Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  25 septeember 2018
Nieuwsbrief 2018-6

In deze nieuwsbrief:

AlliantieRaad 11 oktober 2018
Voor meer kwaliteit van leven
 
De Sociale Alliantie brengt op donderdag 11 oktober 2018, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen voor een consultatie over een nieuw manifest waarmee activiteiten worden opgezet richting landelijke en lokale overheden en richting maatschappelijke organisaties en samenleving als geheel. Iedere groep of organisatie die meedoet met het netwerk van de Sociale Alliantie wordt uitgenodigd een of enkele mensen af te vaardigen naar deze bijeenkomst van de AlliantieRaad.
De bijeenkomst is in de Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.
 
Klik hier om meer te lezen over het programma.
Klik hier om het concept-manifest te lezen.

Geslaagd voor bestaanszekerheid, gezakt voor werkzekerheid
Essay Armoede Live
 
Het interviewproject 'Armoede Live - 10 jaar later' is afgerond. Alle portretten staan nu op de site van de Sociale Alliantie. Een eerste beschouwing over deze portretten verscheen ook al eerder. Er is nu een tweede essay van Elly Smolenaars.
Ervaringsfeiten kunnen helpen bij het updaten en stroomlijnen van de sociale zekerheid. Welke verbeteringen suggereren mensen die langere tijd zelf op het bestaansminimum leven? En geven ze ook complimenten? U leest het op de website 'Armoede Live - 10 jaar later'.
 

Conferentie ‘Een menswaardige maatschappij zonder armoede’
23 november
 
In een menswaardige samenleving hoeft geen mens arm te zijn. Zeker niet in een welvarend land als Nederland. Hoe kan het dat er dan toch bijna 2 miljoen mensen in Nederland arm zijn, waaronder bijna 400.000 kinderen? En wat zijn de gevolgen er van voor de samenleving? Het Christelijk Sociaal Congres (CSC) organiseert deze conferentie samen met FNV.
Met onder andere Kim Putters (SCP), Linda Voortman (Wethouder Utrecht), Ad Bergwerff (MKB Nederland), Dick Couvée (Pauluskerk), Kitty Jong (FNV), Josine Westerbeek-Huitink (CSC).
 
 

Geloven in mensen
Kerkelijke werkconferentie over armoede en schulden
 
Zaterdag 26 januari 2019 zal in Ede de werkconferentie worden gehouden voor iedereen die zich inzet voor mensen in armoede en / of schulden vanuit een kerk, parochie, diaconie of organisatie. Dit wordt een dag vol inspiratie, ontmoeting, verrassende sprekers, praktijkvoorbeelden en tips over hoe je betrokkenheid dichtbij mensen in nood invult.
De conferentie begint met een aantal inspirerende sprekers, zoals Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Dick Couvée, diaconaal predikant van de Pauluskerk Rotterdam en Don Ceder, raadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam.
Het programma biedt tevens een groot aantal specialistische en interactieve deelsessies, waar de deelnemers volop de gelegenheid krijgen kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.
 
Meer informatie en aanmelding via www.geloveninmensen.nu
 

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen
Publicatie Eropaf!
 
'Eropaf!' publiceert een vernieuwde editie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. In deze nieuwe editie extra aandacht aan de situatie van gezinnen. Voor kinderen kan een uitzetting ontwrichtende gevolgen hebben. Ook de sociaal-maatschappelijke schade van een ontruiming is hoog. De handreiking bundelt Inzichten en vernieuwende praktijken rondom preventie en interventie in elke fase. De blik is in het bijzonder gericht op huurachterstanden en huisuitzettingen, maar het gaat ook over preventie, vroegsignalering en tweede-kans beleid. Over schuldhulpverlening en over zelf je schulden regelen. Over bewindvoering, incassopraktijken en het werk van deurwaarders.
 
 

Schuldhulpverlening gemeenten nog niet op orde
Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op papier. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, ziet in zijn onderzoek ‘Een open deur? Het vervolg’ (2018/070) dat gemeenten de schuldhulpverlening verbeteren, maar heeft toch nog zorgen over de toegang daartoe. ‘Het moet sneller en beter. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat schulden, zeker voor gezinnen met kinderen, schadelijk zijn. Gemeenten moeten zich dat aantrekken.’
 
Klik hier om meer te lezen.
Klik hier om een samenvatting van het rapport te downloaden.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.
 

Mooi meegenomen
Armoedeweek Utrecht
 
Van 10 tot en met 17 oktober organiseert de Armoedecoalitie in Utrecht diverse activiteiten, waar minima hun voordeel mee kunnen doen. Zo wordt er in drie wijken een Wegwijs-wandeling op touw gezet. In diezelfde wijken staat een Deeldiner op het programma onder het mom ‘Hoe (over)leef je met een laag inkomen’. Verder kunnen mensen tijdens een dialoog met elkaar over een bepaald onderwerp in gesprek. Die op 16 oktober - in samenwerking met de gemeente - vormt de opmaat naar de nieuwe nota over de aanpak van armoede en schulden. We geven in die week trouwens o.a. kaartjes weg, waarmee mensen met een kleine beurs gratis naar theater, festival of film kunnen gaan. Tot slot staan we op 17 oktober stil bij de viering van Internationale armoededag.
 
 

'Warme avond' Rotterdam
Wereldarmoededag in de Pauluskerk
 
Meer dan 100.000 Rotterdammers weten wat het is om te leven met chronische stress, boetes, schuldhulpverleners, aanmeldformulieren, deurwaarders. Hoe houd jij in dit moeras je hoofd boven water? Wat heb jij nodig om écht geholpen te worden? Kom het vertellen, op Wereldarmoededag, 17 oktober, vanaf 18.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.
Samen nadenken over oplossingen. Inspirerende initiatieven in de stad laten zien hoe zij werken aan armoede en schulden en vertellen wie of wat zij nodig hebben om verder te komen. Wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak) vertelt hoe hij kijkt naar armoede en schulden in de stad.