en presentatie!
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam