Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2017 nr. 17
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Hulde!
 
Kerkenmars voor klimaat
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Samen op vakantie
 
Back to Basics
 
Wat gebeurt met je geld?
 
Ieder voor zich?
 
 
Zondag 30 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: ''onbekend"
 
 
Voorganger:
ds. Kick Bras
 
Sterretjes
 
Diaconaal Platform Aandacht Helpt zoekt per direct een buddy voor statushouders.
 
Lentemarkt
Op zaterdag 20 mei is er een lentemarkt rond de Grote Kerk.
 
Zaterdag 24 juni is een bazaar in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
 
Expositie
Expositie van Els Nijhof en Gesiena van der Leij is verlengd tot 20 mei.
 
 
 
AGENDA
Komende week:
 
Zondag 30 april
ds. Kick Bras
 
Dinsdag 2 mei Ontspanningsmiddag voor senioren om 14:30
 
Donderdag 11 mei
Om 15:30 een gesprekskring over 'pelgimage'
 
 
SAVE THE DATE!
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 30 april 2017

Johannes 21: 1-­‐14

De leerlingen zien de Heer
...Er waren zeven leerlingen bij elkaar. Het waren Simon Petrus en Tomas, die ook Didymus genoemd werd. Verder Natanaël, die uit Kana in Galilea kwam, en de twee zonen van Zebedeüs. En nog twee andere leerlingen. Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ De anderen zeiden: ‘Wij gaan met je mee.’ Ze vertrokken en gingen de boot in om te gaan vissen. Maar die hele nacht vingen ze niets.....
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Hulde!
 
 
 
  
De dag voor Koningsdag zijn weer de traditionele lintjes uitgereikt. In Hilversum kregen 11 mensen lintjes opgespeld door burgemeester Broertjes onder wie twee gemeenteleden van de Bethelehemkerk.
 
Kees Schipper kreeg een koninklijke onderscheiding voor een drietal acitiveiten, onder meer zijn inzet voor Forteiland Pampus, de Bethlehemkerk en zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.
 
Tineke Stegeman is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de vele jaren dat ze als vrijwilliger werkt voor Bibliotheek Gooi en Meer.
 
 
Kerkenmars voor Klimaat
 
Op zaterdag 29 april vindt in Amsterdam – en tegelijk in vele andere wereldsteden – de People’s Climate March plaats. De manifestatie wordt gedragen door een brede groep aan maatschappelijke organisaties, waaronder twee 'groene kerken' in Amsterdam: de Keizersgrachtkerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente.
Samen organiseren zij een optocht vanaf de Oude Lutherse Kerk aan het Singel naar de grote People's Climate March op het Museumplein voor een stevig en eerlijk klimaatbeleid.
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid Wim Vlooswijk
 
 
Op zondag 30 april zal Wim Vlooswijk na 23 jaren dienst als pastoraal werker afscheid nemen van de Emmaus-Paulus parochie.
 
Als wijkgemeente rond de Bethlehemkerk hebben wij ook jarenlang mogen genieten van Wims bijdragen in oecumenisch verband. 
 
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hen alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
Samen op vakantie
 
Er is dit jaar weer een Samen-Op-Vakantieweek voor ouderen van de Protestantse gemeente te Hilversum. Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 oktober 2017 gaat er een groep van zo’n 50 oudere gemeenteleden naar het Nieuw Hydepark te Doorn.
 
Er zijn nog enthousiaste vrijwilligers nodig met name voor de zorg!
 
 
 
 
 
Back to Basics
 
 
 
 
 
‘De Protestantse Kerk, op weg naar 2025', heeft ervoor gekozen om zich te concentreren. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Niet alles moet, maar dat wat vreugde geeft en het Evangelie doet leven’, dat schrijft ds. René de Reuver in het voorwoord van het boek ‘Back to Basics – zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’.
Auteurs zijn Nynke Dijkstra en Sake Stoppels.
 
 
Wat gebeurt met je geld?
 
Waaraan besteedde het College van Diakenen in 2016 zijn tijd en de beschikbare middelen? Welke doelen in Hilversum, Nederland en de rest van de wereld steunen wij, en wie beoordeelt waar er hulp nodig is? Hoe gaat het bijvoorbeeld met het project Samen op Vakantie voor de Hilversumse ouderen?
 
Het College van Diakenen heeft de verantwoording over het diaconale werk van de Protestantse gemeente te Hilversum vastgelegd in het Jaarverslag 2016 en dit verslag beschikbaar gesteld.
 
 
Ieder voor zich?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdagavond 30 mei is in De Morgenster in Hilversum een bijeenkomst met als titel: 'Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat'.
 
Burgemeester Broertjes van Hilversum, scriba De Reuver van de Protestantse kerk in Nederland en voorzitter Hoff van de Algemene Kerkenraad Protestantse gemeente Hilversum kruisen de degens over de rol van de kerk in de samenleving.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Lintjesregen
Tineke Stegeman is vanaf 1 oktober 1991 werkzaam als vrijwilliger bij Bibliotheek Gooi en Meer.