Banner Gomde Denmark
Nyhedsbrev - December 2016
Gomde er præget af den tidlige vinters dæmpede jordfarver. Det intensive Tara Sadhana Retreat er overstået, og 35 mennesker fra seks forskellige lande var samlet for at dykke koncentreret ned i det intensive praksisprogram.
 
 Nyt fra Gomde
 
 
Phakchok Rinpoche kommer til Gomde i 2017 
 
Det er med stor fornøjelse, vi kan fortælle, at Phakchop Rinpoche kommer til Gomde i september eller oktober 2017. Vi åbner for tilmeldinger til retreatet så snart de endelige datoer er på plads. Vi forventer at retreatet hurtigt vil være fyldt op , så vent ikke for længe med at melde dig til.
 
Gomde hæver priserne
 
Gomde har haft de samme priser i snart syv år, men i samme periode er vores udgifter blevet prisfremskrevet i støt tempo. Det er derfor på tide også at fremskrive Gomdes indtægter, hvilket betyder 10 % forhøjelse af vores kursus- og retreatpriser. Det gælder både for vores egen sangha og for de, der nogle gange lejer sig ind.  Helt konkret betyder det f.eks. at et døgn i retreat ikke længere koster 250 kr. pr. døgn men 275. En kursusdags basispris vil stige fra 400 til 440 og tillæggene for værelser vil også stige med 10 %. Dette træder i kraft fra 1/1 2017.
 
Et skridt og en tilladelse nærmere
 
Det er lykkedes at få lokalplansdispensation og landzonetilladelse fra kommunen til templets kommende indgangsparti, så det kan blive bygget i nøjagtigt de ønskede dimensioner. Sagen ligger til offentlig høring på kommunens hjemmeside til d.27/12/2016. Du kan se sagen HER 
Stor tak til Bodil og Bo, der har lavet ansøgningen til kommunen!
 
Nyt Gomde Frankrig
 
I januar 2017 åbner Chökyi Nyima Rinpoche et retreatcenter i Pyrenæerne i Sydfrankring. Det vil blive til Gomde Frankrig og er endnu en manifestation at Rinpoches globale vision. Vi håber at mange vil finde tid til at besøge stedet - måske allerede til åbningen d. 8.-11. januar, hvor Rinpoche også vil undervise i De Fire Segl. Du kan læse mere om Gomde FR og åbningen HER.
Gid Gomde FR vil blomstre og komme utallige levende væsener til gode!
 
Phendeling på Gomde
 
Phendeling holder stille nytårstretreat på Gomde 29. dec. - 2. jan. Hvis du kunne tænke dig at være på Gomde henover nytåret, så anbefaler vi Phendelings nytarsretreat. Du kan læse om der HER
 
    
Nyt fra sanghaforeningen
 
Som vi tidligere har fortalt om, havde bestyrelsen i sanghaforeningen inviteret alle, som måtte have mulighed for og interesse i at deltage, til workshop den 29. og 30. oktober. Emnerne på workshoppen var som følger:
  • Udredning af Gomdes struktur og workflow - – Tornbjerggaard, Strandgården, Fonden og Sanghaforeningen
  • Hvordan gør vi Gomdes økonomi mere bæredygtig?
  • Hvordan kan vi organisere de arbejdsopgaver, der følger med?
Du kan finde referatet fra mødet HER
 
Som vi også informerede om i nyhedsbrevet for november, blev det på workshoppen vedtaget at igangsætte den nye organisering af arbejdsopgaver på Gomde.
Formålet er at inddrage så mange som muligt, og at det er så gennemsigtigt og tydeligt som muligt, hvad der foregår. I grove træk har vi en plan om, at organisere opgaverne som en traditionel frivilligorganisation efter dansk model, hvor man kan tilbyde sin tid til store og små tjanser.
 
I sanghaforeningens bestyrelse har vi arbejdet videre med de mange både spændende og inspirerende input fra workshopdagen og er i gang med at beskrive de mange arbejdsopgaver. 
                                                                                                                                         
Vi vil i det kommende nyhedsbrev i januar slå en række frivilligstillinger op.
De forskellige områder vil består af en gruppelederstilling og en række ressourcepersoner, som sammen tænkes at løfte opgaverne inden for området.
Vi vil søge personer til kommunikationsopgaver, administrative opgaver, tempelopgaver, udviklingsopgaver, kursuskoordinatoropgaver og vedligeholdelsesopgaver.
Så hvis du har en tid til overs og du alligevel har tanker om, at du gerne vil tjene dharmaen, så er her din chance for at blive tættere knyttet til Gomde og en del af vores dharmacenters frivilligteam.
Det er samtidig vores alles chance for at vise Rinpoche til sommer, at vi i fællesskab kan drive og udvikle Gomde.
 
Noget andet, vi drømmer om at kunne præsentere for Rinpoche er et nyt indgangsparti til templet. Vi knokler for at få tilladelserne på plads, men mangler stadig midler til at kunne gå i gang. Vi regner med, at der skal bruges 175.000 kr, og her kommer du ind i billedet. Store og små bidrag er meget velkomne.
 
  
Knuds Corner
 
Knuds Corner
Vores nabo Rolf, som slår græsset på vores marker, har sat 11 heste på græs på marken bag ved Gomde. Hestene kan ses fra spisesalen - og vil gerne klappes. Den ene af hestene er Rinpoches hest, Gyalpo. 
 
 
 
God jul og godt nytår til jer alle!
 
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os: gomde@gomde.dk
 
Kærlig hilsen,
 
Gomde
 
gomde@gomde.dk
www.gomde.dk
https://www.facebook.com/gomde.dk
 
 
BLIV MEDLEM AF SANGHA-FORENINGEN
Alle kan blive medlem af foreningen Rangjung Yeshe Sangha (RYS).
 
Se hvordan her.
 
Rangjung Yeshe Sangha arbejder for at Gomdes Sangha involveres aktivt i beslutningsprocesser og aktiviteter på Gomde. Foreningen samarbejder med Rangjung Yeshe Fonden, der ejer de fysiske rammer på Gomde, om bl.a. planlægning og afholdelse af kurser, vedligehold og tilbygning.
 
Som medlem af Foreningen Rangjung Yeshe Sangha modtager du intern information om Gomde, bliver involveret i beslutningsprocesser, f.eks. via generalforsamlingen, og kan trække donationer fra i skat.
 
Sangha-foreningen vokser hele tiden og vi vil gerne byde alle nye hjerteligt velkommen. Vi håber at dette nyhedsbrev har været med til at give dig et indblik i Sanghaens arbejde.
 
DONATIONER
Al aktivitet på Gomde muliggøres af almindelige menneskers opbakning til stedet. Donationer er en simpel og vigtig måde at bidrage på. Mange vælger at give et fast månedligt beløb.

Vil du også donere til Gomde? Se hvordan her.

Hvis du donerer til Gomde via Sangha-foreningen kan du få skattefradrag på alle donationer (den øvre grænse for fradrag er 15.200 kr. i 2016). For at få skattefradrag skal du altid skrive dit cpr nr. på bankoverførslen.

Hvis du allerede donerer og er i tvivl om du får skattefradraget, kan du kigge på din årsopgørelse eller skrive til Bo Frederiksen på gomde@gomde.dk

Obs. Donationer til Rangjung Yeshe Fonden muliggør ikke skattefradrag.
 
 
Har du ideer, kommentarer eller andet til nyhedsbrevet,
er du velkommen til at skrive til gomde@gomde.dk
Website: www.gomde.dk