Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2020 nr. 54
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Scheppingsdagen:
de 4e dag
 
Bijbellezen in één jaar
 
Sirkelslag Kids
 
Premier Rutte over het goede leven - Hervormingsdag
 
Bijbelcafé ‘Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek’
 
Hulp bij boodschappen tijdens Corona
 
Op de bank bij
Hanneke en Jan-Willem
 
McBeth Voedselbank drive in op 7 november
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Hilversum
 
 Top2000-kerkdienst coronaproof 
 
Gebruik Eventix
 
 
 
Zondag 1 november
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Lichten wijzen seizoenen, dagen en jaren’
 
 
 
Voorganger:
 ds. Jurjen Zeilstra
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 30 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 31 oktober
 
Zondag 1 november
ds. Jurjen Zeilstra
 
 
Maandag 2 november
---
 
Dinsdag 3 november
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 4 november
 
 
Donderdag 5 november
 
 
 
Vrijdag 6 november
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé 
 
Zaterdag 7 november
 
 
Zondag 8 november
ds. Aster Abrahamsen
 
Save the date
 
Dinsdag 17 november
 
Marjan Minnesma directeur Urgenda
in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 1 november

Lucas 21: 20-28
 
Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
Scheppingsdagen en -verhalen: 4e dag
 
Op zondag 11 oktober is het bovenwijkse leesrooster over de scheppingsdagen begonnen. In volgorde zijn de dagen in deze serie flink door elkaar gegooid. Zondag 25 oktober gaan we het hebben over de 1ste dag.
 
We horen van de vierde scheppingsdag:
 
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 
 
Ds. Jurjen Zeilstra geeft als stelling/vraag voor tijdens de koffie mee:
Dat het licht waarin God ziet dat iets goed is op de eerste dag wordt geschapen en de zon en de maan en de sterren pas op de vierde dag, moet ons aan het denken en voelen zetten. Scheppingsgeloof is ethiek en mystiek, geen geschiedenis, geen wetenschap.
 
 
 
BK Bijbellezen (in één jaar)
 
De Bijbel lezen in één jaar. Het klinkt zo simpel maar toch is het een enorme uitdaging. Om het vol te houden heeft een groepje enthousiastelingen uit de Bethlehemkerk inmiddels het initiatief genomen deze uitdaging samen aan te gaan.
 
Bovendien is het veel gezelliger, inspirerender en misschien toch ook wat makkelijker om met elkaar te doen. Samen de Bijbel lezen werkt ook verbindend en daarom willen we zo veel mogelijk mensen oproepen zich bij ons aan te sluiten.
 
 

Sirkelslag Kids

Op vrijdagavond 20 november 2020 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema is dit jaar: Op avontuur met Paulus
 
 

Premier Rutte over het goede leven - Hervormingsdag

Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk en gepresenteerd door Klaas van Kruistum.
 
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’
 
 
 
Bijbelcafé: ‘Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek’
 
Het Bijbelcafé is online en wordt op 4 november live uitgezonden vanuit de Regenboogkerk via Kerkdienst gemist, vanaf 20.00 uur. Heleen Weimar zal dan spreken over ‘Hoe de schepping klinkt in klassieke muziek’, en ongetwijfeld zult u ook naar muziek kunnen luisteren.
 

 
 
Hulp bij boodschappen tijdens corona
 
Door de tweede coronagolf kan het zijn dat mensen het moeilijk vinden om naar drukke plekken te gaan voor boodschappen. Kent u iemand die hulp nodig heeft, of vindt u het zelf vervelend om vanwege corona boodschappen te doen? Laat het dan weten aan de diaconie!
 
Mail naar samen@bethlehemkerk.nl of laat het weten aan één van de diakenen of één van onze voorgangers. Dan zorgen we ervoor dat u de boodschappen op een andere manier toch binnenkrijgt.
 
 
 
Op de bank bij: Hanneke en Jan-Willem
 
Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Hanneke en Jan-Willem
 
 
 
McBeth Drive-in: Voedselbankactie 2020
 
Graag nodigen we u en jou uit om mee te doen met de McBeth Drive-in.
De jaarlijkse voedselbankactie van de Bethlehemkerk zal er dit jaar anders uitzien dan andere jaren.
 
Een winkelactie is met de huidige maatregelen niet verstandig. De 1,5 meter wordt dan erg lastig, bovendien raadt de overheid ons aan om contacten zoveel mogelijk te beperken. Samen met de Voedselbank hebben we er daarom voor gekozen de actie anders aan te pakken.
 
Wat houdt de McBeth Drive-in precies in? Op zaterdag 7 november nodigen we u en jou uit om tussen 10 en 14 uur langs te komen bij de Bethlehemkerk om producten te doneren
 
 
 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?
 
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Paulinka van Boven.
 
 
 
 
 Top2000-kerkdienst coronaproof 
 
Top2000-kerkdiensten werden de afgelopen jaren steeds meer georganiseerd. In 2019 waren er in heel Nederland zo´n 150 kerkdiensten. De diensten trekken veel mensen die anders de kerk niet bezoeken. In 2020 is alles anders. Initiatiefnemer ds. Fred Omvlee: “Door de coronamaatregelen zullen we andere manieren moeten bedenken om toch een veilige Top2000-kerkdienst te kunnen organiseren.” Een aantal ideeën op een rij.
 
De PGH organiseert op vrijdag 18 december de TOP2000 vanuit de Bethlehemkerk [klik hier voor meer informatie]
 
In de laatste week van het jaar, tussen Kerst en Oud en Nieuw zendt NPO Radio 2 de Top2000 uit, met de mooiste muziek uit de popgeschiedenis. In Top2000-kerkdiensten wordt deze popmuziek gekoppeld aan bijbelse verhalen en menselijke herinneringen. 
 
 
 
Gebruik Eventix
 
Met de ingebruikname van het Gebruiksplan in de Bethlehemkerk is tevens een begin gemaakt om ons aan te melden voor een kerkdienst/evenement in de Bethlehemkerk via Eventix.
Dit liep in eerste instantie voortreffelijk, helaas zien we de laatste tijd dat het aanmelden voor deelname terugloopt waardoor er onvoldoende overzicht is wie geregistreerd staat bij een kerkdienst/evenement in de Bethlehemkerk.
Op het moment dat er een besmetting wordt geconstateerd, zijn wij verplicht om een Bron en Contacten Onderzoek (BCO) op te starten opdat iedereen bereikt kan worden die in de kerk is geweest. Zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden en wij allen op tijd gewaarschuwd worden.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl