H2W | november 2017

H2W
H2W

Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van eenduidige en kwalitatief goede stuurinformatie. Deze informatie verschaft immers de benodigde inzichten om goed te kunnen functioneren. Om dit doel te bereiken wordt veel geïnvesteerd in een Business Intelligence (BI) oplossing.

Zorgorganisaties zetten al een flinke stap als zij in staat zijn om met hun BI-oplossing eenduidige informatie voor te leggen. Maar het vervolgens vertalen van informatie naar kennis, nodig om besluiten op basis van die informatie te kunnen nemen, is de echte uitdaging.

Hiervoor is een structuur nodig om Business Intelligence in te bedden in de organisatie. Met deze structuur, de zogenaamde governance BI, kan de organisatie stappen zetten op weg naar een informatie gestuurde organisatie.

Download hier de whitepaper...

H2W

De selectie en implementatie van een Enterprise Resource Planning systeem (ERP-systeem) is voor een zorgorganisatie geen dagelijks werk, terwijl een succesvol gebruik ervan wél heel belangrijk is. Veel processen die het primaire proces ondersteunen zijn er immers in ondergebracht. De selectie en implementatie is bovendien een enorm omvangrijk, arbeidsintensief en kostbaar proces. De lange doorlooptijd en complexiteit, samen met voortschrijdend inzicht en wijzigende interne of externe omstandigheden, maken dat de koers gedurende het traject nog in mindere of meerdere mate wijzigt.

Dit zorgt er veelal voor dat het resultaat afwijkt van hetgeen vooraf uitgedacht is. Het laten uitvoeren van een audit op het selectie- en implementatieproces van het ERP-systeem kan antwoorden geven op vele vragen.

Download hier de whitepaper...

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl

 
Website H2W