Bethlehemkerk                                                   
Extra Nieuwsbrief 27 November 2021
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Verscherpte coronamaatregelen Bethlehemkerk
 
Avondbijeenkomsten Levende Adventskalender afgelast
 
 
Bethlehemkerk
Zondag 28 november
Eerste advent
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Basisregels'
 
 ds. Yko van der Goot
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 27 november
 
 
Zondag 28 november
ds Y. van der Goot 
 
 
Maandag 29 november
 
Dinsdag 30 november
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
Woensdag 1 december
 
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 4 december
 
Zondag 5 december
ds.  Marjan Los
 
 
Zondag 28 november
 
Johannes 2 vers 1 - 11
 
Het bruiloftsfeest
 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"VERBONDEN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Verscherpte coronamaatregelen Bethlehemkerk
 
 
Beste leden van de Bethlehemkerk,
 
We hadden met z’n allen gehoopt dat het niet meer nodig zou zijn. Maar hoewel wij klaar zijn met corona, is corona nog niet klaar met ons. En dat heeft ook weer gevolgen voor de kerkdienst en voor ons in de Bethlehemkerk.
 
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van vrijdagavond 26 november heeft de kerkenraad nagedacht hoe wij hieraan invulling gaan geven om gezondheidsrisico’s voor ons allen zo veel mogelijk te vermijden. We hebben gekeken naar het advies dat de Protestantse Kerk Nederland en na daarna de volgende besluiten genomen. Hierdoor gaat er weer wat veranderen in de gedragsregels in de Bethlehemkerk voor, tijdens en na de dienst.
 
Voorop staat dat u nog altijd van harte welkom bent om de dienst in de kerk met elkaar mee te vieren.
 
Dan volgen nu de aangescherpte regels.
 
Kerkdienst van morgen 28 november
 • We houden weer 1,5 meter afstand van elkaar. Dat betekent dat er drie lege stoelen tussen u en uw buren zullen staan.
 • Na de dienst drinken we geen koffie meer in de kerk.
 • We proberen om ingetogen te zingen.
 • We desinfecteren na elke spreker het spreekgestoelte
 • We collecteren via collecteschalen bij de uitgang
 • De ventilatie staat continue 100% aan
Daarnaast gelden natuurlijk nog steeds de basismaatregelen:
 • Was vaak en goed uw handen
 • Bij klachten blijft u thuis en laat u zich direct testen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Bij verplaatsingen in de kerk draagt u verplicht een mondkapje
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen
Kerkdiensten vanaf 5 december
De maatregelen worden vanaf volgende week aangevuld met:
 • Kinderen vanaf 10 jaar (of groep 6) dragen een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk.
 • Kerkgangers en medewerkers geven zich weer op via Eventix.
 • De Commissie van Ontvangst begeleidt bezoekers naar hun plek.
 • De predikant en ambtsdragers dragen een mondkapje bij binnenkomst en vertrek uit de kerkzaal.
 • De kinderen van de kinderdienst zitten op de eerste rij stoelen in de kerkzaal. De rij daar direct achter is bestemd voor de ouders/verzorgers. De meest linkse stoel op de 2e rij is gereserveerd voor de leiding van de kinderdienst. Zij verlaten de kerkzaal door naar achteren te lopen via het middenpad, door de deuren naar de keuken en naar hun ruimte, zaal 1. Zij komen niet terug in de viering.
 • Looproutes (stickers op de grond) worden gevolgd.
Verdere maatregelen worden benoemd in het geactualiseerde Gebruiksplan.
 
Kerkelijke activiteiten
Van 05.00 - 17.00 uur kunnen er kerkelijke activiteiten plaatsvinden als er voldaan wordt aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd.
Na 17.00 uur gaat de kerk dicht en zijn er geen activiteiten meer in de kerk.
 
Alle vergaderingen kunnen via ZOOM gehouden worden, hiervoor is een account beschikbaar. Neem contact op met Theo van Halsema als u hiervan gebruik wilt maken.
 
Het projectkoor Kerst kan in het weekend overdag in de kerk oefenen.
 
Voor de commerciële verhuur gelden dezelfde voorwaarden als voor kerkelijke activiteiten. Zij zijn bovendien verplicht daarnaast met een QR-code te werken.
 
Bij de kerkdiensten blijft u ten allen tijde welkom, ook wanneer u geen QR-code heeft.
 
De maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld door het kabinet.
 
Na afloop van de kerkdienst van morgen zal de corona-contactpersoon van onze kerk, Theo van Halsema, de maatregelen toelichten.
 
We begrijpen dat sommigen zich hierdoor overvallen voelen. En misschien is nog niet alles duidelijk, maar we gaan proberen om de komende week alles nog verder uit te werken en zorgen dat wat kan ook geregeld wordt. Houdt hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met ons. Wij staan voor u klaar.
 
We hopen en bidden met z’n allen dat dit niet te lang gaat duren. Laten we in de tussentijd er samen voor zorgen dat we elkaar, ondanks alle beperkingen, niet uit het oog verliezen. En dat we als gemeente en gemeenteleden met elkaar en met ieder van u verbonden blijven, ook in deze moeilijk tijd waarin we naar Kerst toeleven.
 
Met elkaar kunnen we het, maar we kunnen het niet alleen!
 
De kerkenraad
 
 
Avondbijeenkomsten Levende Adventskalender afgelast
 
U weet zondag 28 november start de Levende Adventskalender met Eerste Advent. Het lichtsnoer van adressen door Hilversum en Nieuw Loosdrecht waar u anderen kunt ontmoeten in de donkere dagen.
 
Er ligt een voorlopig besluit dat de openstellingen die overdag gepland zijn doorgaan, vanwege de oproep om te blijven omzien naar elkaar en het is passend binnen het beleid om overdag de kerkelijke activiteiten door te laten gaan. Alle avondopenstellingen volgens het rooster van de LAK komen dus te vervallen, dit naar aanleiding van de persconferentie dat Nederland vanaf 1700 uur zo goed als op slot gaat. 
 
Zondagmiddag start het lichtsnoer in het gemeentehuis van Hilversum. Met mondkapje van harte welkom daar  tussen 14.30 en 16.30 uur. 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00