Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

22 maart 2016
Header Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd
Zeven jaar Kracht van Utrecht initiatief
DUIC: Het water is terug!
 
Zeven jaar geleden, op 22 april 2009, publiceerden wij ons eerste rapport. Sindsdien is er heel veel gebeurd, maar houdt ‘Den Haag’ nog altijd vast aan een verbreding van de Ring Utrecht naar 2x7 rijstroken. Terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt. En de behoefte aan de uitwerking van ons duurzame alternatief groeit.
 
Binnenkort ligt het Ontwerp Tracébesluit voor de "2x7" ter visie. Wij roepen iedereen op om daar op te reageren en voor extra reuring in de stad te zorgen! 

In Utrecht maken we voortgang. Zowel de gemeente Utrecht als veel actieve bewoners werken aan een omslag op het gebied van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, en zijn bezig die te realiseren. De kracht van Utrecht wordt meer en meer zichtbaar: een groeiende en zelfbewuste stad in een rijke, groene omgeving, bezig met een transitie naar een duurzame toekomst.
 
Voorbeeld: Hoera! Het water is weer terug in de singel, een historische fout is hersteld. Omdat we veel meer mooie voorbeelden in de stad zien organiseren we op de 22-ste april 2016 een netwerkbijeenkomst in het Milieucentrum, waar iedereen welkom is! 

Word ook vrijwilliger, draag bij aan de Kracht van Utrecht en steek de handen uit de mouwen steken: meld je aan als vrijwilliger en geef aan wat je voor een bepaalde tijd zou willen doen als bewoner of expert. 
 
Kom naar een van onze bijeenkomsten op vrijdagmiddag in het Milieucentrum, Oudegracht 60 (vanaf 17.00 uur informeel gedeelte met een drankje en hapje). 
 
Een gift of een donatie verwelkomen we ook (zie onderaan). 
 
Meer informatie op onze website.
 
Netwerkbijeenkomst op vrijdagmiddag 22 april 
Waar ligt de Kracht van Utrecht?
In 7 jaar tijd hebben we vanuit ons initiatief het denken in Utrecht over duurzaam ruimtegebruik en verkeer en vervoer gestimuleerd en in positieve zin zien veranderen. Tal van initiatiefnemers werken vanuit hun buurt en de stad aan meer leefruimte, aan meer gezonde lucht, meer groen en de auto te gast.

Op 22 april organiseren we van 15.00 tot 18.00 uur een netwerkbijeenkomst om hier samen een tussenbalans over op te maken. Welke initiatieven zijn er? Waar in Utrecht is de omslag in denken mooi zichtbaar? Waar gaat het goed, waar stokt het? Wat kun je van elkaar leren? 

We stellen initiatiefnemers in de gelegenheid hun initiatief te pitchen en een sleutelvraag aan het publiek te stellen. We sluiten af met een hapje en een drankje.
 
Doe je mee op 22 april en wil jij een plek of initiatief aandragen? Of heb jij een plek of initiatief in de stad, die een steun in de rug verdient? Neem dan contact op met Emma van der Bijl en Jan Korff de Gidts via e-mail of tel. 06 3363 0344. 

Datum/tijd: vrijdag 22 april 2016 van 15.00 tot 16.30 uur. We sluiten informeel af met een drankje/hapje tot 18.00 uur. Locatie: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60.
 
Ontwerp Tracébesluit Ring Utrecht binnenkort openbaar
Strijd tegen verbreding bak A27 in Amelisweerd nadert ontknoping
De spanning stijgt. Nog altijd wil minister Melanie Schultz de verbreding van de Ring Utrecht tot 2x7 rijstroken doordrukken. Een verbreding, die opnieuw een aanslag pleegt op Amelisweerd, en voor nog meer overlast en lawaai zorgt in de omliggende wijken.
 
De minister zet alles op alles om het Ontwerp Tracébesluit (OTB) nog in het tweede kwartaal van 2016 te publiceren. Liefst zo ver mogelijk vóór de komende verkiezingen. Want het is maar de vraag of een volgend Kabinet ook €1200 miljoen wil uitgeven. Van het project is immers objectief vastgesteld - in een maatschappelijke kostenbatenanalyse - dat het verspilling is van Rijksgeld.
 
Nut en noodzaak
Het wordt tijd om nut en noodzaak aan de kaak te stellen. Utrecht kiest in woord en daad steeds meer voor fiets en openbaar vervoer. Nieuwe stations, grote fietsenstallingen, een nieuwe tramlijn, fietsbruggen, de singel weer open: Utrecht kiest voor een andere weg. Die duurzame en gezonde weg ondersteunen we graag. Zie ook het nieuwste Mobiliteitsplan van de gemeente. De verbreding van de Ring staat daar haaks op en verhoogt juist de druk op het hele wegennet in stad en regio. Dat is geen oplossing. 
 
Vliesdun
Nog een reden om af te zien van verbreding: de grote risico's. Het grondwater zuidelijk van de Koningsweg wordt tegengehouden door een dun folie. Het wordt nog een hele toer om dat vlies bij een verbreding heel te houden. Als het scheurt, verandert de A27 in een kanaal. Eeuwig blijven pompen is funest voor de waterhuishouding in het gebied en dus ook voor het kwetsbare Amelisweerd.
 
Samen optrekken
Bewoners-, natuur- en milieuorganisaties die te maken hebben met de plannen trekken samen op in de Kerngroep Ring Utrecht. Ook in de komende juridische procedures zullen bewoners van Lunetten, Voordorp en Rijnsweerd en de Vrienden van Amelisweerd nauw blijven samenwerken om het besluit van tafel te krijgen. 
 
Steun ons en doe mee!
Wanneer het Ontwerp Tracébesluit verschijnt, zullen wij ons op veel manieren laten horen. Daarbij is elke steun welkom. Natuurlijk maken wij graag gebruik van eventuele expertise van u (juridisch of inhoudelijk) die nuttig is voor een gedegen zienswijze op het Ontwerpbesluit. Laat het ons weten!
 
Stuur ons een e-mail als u ons wilt helpen. Daarnaast kunt u de Vrienden van Amelisweerd financieel steunen via een donatie op rekeningnummer NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Amelisweerd.
 
Dak op de Bak bij Amelisweerd is geen oplossing
Markiezenbos, Nieuw Amelisweerd, door Cor van Angelen
Bij verbreding van de A27 bij Amelisweerd kunnen zo’n 700 bomen sneuvelen. Om toch nog iets terug te kunnen geven, bedacht het Rijk al in 2010 het "dak op de bak".

Het idee was om met de verbreding een “dak op de bak” ter hoogte van de Koningsweg aan te brengen, door het Rijk overigens de ‘Groene Verbinding’ genoemd. Het dak mag maximaal 249 meter lang zijn, zodat het niet aan strenge tunnelregelgeving hoeft te voldoen.
 
Een mooi gebaar, denk je dan al gauw. Totdat je beseft dat het allemaal wat ingewikkelder ligt. Bijvoorbeeld omdat de bak bij Amelisweerd vanaf de Koningsweg richting Kromme Rijn omhoog gaat. Het dak dus ook. En daarmee sluit het niet aan op het bos. 
 
En het lawaai dan?
Veel mensen denken dat het dak de herrie in het bos kan tegenhouden. Maar het meeste lawaai komt nu juist van het gedeelte waar de weg boven het maaiveld komt te liggen, in de richting van de Kromme Rijn. En daar wil Rijkswaterstaat geen geluidsscherm aanleggen, want – zo vindt het Rijk- er woont toch bijna niemand.
 
De gemeente Utrecht is projectleider van de ‘Groene Verbinding’. Onlangs is een brief aan de gemeenteraad gestuurd, die ons een blik gunt in de huidige plannen. Uit het voorstel maken wij op dat Amelisweerd wat meer op Maarschalkerweerd wordt betrokken als uitloop voor sportieve recreanten. Wij zouden liever zien dat Maarschalkerweerd juist wat meer van de kwaliteiten van Amelisweerd zou overnemen.
 
Het Rijk ziet het dak op de bak als een cadeautje aan de gemeente: “Kijk eens, hier hebben jullie 60 miljoen, doe er iets leuks mee”. Het is de vraag of je daar niet betere dingen mee kunt doen, zoals zorgen dat het echt stiller wordt in Amelisweerd en omliggende woonwijken.
 
In de Tweede Kamer vragen woordvoerders van de VVD ondertussen waarom dit geld nu hieraan moet worden besteed. Ze kunnen hun eigen minister beter vragen waarom zij €1200 miljoen over heeft voor een snelwegverbreding die de leefkwaliteit en de natuur aantast, en de bereikbaarheid van stad en regio niet verbetert. 
 
Fête de la Nature op Het Vogelnest op 22 mei
Zondag 22 mei is het weer zo ver. Andermaal vindt in het Vogelnest, de natuurspeelplek in Rhijnauwen, het Fête de la Nature plaats. Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders.
 
Groot succes op Het Vogelnest in 2015
Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties.
 
Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartelust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. 
 
Meer informatie zul je spoedig vinden op de website van Het Vogelnest. Zet de datum alvast in je agenda en bekijk nog eens de foto's en filmpjes van vorig jaar
 
Crowdfunding campagne
Hartelijk dank voor de ontvangen donaties. Wij ontvangen zoals u weet geen subsidie en kunnen de donaties goed gebruiken voor onze activiteiten. 
 
U kunt uw gift of donatie overmaken op een van de volgende rekeningnummers:
  • Triodosbank - rekeningnummer NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd. 
SOESA is een ANBI-erkende instelling; zowel eenmalige als periodieke schenkingen zijn mogelijk. Neem voor het hiervoor benodigde formulier contact op met Gerrit Jan Bakker.
  • ING - NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. Penningmeester van Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
Mail ons als u een bedrag heeft overgemaakt, dan kunnen wij u via e-mail bedanken. We houden u met onze nieuwsbrieven op de hoogte van al onze activiteiten. Twijfelt u over de hoogte van het bedrag? U helpt ons al met €10,- per jaar. 
 
Sociale Media
Twitter en Facebook logoVolg de Kracht van Utrecht op Twitter (@KrachtvanU) voor interessante links, snelle reacties op de actualiteit en de laatste nieuwsupdates.
 
Ook de Vrienden zitten op Twitter (@Amelisweerd); praat mee over Amelisweerd op de Facebookpagina van de Vrienden, deel uw eigen nieuws, foto's en ervaringen.
 
Tot (weer-)ziens,
Olivier Beens, Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)
U ontvangt deze e-mail, omdat u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Uitschrijven of wijzigen van uw gegevens kan via de link onderaan deze e-mail.
 
Wilt u ons ontmoeten om een idee of initiatief te bespreken? Kom dan naar een van onze KvU-Café's op vrijdagmiddag. Mail voor meer info