DECEMBER 2018
In deze Bijblijver
  • Wie doen er mee aan de NSE 2019?
  • Informed consent bij exclusieve anonieme deelname
  • Tekst en logo aanleveren voor privacy statement
  • Ondertekening van de uitnodigingsmail
  • Contactpersonen controleren
  • Vragenlijst online
  • NSE promotievideo op 28 januari live
  • WhatsApp-groep
  • Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
 
Wie doen er mee aan de NSE 2019?
Dit jaar hebben 66 instellingen de overenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête ondertekend.
 
 
Informed consent bij exclusieve anonieme deelname
Aan alle studenten die deelnemen aan de NSE wordt aan het begin van de vragenlijst de toestemmingsvraag gesteld. Alleen wanneer een instelling expliciet aangeeft geen toestemmingsvraag te willen, en alleen exclusieve anonieme deelname door studenten toe te staan, wordt deze vervangen door een informed consent tekst. Dit heeft gevolgen voor het instellingsbestand. In de NSE Bijblijver 3 van 2 november jl. is hier meer informatie over gegeven.
 
Instellingen die gebruik willen maken van deze exclusieve anonieme deelname in plaats van de toestemmingsvraag dienen dit uiterlijk 8 januari 2019 door te geven via info@nse.nl.
 
Instellingsspecifieke tekst over privacy toevoegen
In de bijlage van de toestemmingsvraag wordt aan de respondent uitgelegd welke gegevens worden gebruikt door wie en waarom. De instelling kan daar optioneel een tekst laten opnemen die in gaat op hoe de instelling de privacy van de student waarborgt. Ook kan er een logo worden toegevoegd. De deadline voor het aanleveren hiervan is woensdag 9 januari 2019. Ipsos stuurt vandaag een mail waarin meer informatie gegeven wordt over de lengte van de tekst en de manier van aanleveren.
 
Ondertekening van de uitnodigingsmail met logo
Eerdere jaren werd de uitnodigingsmail aan studenten ondertekend door Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder van Studiekeuze123. Daarnaast was het voor instellingen mogelijk om een tweede ondertekenaar toe te voegen. Deze mogelijkheid is er vanwege de AVG dit jaar niet. Daarom hebben we gekozen voor een ondertekening doormiddel van logo's. Standaard worden de logo's van Studiekeuze123 en het ministerie van OCW toegevoegd. Om duidelijk te maken dat de uitnodiging niet alleen afkomstig is van Studiekeuze123, maar juist ook van onderwijsinstellingen, kunnen ook instellingen hun logo laten toevoegen. Dit kan samen met instellingsspecieke tekst over privacy worden aangeleverd. Zie hiervoor de mail die Ipsos vandaag verstuurd. 
 
Contactpersonen controleren
Nu de overeenkomsten van alle deelnemende instellingen binnen zijn, controleren we graag of alle contactpersonen nog actueel zijn. Studiekeuze123 stuurt deze week een mail aan alle NSE contactpersonen met het verzoek de gegevens te controleren en aan te geven of er wijzigingen hebben plaatsgevonden die nog niet zijn doorgegeven.
 
Vragenlijst online
De defintieve versie van de vragenlijst NSE 2019 staat online. Er zijn ten opzichte van de NSE 2018 geen wijzigingen aangebracht in het inhoudelijke deel van de vragenlijst. Wel zijn de vragen naar de achtergrondkenmerken van de studenten gewijzigd of toegevoegd. Voorheen werden deze achtergrondkenmerken door de instellingen aangeleverd. Vanwege de AVG is dit niet meer mogelijk.  
 
 
NSE promotievideo op 28 januari live
Studiekeuze123 laat ook dit jaar weer een promotievideo voor de NSE maken. Er is dit jaar gekozen voor een animatievideo, welke beschikbaar komt met Nederlandse en Engelse ondertiteling. De video is op dit moment in productie en gaat op 28 januari live. De YouTube-link en het videobestand worden ook beschikbaar gesteld aan instellingen.
 
WhatsApp-groep
Ook dit jaar maken we weer gebruik van de WhatsApp-groep om contactpersonen snel op de hoogte te brengen van storingen of andere noodgevallen. Ben je nog geen lid van de WhatsApp-groep NSE 2019 en wil je wel worden toegevoegd? Stuur dan je mobiele nummer naar info@nse.nl
 
Deze WhatsApp-groep is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Vragen aan het projectteam kunnen gesteld worden via info@nse.nl of via 088-4351111. Contactpersonen kunnen onderling contact met elkaar opnemen via de gegevens op de mailinglijst die in januari verstuurd wordt. 
 
Bereikbaarheid tijdens de kerstvakantie
 
Het projectteam van de NSE is van 24 december t/m 1 januari niet bereikbaar.
 
Van 2 t/m 6 januari is de bezetting minder en kan een antwoord langer op zich laten wachten. In deze periode kan telefonisch contact worden opgenomen via het algemene NSE telefoonnummer (088-4351111) of kan er gemaild worden naar info@nse.nl.
 
Fijne feestdagen en goed begin van 2019!
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.