FEBRUARI 2016
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase februari 2016
 • Aanleveren data voor release april 2016: uiterlijk 11 maart 2016
 • Studie in Cijfers: WO-bijsluiter wordt aangepast
 • Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2016
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 16.1) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 
 • Op basis van de retouradministratie van de NSE contracten zijn verschillende adressen van instellingen gewijzigd;
 • Er zijn verschillende instellingen op de Antillen toegevoegd aan de database;
 • De inwoneraantallen en gemeentelijke indeling zijn up-to-date gebracht; 
 • De personeelsgegevens van de hbo-instellingen zijn verwerkt;
 • De arbeidsmarktprognoses van het ROA zijn geactualiseerd. Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) brengt eens in de twee jaar een rapport uit waarin ze voorspellingen doen over de arbeidsmarkt. De informatie over prognose, conjunctuurgevoeligheid en uitwijkmogelijkheid komen uit dit rapport. De meest recente gegevens uit dit onderzoek zijn nu opgenomen in de Studiekeuzedatabase. 
 • Het collegegeldtarief voor 2016-2017 (incl. intensief programma) is verwerkt.
Lees meer over de release van februari 2016.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Aanleveren data voor release april 2016: uiterlijk 11 maart 2016
De eerstvolgende release (16.2) vindt plaats op 7 april. Wijzigingen voor deze release kunt u tot uiterlijk 11 maart a.s. aanleveren.
Er vindt dit jaar geen release plaats in maart. Bekijk de volledige releaseplanning

De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website

Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 11 maart 2016 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2016.
 
Studie in Cijfers: WO-bijsluiter wordt aangepast
 
Studie in Cijfers geeft, in één oogopslag, een beeld van hoe een opleiding van een hogeschool of universiteit het doet in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Naar aanleiding van een uitzending van tv-programma De Monitor zijn er vragen ontstaan over de arbeidsmarktinformatie op de WO-versie van Studie in Cijfers. Het onderwerp ‘baankans na de opleiding’ geeft een te positief beeld.
Aangezien Studiekeuze123 veel belang hecht aan heldere informatie voor de studiekiezer, gaan we dit zo spoedig mogelijk aanpassen. We hebben even tijd nodig voor de berekening van het juist cijfers. In maart wordt het nieuwe cijfer getoond. Deze aanpassing vindt uiteraard plaats in afstemming met de VSNU, aangezien de cijfers over de arbeidsmarkt uit de WO-monitor komen.
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.