Inspiratiemail November 2014
 
“Ik denk dat mijn kind soms wel eens gepest wordt op school”, zegt 35% van de ouders van het Ouderpanel.
 
In oktober 2014 stelden wij ons ouderpanel de vraag: “Wordt uw kind wel eens gepest?”.
Ruim 1 op de 3 ouders beantwoordde deze vraag met ‘soms’.
 
Ook hebben wij de ouders gevraagd hoe tevreden ze zijn over het huidige anti-pestbeleid op de basisschool van hun kind. 20% geeft aan “Ontevreden” of “Erg ontevreden” te zijn en 58% is hierover “Tevreden” of “Erg tevreden”.
 
 
(Scholen met Succes Ouderpanel: 1267 leden. Respons oktober 2014 39%)
 
Blogpost prijswinnaar workshopreis YEP!
 
Dit jaar sponsoren wij Yep!africa. Door het delen van kennis en ervaringen willen zij Afrikaanse jongeren empoweren om zélf de verandering te zijn. Eén van de middelen die ze daarbij inzetten is een workshopreis. We deden eind vorig jaar een oproep aan onze klanten om zich op te geven voor een door Scholen met Succes beschikbaar gestelde plek in zo’n workshopreis. Uit de reacties werd Marja Verruijt van OBS De Sokkerwei uit Castricum gekozen. Ze is inmiddels vertrokken naar Gambia. Lees hier haar blogpost over de voorbereidingen op haar reis.    
 
 
Scholen met Succes helpt scholen om succesvol in hun markt te worden door het verrichten van onderzoek en het geven van communicatie- en marketingadvies.