Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2017 nr. 49
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Top2000 dienst in Bethlehemkerk
 
Kliederkerk - 5 januari
 
Kerstgroet uit Spremberg
 
Moree: een beetje afscheid
 
Organist gezocht
 
Predikantsvacatures
 
Avondmaalvieringen
 
Oproep Projectkoor Goede Vrijdag
 
'Onvoorwaardelijke liefde'
 
Expositie Iconen Decker
 
 
Zondag 31 december
Top2000-dienst
 
Aanvang: 10:30 uur
 
Thema: 'Loslaten of meenemen'
 
 
Voorganger:
ds. Erik van Halsema
 
 
Sterretjes
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
AGENDA
 
Zondag 31 december
10:30:  Top 2000 dienst
 
19:30: Oudjaarsdienst
met ds. Elsbeth Gruteke
 
Maandag 1 januari
Moderamen
 
Donderdag 4 januari
Instuif van 10:00-11:30
 
Vrijdag 5 januari
Kliederkerk - Driekoningen van 10:00 - 13:00
 
Zondag 7 januari
Nieuwjaarsreceptie
 
SAVE THE DATE
 
Zondag 4 februari
ZWO-dienst
 

Zondag 31 december

Lucas 2: 33-40
 
Simeon over de toekomst
 
....Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria: ‘Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten. Die mensen zullen niet gered worden.’
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
 
Bethlehemkerk: TOP 2000
  
 
31 december is het zover. De top 2000 kerkdienst voor heel Hilversum in de Bethlehemkerk, inloop om 10.00 uur met koffie en thee.
 
Aanvang dienst 10.30 uur
 
We gaan aan de slag met het thema: Loslaten of meenemen? Wat wil jij nog loslaten aan het eind van het oude jaar en wat gaat absoluut mee?
 
De stemmen zijn geteld en de Hilversumse top 10 is bekend. De commissie heeft hieruit een zorgvuldige keuze gemaakt. Een aantal nummers zal live gespeeld worden en.... Ja er kan ook meegezongen worden met filmpjes van YouTube! 
 
Het belooft een mooie en inspirerende bijeenkomst te worden, waar de popmuziek je zal raken in blijheid of ontroering.
 
Op zondag 31 december a.s. zullen binnen de Protestantse gemeente Hilversum drie verschillende ochtenddiensten worden verzorgd. Eén in de Grote kerk, één in de Regenboogkerk en één in de Bethlehemkerk.
 
Kliederkerk 5 januari - Driekoningen
 
Op vrijdag 5 januari is er van 10.00 -13.00 uur weer kliederkerk!!
Het thema is: Drie Koningen.
 
We gaan met elkaar knutselen en, zoals de koningen dat deden, achter de ster aan op zoek naar….. En na deze reis gaan we natuurlijk weer met z’n allen pannenkoeken eten!!
 
 
  
 
 
 
 
Kerstgroet uit Spremberg
De Auferstehungsgemeinde Spremberg heeft een kerstgroet gestuurd aan de Bethlehemkerk. 
 
'Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk.
 
Wij wensen jullie een gezegend, vrolijk en vredig Kerstfeest toe. We hopen dat het jaar 2018 een rustiger jaar met minder conflicten wordt en dat de mensen leren begrijpen dat alleen een bedachtzaam overleg met elkaar naar een vreedzame wereld kan leiden. Laten we hopen dat de leiders van deze wereld alles doen wat in hun vermogen ligt om vrede te waarborgen....'
 
 
 
 
 
 
 
 
Moree: een beetje afscheid
 
 
Daar werd ik afgelopen zondag letterlijk stil van toen mij gevraagd werd om even naar beneden te komen.

Nadat ik afgelopen zomer had aangegeven dat ik graag een stap terug wilde doen realiseerde ik mij uiteraard dat het voorlopig mijn laatste dienst in de Bethlehemkerk was, maar graag had ik dat stil voorbij willen laten gaan. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gespeeld, echter samen met reistijd en voorbereiding legt het soms een behoorlijk beslag op de zondag. 
 
In de achterliggende jaren heb ik mij, zowel als organist als kerkganger, thuis gevoeld in Hilversum en veel van jullie geleerd.
Heel veel dank daarvoor!
 
 
Martin Moree
 
 
En daarom: organist gezocht
 
Wij zoeken een organist(e) voor de begeleiding van de gemeentezang voor één of twee vaste speelbeurten per maand in de Bethlehemkerk.
 
We zijn een PKN gemeente in Hilversum. We zingen meestal uit het Liedboek van 2013
 
Ons orgel is gebouwd door firma Leeflang en wordt onderhouden door firma Reil uit Heerde. 
 
Er is een onkosten- en reiskostenvergoeding conform de landelijke richtlijnen
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze cantor. Adres: cantor@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie predikantsvacatures
 
 
 
 
Sinds het vertrek van ds. Gerard Kansen (Diependaalse kerk en Vitamine G) naar Amersfoort en de vervulling van de vacature in De Morgenster door ds. Erik van Halsema (Bethlehemwijk), bestaat er op drie plekken een predikantsvacature.
  • Bethlehemkerk: 0,5
  • Diependaalse kerk: 0,5
  • Vitamine G: 0,5 
Samenwerken
Wijkgemeente Diependaal en de Bethlehemwijk willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om één van beide vacatures binnen de huidige predikantsformatie van de PgH in te vullen. Daarnaast zoeken deze wijkgemeenten de komende twee jaar actief naar manieren om meer samen te werken en elkaar te versterken.
 
 
Avondmaalvieringen
 
 
In het afgelopen jaar is in totaal 3 x een avondmaalsviering in het Stiltecentrum gehouden. Bedoeld voor mensen die niet meer (regelmatig) naar de diensten op zondag in de kerk kunnen komen en dus ook niet meer aan het Avondmaal kunnen deelnemen. Daarom is in het consistorie het idee ontstaan om een paar keer per jaar ‘s middags een korte viering o.l.v. te organiseren waarin brood en wijn worden gedeeld.  Lees meer ...
  
 
 
Oproep Projectkoor Goede Vrijdag
 
Goede Vrijdag 30 maart zal het projectkoor haar medewerking verlenen aan de viering in de Bethlehemkerk.
 
Wij zullen dan enkele delen uit 'The Crucifixion' van John Stainer zingen. Dit is een oratorium dat Stainer (1840-1901) componeerde in 1887 voor SATB-koor en orgel.
 
De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur in de kerkzaal.
 
Zaterdag 27 januari starten we met een repetitiedag waarop we voornamelijk in stemgroepen gaan repeteren.
 
Ben je geïnteresseerd?
Meld je voor 15 januari per mail aan bij:
 
cantor@bethlehemkerk.nl
 
 
 
ZWO - 'Onvoorwaardelijke liefde'
De ZWO-dienst van 4 februari wordt een bijzondere dienst. Al heel wat jaren wordt deze dienst door de diaconie voorbereid, maar dit jaar zal de dienst ook geleid worden door de diaconie.
Het thema van dienst is alvast een vooruitblik op de thema van de 40-dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde.
 
 
 
 
 
Expositie Iconen Decker
20171218-icoon.jpg
 
 
 
 
 
Margreth Decker is iconograaf en specialist op het gebied van iconen. Sinds 1990 schildert zij vooral iconen door gebruik te maken van de Russische en Griekse techniek.
Zij heeft diverse opleidingen in binnen- en buitenland genoten, zoals een klassieke opleiding iconografie, tempera schilderen en ambachtelijk goud opleggen.
In de afgelopen jaren heeft zij haar schildertechniek verder ontwikkeld in Griekenland, Bulgarije en Roemenië.
 
Haar iconen zijn van 18 december - 17 februari te zien in de Bethlehemkerk.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl