Bethlehemkerk                                                   
Februari 2021 nr. 05
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Ik ben er voor jou!
 
Samen online koffiedrinken
 
Samen luisteren
naar elkaar
 
Mc Beth Drive-In voedselbankactie:
Helpt u mee?
 
Nieuw in Hilversum: Lighten the Night?
 
Wat doet een lockdown met ouders. Ga in gesprek
 
Actie Kerkbalans 2021
 
Sirkelslag gaat online op vrijdag 5 februari
 
Paaskaars 2021 bestellen?
 
RdB:
Een spoor van liefde
 
Voordracht Erik Naafs
 
‘Lichter kerk-zijn’ is zegen voor kleine gemeenten
 
 
 
Vieringen
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Ik ben er voor jou'
 
 
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
___________________
 
 
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 5 februari
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 6 februari
--
 
Zondag 7 februari
 
 
Maandag 8 februari
--
 
Dinsdag 9 februari
--
 
Woensdag 10 februari
--
 
Donderdag 11 februari
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 12 februari
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 13 januari
 
Zondag 14 februari
ds. Jetty Scheurwater
alleen online
 
Samen online koffiedrinken
 
Zondag 7 februari
 
Matteus 25: 31-46
 
Schapen en bokken
 
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.  Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. ...
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 4 nr.2
 
 
"Gedeeld vertrouwen"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen weer thuiszitten en de kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al zijn de kerkdeuren deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 7 februari: Ik ben er voor jou

Deze zondag staan de Zeven werken van Barmhartigheid centraal in de jaarlijkse diaconale dienst.
Zeven manieren waarop je invulling kunt geven aan de opdracht van de Heer om de ander lief te hebben. Het zijn richtlijnen waarmee liefhebben concreet kan worden gemaakt.
In deze tijd kunnen we wel wat barmhartigheid gebruiken. In deze tweede coronagolf, met het gestelde vooruitzicht van een derde in de nabije toekomst, lijkt onze samenleving te verstarren als het gaat om barmhartigheid en naastenliefde.
We moeten allemaal door, we moeten allemaal de moed erin houden. We hebben elkaar nodig. Maar ruzies, conflicten, wantrouwen lijken steeds meer de boventoon te voeren.
Laat die barmhartigheid weer toe! Wat je voor een ander doet, dat doe je voor God. En in navolging van Jezus.
Hoe kunnen wij, in deze corona epidemie, meer ruimte maken voor barmhartigheid?
 
 
Zondag 7 februari, Samen koffiedrinken
 
 
Op zondag 7 februari drinken we weer samen online koffie. Dat doen we na afloop van de viering.
 
Thema van de viering is: 'Ik ben er voor jou. De 7 werken van barmhartigheid'.
 
Hoe zouden de zeven werken van barmhartigheid nu gestalte kunnen krijgen?
‘Ik ben er voor jou’ is het thema van deze dienst. Herhaal deze zin een paar keer, neem een paar minuten om bij deze zin stil te staan. Wat betekent deze zin voor u en voor uw geloofsleven?
Sebastiaan Hexspoor van Stichting Present vertelt in deze dienst over het mooie initiatief van de Tijdcollecte. Wat voor tijd zou u kunnen doneren?
‘Ik ben er voor jou’.
Door tijd en aandacht in een ander te investeren (bijv via een tijdcollecte) kun je er voor iemand anders zijn.
Zijn er voorwaarden aan verbonden om er ‘voor iemand te zijn’?
Wat heb je nodig om er echt voor iemand te kunnen zijn?
 
Hoe zouden de zeven werken van barmhartigheid nu gestalte kunnen krijgen?
‘Ik ben er voor jou’ is het thema van deze dienst. Herhaal deze zin een paar keer, neem een paar minuten om bij deze zin stil te staan. Wat betekent deze zin voor u en voor uw geloofsleven?
Sebastiaan Hexspoor van Stichting Present vertelt in deze dienst over het mooie initiatief van de Tijdcollecte. Wat voor tijd zou u kunnen doneren?
 
‘Ik ben er voor jou’
 
Door tijd en aandacht in een ander te investeren (bijv via een tijdcollecte) kun je er voor iemand anders zijn.
Zijn er voorwaarden aan verbonden om er ‘voor iemand te zijn’?
Wat heb je nodig om er echt voor iemand te kunnen zijn?
 
DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
 
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden,
de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.
 
Gedeelte gedicht Menno van der Beek - 2020
 

Samen: Luister naar elkaar

Door het coronavirus staat veel stil. Kerkdiensten, activiteiten, vergaderingen en ook het bezoekwerk. Veel mensen, vooral ouderen, zitten nu thuis en krijgen vaak geen bezoek meer. Daar willen we wat aan doen! 
 
Omdat bij het "omzien naar elkaar" hoog in ons vaandel staat willen we hieraan op een andere manier invulling geven. Het wordt nu: “Luister naar elkaar”. Mensen die behoefte hebben aan hulp of een gesprek mailen naar samen@bethlehemkerk.nl. Zij worden dan gekoppeld aan een iemand die een luisterend oor biedt.
 
 
McBeth Drive-in Voedselbank: helpt u mee?
 
Afgelopen jaar was u vrijwilliger bij onze voedselbankactie in de winkelcentra van Kerkelanden of de Heigalerij. Dit najaar hebben we geen beroep op u gedaan vanwege corona en hebben we de voedselbankactie als McBeth drive-in actie door laten gaan met minimale bezetting, Corona proof buiten op het terrrein van de Bethlehemkerk zelf.
De resultaten zijn bemoedigend, de voedselbank is er erg blij mee. Daarom hebben we ervoor gekozen om de maandelijkse drive-in acties op het kerkplein van de Bethlehemkerk door te zetten: iedere tweede zaterdag van de maand is de Bethlehemkerk hiervoor geopend. Voor 13 februari willen we u de gelegenheid geven om een actieve bijdrage te leveren van één of twee uur. We houden dan de actie van 10:00 tot 17:00 uur. We horen graag uw reactie. Geeft u voor vrijdag 5 februari aan of u meedoet en of u het liefst op de ochtend of de middag ingeroosterd wilt worden. Dan maken wij er een mooi schema van.
 
 
Nieuw in Hilversum: Lighten the Night
 
Het wordt een maandelijks terugkerend evenement dat schittert in eenvoud. Op donderdagavond in de Grote Kerk op de Hilversumse Kerkbrink: kaarsen, live muziek op de achtergrond, mogelijkheid tot het vragen van gebed en een afsluiting met een kort avondgebed. Bedoeld voor mensen die op donderdagavond in het centrum zijn. Van 19:00 tot 21:00.
De Grote Kerk volgt hiermee succesvolle initiatieven van onder meer in Utrecht – Night of Light in de Dom -, Groningen – Spoor van Licht – en Keulen – Nightfever. Zodra de coronamaatregelen het toestaan gaat het initiatief van start.
 
 

Wat doet een lockdown met ouders? Ouders met elkaar in gesprek

De pandemie en alle maatregelen maken het voor ons allemaal een hele lastige tijd. Voor jongeren en hun ouders zeker ook. Er is zo weinig mogelijk. Er ontstaan wel mooie initiatieven maar de beperkingen voeren toch vaak de boventoon.
Jeugdwerker Renate Japenga gaat daarover met ouders van jongeren in gesprek. Wat doet de pandemie met jongeren en ouders? Hoe voelen zij zich? Waar zijn mogelijkheden? Wat is moeilijk? En heeft de kerk of je geloof nu iets te bieden of helemaal niet?
Het gesprek is op 23 februari van 20:00 tot 21:30. Wij doen het via zoom. Ouders kunnen zich opgeven bij Renate tot 21 februari via haar mailadres.

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag

Zaterdag 16 januari startte de jaarlijkse Actie Kerkbalans. De leden die hiervoor hun mailadres beschikbaar hebben gesteld, hebben het verzoek tot deelname per mail toegestuurd gekregen. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze Bethlehemkerk en de Protestantse Gemeente Hilversum.
 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema van Kerkbalans 2021. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor de salariskosten van de predikanten en andere medewerkers, het onderhoud van het gebouw en voor activiteiten om onze kerk levend en vitaal te laten zijn.
 
Door het grotendeels wegvallen van de collecten in de erediensten is dat nu meer dan ooit het geval. We rekenen op uw gulle bijdrage!.
 
Sikelslag gaat online op vrijdag 5 februari
‘Sirkelslag Young’ is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen (12-16 jaar) uit heel Nederland. Vanwege de verlengde lockdown is de editie van vrijdagavond 5 februari verplaatst naar vrijdagavond 28 mei.
 
Vrijdagavond 5 februari is er wel een 'SIRKELSLAG YOUNG – LITE VERSIE' beschikbaar die de tieners van de Bethlehemkerk en PGH samen online kunnen spelen!
 
Meld je aan bij Corné en Piet: JJW@Bethlehemkerk.nl en je ontvangt de gegevens voor deze leuke spel avond samen met de andere tieners van de Bethlehemkerk en PGH!
 
 
Paaskaars 2021 bestellen?'
 
Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn dit jaar zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 27 februari.
 
 
 
RdB: Een spoor van liefde
Onder deze titel zal de volgende Rond de Bethlehemkerk (RdB) verschijnen. ‘Een spoor van liefde’ is tevens het thema van onze veertigdagentijd. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding en vooral op de tijd daarna. In deze verhalen zien we een spoor van liefde, wat doorloopt via kruis en opstanding tot en met de dag van vandaag.
 
Voor de Rond de Bethlehemkerk zijn we op zoek naar mooie, gekke, inspirerende, creatieve, korte en lange verhalen van gemeenteleden.
 
Denk bijvoorbeeld aan:
Hoe volg jij dit spoor van liefde in jouw leven? Waar zie je het in terug?
Wat ben je op het spoor gekomen in coronatijd, als het gaat om geloof, hoop en liefde?     En waarin ben je juist de weg kwijtgeraakt?
Maar ook: heb je mooie recepten van gerechten die passen bij de weg naar Pasen?
En: welke hobby’s zijn er deze coronatijd ontstaan onder gemeenteleden?
Welke nieuwe wegen zijn ingeslagen als het gaat om vrijetijdsbesteding?
We zijn benieuwd!
 
Inleverdatum is uiterlijk zondag 21 februari, we zien uit naar u/jouw bijdrage!
Erwinn, Piet, Jetty en Aster: RdB@Bethlehemkerk.nl
 
 
Voordracht Erik Naafs als afgevaardigde naar de classis Noord-Holland.
Ons gemeentelid Erik Naafs is afgelopen zondag 24 januari 2021 bevestigd als ouderling-kerkrentmeester in de Bethlehemkerk. 
De definitieve reactie op de voordracht hebben we inmiddels ontvangen door middel van het bericht dat de kerken van de ring Hilversum allen positief hebben gereageerd op de voordracht Erik te benoemen als afgevaardigde naar de classis.
Erik vertegenwoordigt door deze benoeming de ring Hilversum als ouderling-kerkrentmeester.  
Wij feliciteren Erik van harte met deze benoeming en wensen hem veel inspiratie en zegen in zijn taak.
 
Namens de wijkkerkenraad
Bonny Rem-Veldstra
Scriba
 
 
‘Lichter kerk-zijn’ is zegen voor kleine gemeenten
 
Het rapport ‘Lichter kerk-zijn’ is door het moderamen vastgesteld na het peilen van de mening van de generale synode over dit rapport. Tijdens de peiling stemden synodeleden unaniem voor dit rapport.
 
De essentie is dat bij veel gemeenten behoefte is aan een lichtere structuur, vanwege o.a.
vergrijzing en tekort aan ambtsdragers. Momenteel is het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00