De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Voorzitterschap NVHVV
 
Per 1 januari 2022 is mevrouw Jessica Heimen-Scholten, vicevoorzitter van de NVHVV, officieel aangetreden en gestart als voorzitter van de vereniging. Het bestuur wenst Jessica veel succes en plezier in haar nieuwe functie.
 
Tevens bedanken we de (statutair) afgetreden voorzitter Gerlinde Mulder voor haar inzet de afgelopen periode. Gerlinde blijft het komende jaar nog actief als past-chair.
 
Namens het bestuur van de NVHVV
Marja Nierop, penningmeester
 

Save the date(s): 5 april en 17 mei 
 
Op 5 april en 17 mei organiseren onze werkgroepen twee gezamenlijke CNE-dagen die zowel online als fysiek bijgewoond kunnen worden (onder voorbehoud van en met in achtneming van de corona-maatregelen). Er wordt momenteel hard gewerkt aan het programma. Houd onze website in de gaten voor het definitieve programma en inschrijven (www.nvhvv.nl/scholing).
 
Thema 5 april: Opereren of interventie?
Thema 17 mei: Positief over preventie

Oproep Survey palliatieve zorg
 
Beste collega,  
 
De projectgroep Palliatieve Zorg van de NVVC is opgericht in september 2021 in opdracht van het NVVC-bestuur en heeft tot doel palliatieve zorgverlening in de cardiologische praktijk (klinisch en poliklinisch) te inventariseren en indien nodig, palliatieve zorg voor de chronisch cardiologische patiënt te optimaliseren.
 
Wij willen u vragen een survey over palliatieve zorg in te vullen. Deze survey beoogt een indruk te krijgen over hoe vaak palliatieve zorg in de Nederlandse cardiologische praktijk wordt toegepast, hoe deze is georganiseerd en welke knelpunten bij het verlenen van palliatieve zorg worden ervaren.
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Deadline voor insturen is maandag 28 februari 2022 (verlengd).
 
 
Uw antwoorden zullen we gebruiken om de taken van de werkgroep vorm te geven. Daarnaast zullen we uw geanonimiseerde antwoorden, alleen als u hier toestemming voor geeft, gebruiken voor een wetenschappelijke publicatie.
 
Vragen of opmerkingen over deze survey kunt u sturen naar palliatievezorg.nvvc@gmail.com.
 
Dank voor uw medewerking. 
Dr. S.C.A.M. (Bas) Bekkers, voorzitter Projectgroep Palliatieve Zorg
 

Oproep werkgroepleden Vasculaire Zorg
 
‘De werkgroep Vasculaire Zorg is een enorme aanvulling op mijn werk op de polikliniek vasculaire geneeskunde. Via de werkgroep heb ik veel collega’s uit het land leren kennen. Daarnaast denken leden uit de werkgroep ook mee over thema’s op het gebied van vasculaire zorg. Denk bijvoorbeeld aan de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement, of het beroepsdeelprofiel voor de hart- en vaatverpleegkundige. Ook het organiseren van scholingen, zoals CNE’s en CarVasZ, wordt gedaan door de werkgroep. Erg leuk om naast het ‘gewone werk’ ook overstijgend bezig te kunnen zijn!’
 
Meer informatie over onze werkgroep? Bekijk de informatie op de webpagina.
Onderdeel worden van deze werkgroep? Mail de voorzitter van deze werkgroep Irene van der Ploeg.
 

Subsidie voor de NVVC Connect-regio's atriumfibrilleren en hartfalen
 
De NVVC is blij met de nieuwe samenwerking tussen ZonMw en de Hartstichting. Deze samenwerking zorgt voor een extra impuls aan NVVC Connect-regio’s. Per regio kan er maximaal 75.000 euro aangevraagd worden, om afspraken met betrekking tot samenwerken in de zorg voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen te implementeren. Met als doel mensen met hartfalen of atriumfibrilleren zo vroeg mogelijk op te sporen en (nog) beter behandelen. Dit alles gericht op het realiseren van juiste hartzorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.
 
Het andere goede nieuws is dat wij als NVVC Connect door de Hartstichting uitgenodigd zijn om de ondersteuning die wij de Connect regio’s bieden te intensiveren en verder te professionaliseren. Dat stelt ons per direct in staat om de regio’s te helpen met het aanvragen van de subsidie en met alles wat te maken heeft met het realiseren van netwerkzorg.
 
Wilt u weten wat NVVC Connect voor u kan doen, lees het op de website van Connect.
 
 

Wegwijzer Zorg van Nu
Zorg van Nu heeft de website flink vernieuwd en uitgebreid met wegwijzers die zowel patiënten, mantelzorgers als zorgprofessionals de weg naar behulpzame slimme zorgoplossingen wijst. Deze wegwijzer is er ook voor hart- en vaataandoeningen.
 
Er is door zorgprofessionals en patiënten/patiëntvertegenwoordigers meegedacht over de vragen in de wegwijzer.
 
Hoe werkt de wegwijzer?
Er zijn tegenwoordig zoveel verschillende digitale oplossingen, dat je al snel 'de weg kwijt raakt'. De wegwijzer van Zorg van Nu helpt mensen daarom op weg om voor hen relevante oplossingen te ontdekken. Dat doen ze door de juiste vragen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan vragen als tegen welke zaken mensen aanlopen of waar ze hulp bij zouden willen. Voor zowel patiënten/cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals is het geschikt om tot inspiratie voor slimme zorgoplossingen te komen.
 
Wat is Zorg van Nu?
Zorg van Nu is een communicatieproject van het ministerie van VWS over slimme zorg en innovatie. Het doel is om ervaringen te delen over het gebruik van slimme zorgoplossingen en ze meer bekend te maken.

NIEUWSBRIEF
Februari 2022
 
In deze nieuwsbrief
 
 

 
Save the date
 

 
VACATURES NVHVV

Accreditatiecommissie
Penningmeester NVHVV
(Vice)voorzitter NVHVV
Redactie Cordiaal
Werkgroepleden voor de werkgroepen:
Acute Cardiale Zorg, Atriumfibrilleren, Hartrevalidatie, Hartfalen,
ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en
Vasculaire Zorg
 
Klik hier voor meer informatie
over deze vacatures.
 

 
 
Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
9 februari
Webinar SGLT2-remmers
4pulse / NVVC

17 maart
Diabetes kennis
AstraZeneca
 
17 maart
Diabetes kennis en motivational interviewing AstraZeneca
 
19 maart en meer data
ILS: Immediate Life Support
Amsterdam UMC VUmc/Amstel academie
 
5 april
CNE Opereren of interventie?
NVHVV
 
13 mei
Thoraxacademie Coronairlijden
Thorax Academie
 
17 mei
CNE Positief over preventie
NVHVV
 
18 november
CarVasZ 2022
NVHVV
 

 
E-learning
- Online WMO/GCP-training
- ECTR en VGO Training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
 

 
NVHVV is lid van het
 

 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.