Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, december 2020
Aankondiging Succes stories: Mathematics and industry
 
 
Vanwege COVID-19 is de Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2021  (SWI 2021) met een jaar uitgesteld naar 2022. In 2022 zal het evenement plaatsvinden aan de Universiteit Twente.
We willen deze week niet stilletjes voorbij laten gaan. Daarom presenteren we een serie succesverhalen. Van bedrijven die aan eerdere edities van de SWI deelnamen en ons zullen vertellen over hun ervaring. En ons op de hoogte brengen van wat er sindsdien met de resultaten is gebeurd. Hiermee wordt een gevarieerd beeld geschetst van de kracht van toepassingen van wiskunde in het bedrijfsleven. Dit is een heel ander en online format dan de SWI, maar hopelijk net zo inspirerend.
Hou onze website (www.swi-wiskunde.nl) in de gaten of volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/studiegroep-wiskunde-industrie) waar we je op de hoogte zullen houden van de details.
 
Vertegenwoordiging EU-MATHS-IN
De PWN Commissie “Innovatie” vertegenwoordigt Nederland bij EU-MATHS-IN (“European Service Organisation of Mathematics for Industry and Innovation”). Wil Schilders was betrokken bij de oprichting in 2013, en sinds 2016 president van de organisatie. Onder zijn leiding is o.a. een Industrial Core Committee opgericht, met bedrijven als Shell, Siemens, Bosch, Michelin. Het netwerk is ook uitgegroeid tot meer dan 22 deelnemende landen; recent is ook de Newton Gateway uit het Verenigd Koninkrijk toegevoegd. Het afgelopen jaar is druk gewerkt aan een Strategic Research Agenda, en is ook een verbond gesloten met ETP4HPC en BDVA. Wil heeft op 3 december afscheid genomen van het bestuur, en Kees Vuik is op diezelfde dag gekozen als bestuurslid. We wensen Kees veel succes! De commissie Innovatie zal een ander lid afvaardigen naar de jaarlijkse vergaderingen, als officiele vertegenwoordiger van Nederland.
Twee nieuwe boekjes over toepassingen van de wiskunde
Wiskunde vind je overal. Het nut van wiskunde in de gewone wereld is echter lang niet altijd duidelijk. Wegen aanleggen, pakketten bezorgen, ziekenhuisoperaties inplannen, internationale vluchtroutes uitzetten: dit is allemaal onmogelijk zonder wiskunde. Of in elk geval hoogst inefficiënt. 
 
Bij Vierkant voor Wiskunde verschijnen nog dit jaar twee boekjes als onderdeel van een nieuwe serie over toepassingen van de wiskunde. Deze serie duikt in de wiskunde om ons heen. Wat heeft wiskunde te maken met hagelslag of zwemmen? Gebruik je stiekem elke keer dat je op een computer werkt wiskunde? In ‘Van Hagelslag tot Vlinderslag’ leggen Annemarijn Blom, Iris Verhoeff, Liesbeth van Alebeek en Relinde Jurrius dit allemaal uit voor de leeftijdsgroep van 9 tot en met 13 jaar. En uiteraard ook voor iedereen die wat meer wil weten over wiskunde in het dagelijks leven.
 
             
 
Het tweede boekje gaat over epidemiologie en is geschreven op het niveau van 15 jaar en ouder. Epidemiologie is een belangrijke toepassing van de wiskunde. Epidemiologen staan ook wel bekend als ‘disease detectives’.  Met wiskundige modellen proberen ze infectieziekten te bestrijden. In ‘Onderzoek naar een virusuitbraak’ neemt Elles Lalieu ons mee aan de hand van een nog raadselachtige virusuitbraak en laat zien hoe je je als epidemioloog kunt inzetten voor de verbetering van de volksgezondheid.
 
Beide uitgaven zijn mede mogelijk gemaakt door financiële steun uit de landelijke outreachgelden voor wiskunde en informatica van de bètafaculteiten van de Nederlandse universiteiten. De boekjes kosten daardoor elk slechts € 12,95 (exclusief verzendkosten) en zijn onder andere te bestellen via de webwinkel van stichting Vierkant voor Wiskunde: www.vierkantwinkel.nl
 
NWO-ENW awards first ‘Stairway to Impact’ prize to Dr. Kateřina Staňková
The new NWO Science Domain awards recognize inspirational scientists in five categories, among which societal impact. Staňková receives the €50.000 cash prize for her contributions to mathematics-based cancer therapies. 
 
Staňková is particularly effective at setting up the interdisciplinary collaborations needed to get her mathematical models to the clinic. These dynamic game theory models suggest that certain cancer patients can benefit from a rigorously different approach to treatment: applying smaller doses of drugs less frequently could extend their lives and improve their life quality. Although clinical trials are still ongoing, preliminary data suggests that these predictions are indeed true.
Klick here for all information.
 
 
Voor informatie over alle nieuwe NOW prijzen Exacte en Natuurwetenschappen klikt u hier.
Winnaar Stieltjesprijs 2019-2020 bekend
Op dinsdag 15 december 2020 is de jury voor de Stieltjesprijs bijeengekomen voor het toekennen van deze prijs voor het beste wiskundige proefschrift verschenen in het academisch jaar 2019-2020. 
 
In totaal zijn deze keer 76 proefschriften beoordeeld. Na twee selectierondes moest er gekozen worden uit vier uitzonderlijk goede proefschriften. Uiteindelijk kwam de jury tot het besluit om de Stieltjesprijs voor het academisch jaar 2019 - 2020 toe te kennen aan Bente Bakker.Bente Bakker is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met Jan-Bouwe van der Berg en Rob van der Vorst als promotores, op een proefschrift met de titel “Nonlinear waves in local and nonlocal media. A topological approach”.
 
Het kader waarin Bente Bakker haar promotieonderzoek heeft uitgevoerd is breed: zij verbindt  zuivere wiskunde met toegepaste wiskunde en paart een grote wiskundige diepgang met een houding waar ze tegelijk het oog op toepassingen houdt. Zij beheerst abstracte theorieën en kan daar zelfstandig nieuwe varianten van ontwikkelen, waarbij ze lastige  technische problemen tegenkwam en overwon. Dit leidde tot mooie resultaten ook  voor meer toegepaste vragen.  Zij heeft zeer zelfstandig gewerkt, wat het werk des te indrukwekkender maakt. De kwaliteit van haar proefschrift wordt geroemd door enthousiaste referenten. Zo schreef een van hen: “I believe Bakker’s PhD thesis is at a level that one only sees once a decade”.
Tot slot
Bestuur en bureau PWN wensen iedereen fijne kerstdagen, en een goed, maar vooral gezond, 2021.
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam