Nyhetsbrev #2 2021
 
Äntligen dags för presentation av våra nya grovmanus, äntligen snart biennal. Äntligen anledning att skriva ett nyhetsbrev denna tunnsådda vår (ur BtA-perspektiv i alla fall). Ett nyhetsbrev en april då knoppar undrar om de ska våga brista.
 
Nu är det mycket strax dags för våra tre dramatiker att gå i mål. Den 26 april genomförs regisserade läsningar av Bereket Hailemariams, Hanna Rajs Lara och Khashayar Naderehvandis texter som under de senaste månaderna har utvecklats på uppdrag för BtA och under coachning av dramaturger och konstnärliga team.
 
Dessa readings skulle förstås ha varit offentliga men det låter sig ju tyvärr inte göra. Men de ska filmas och 3 maj kommer läsningarna läggas upp på vår hemsida. Vi gör då också ett särskilt utskick med länkar till filmerna.
 
Som alla redan vet är årets scenkonstbiennal framskjuten till 2022. Men det blir ändå en s k semidigital upplaga redan i år. Och inom dess ram deltar vi 19 maj med det avslutande momentet i vårt grovmanusprojekt: ett direktsänt samtal med dramatikerna. Se mer nedan och till höger!

Denna biennal är gratis och öppen för alla. Så flott!
 
Mer att berätta från BtA:s horisont? Jo då, det puttrar och jäser av planer för samarbeten och olika projekt. Men mer om detta i sinom tid. :)
 
Annars tror jag kanske att jag delar känslor av bävan och väntan med många av er. Hur ska det gå? När lättar det? Kommer det lätta? Och när denna kris har lättat vilken beredskap finns det för att tackla den ännu större? Klimatfrågor har faktiskt hamnat högre på agendan under coronakrisen, inte minst påfallande med den nyligen uppblossade och högst relevanta debatten om svensk skogsbruk. Men räcker det? Räcker modet hos våra makthavare? Hos oss? På ett sätt är det skönt att själva våren också tvekar. Det liksom stämmer med vädret i övrigt.
 
Med trots allt vårliga hälsningar,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Tre nya röster för scenen
 
19 maj kl 9-9:45
 
Ett direktsänt samtal om hur en gör när en skriver. När det dessutom är för första gången för scenen, och första gången för målgruppen barn/ungdom.
 
Med Bereket Hailemariam, Khashar Naderehvandi och Hanna Rajs Lara som har skrivit varsitt grovmanus i Barnteaterakademins senaste textsatsning och som samtalar om frågor som:
 Var kom idéerna från? Vilka är de största skillnaderna mot att skriva poesi, novell, roman? Vilka var de största utmaningarna, vilka de intressantaste insikterna?
 
Med frågestund för tittarna.
 
Länk till samtalet ska publiceras i programmet till Scenkonstbiennalen.

 
 
Grovmanus 2020/21

Vi satte sökljuset på författarskap med tydliga egna språk, som hittills uttryckt sig i andra skönlitterära format men ännu inte för scenen. Och vi fann
 
Bereket Hailemariam som för närvarande studerar inom Litterär gestaltning, Akademin Valand, efter ett fördjupningsår på Biskops-Arnös författarskola. Han har tidigare studerat teologi i England och Norge och har alltid berättat berättelser i en eller annan form, för att under de senaste åren börja skriva mer på allvar. Bereket är nu skriven i Malmö men är uppväxt i Rimbo, en bit norr om Stockholm.
 
Hanna Rajs Lara som debuterade som poet 2018 med samlingen Armarna som också nominerades till Borås debutantpris. 2019 utkom Baby och hösten diktsamlingen Under månen. Hanna har gått på Biskops-Arnö skrivarlinjen. Hon bor och är uppväxt i Stockholm där hon också arbetar på Judiska Församlingen med dess kulturprogram. 
 
Khashayar Naderehvandi som är författare och forskare. Han debuterade skönlitterärt 2011 med diktsamlingen Om månen alls syntes och har en färsk doktorsavhandling i konstnärlig gestaltning i bagaget: "Om poesins och det skönlitteräras förmåga att formulera någonting helt jävla nytt, men som ändå kan bli förstått, läst och delat". Khashayar föddes i Teheran, växte upp i Malmö och bor idag i Göteborg och Malmö.
 
Varje dramatiker har en dramaturg som viktigaste guide och bollplank, samt ett team bestående av skådespelare, regissör och scenograf (eller annan relevant konstnärlig kraft) – även de mycket viktiga i utvecklingsarbetet med texten. Resultatet blir ett grovmanus som sedan kan erbjudas intresserade teatrar.
 
 
 
Tre texter för de yngsta

2019 års grovmanus: Jamennej av Åsa Björklund, Grönsakslandet av Talajeh Nasiri och Det stora regnet av Erika Wachenfeldt. Det fina resultatet av vår dramatikertävling med inriktning på målgruppen 2-5 år.

God läsning!


 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Valbara ledamoter:
Anna Berg - styrelseledamot i ASSITEJ och Bibu. Samt dramaturg.
Sandra Grehn - fil. dr. i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier, Göteborgs Universitet
 
Valbar, adjungerad, ledamot
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
 
Projektledare
Kristina Ros
 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Tips och nyheter
 
 
Scenkonstbiennalen 2021
Årets semidigitala scenkonstbiennal, arrangerad av Scensverige och Västmanlands Teater, äger rum 18-21 maj.
Tre av de juryvalda produktionerna är för barn/ungdom varav två från Västra Götaland: Peter & Janne gör slut (Regionteater Väst) och Vi som fick leva om våra liv (Backa Teater).
Biennalen innefattar, förutom de elva utvalda föreställningarna, ett 60-tal seminarier workshops, samtal, debatter, ministrar och fysisk träning.
 
 
Svenska ASSITEJ
gör i sitt senaste nyhetsbrev nedslag i Socialdemokraternas kulturpolitiska förslag till partiets kommande kongress. Flera positiva inslag noteras, i riktning mot skolbarns säkrade tillgång till kvalitativ kultur och bort från onödigt byråkrati. 
 
 
Ung scen öst: Atlas över Fläsklösen och Kosmoskänslan
Kolla in några unika tillfällen då man kan se dessa två föreställningar digitalt.
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Adress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
 
Hemsida: