Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2017 nr. 47
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Interview met Jack de Koster
 
Wandeling in Zuid
 
Top 2000
 
Interview met ds Maarten Hameete
 
Bijzondere diensten
 
Avondmaalvieringen
 
Tafel van hoop
 
Kerstochtend
 
Intrede dienst Jacoline
 
EO interviewt Maarten Hameete over Top 2000
 
 
Zondag 17 december
3e advent
Doopdienst
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'De kracht van Gods liefde'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Kerstmaaltijd zaterdag 16 december in de Diependaalse kerk.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
AGENDA
 
Zaterdag 16 december Kerstwandeling 
 
Zondag 17 december
 
Maandag 18 december Wijkkerkenraad

Dinsdag 19 december Ontspanningsmiddag voor senioren [kerstviering]

Stiltecentrum open

Donderd 21 december  Instuif

Stiltecentrum open

Zondag 24 december  10:00:  vierde advent

Zondag 24 december  21:30:  Kerstavond

Maandag 25 december  Kerstmorgen


SAVE THE DATE
Zondag 31 december 10:30:  Top 2000 dienst

Zondag 31 december 19:30: Oudjaarsdienst
 

Derde Advent

Zondag 17 december

Jesaja 35: 1-10
 
Bloemen in de woestijn
 
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin!
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Interview met Jack de Koster
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerkenraad heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door Jack de Koster te laten kijken naar haar organisatie.
Wie is Jack de Koster?
Ik ben een man van 53 jaar, getrouwd met Ria en woonachtig in Culemborg. Ons gezin is ‘samengesteld’ en er wonen twee kinderen thuis, een aantal woont bij hun moeder en er zijn ook al uitgevlogen volwassen kinderen bij. Doordat ik op veel plekken in het land gewoond en gewerkt heb kan ik niet echt zeggen waar mijn wortels liggen, wat mij na een aantal jaren op een plek van wonen weer onrustig maakt en ik eigenlijk wel weer verderop wil kijken.
 
Wandeling in Zuid
Ook dit jaar organiseren we samen met onze partners in de buurt een kerstwandeling door de wijk voor jong en oud, in samenwerking met de gemeente Hilversum, De Heigalerij/Albert Heijn en Heikracht.
 
Zaterdag 16 december kan er gestart worden tussen 17.30-19.30 uur bij Brede School Zuid (volkstelling). 
Via de Pniëlkerk, de Zoutkeet, Kikker Rik, het Zuidererf en Zuiderheide zal het kerstverhaal worden verteld. De wandeling zal een klein uur duren en eindigen bij de stal in de Bethlehemkerk. [Facebook]
Schrijf alvast in de agenda: zaterdagavond 16 december 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethelhemkerk: TOP 2000
  
Op zondag 31 december a.s. zullen binnen de Protestantse gemeente Hilversum drie verschillende ochtenddiensten worden verzorgd. Eén in de Grote kerk, één in de Regenboogkerk en één in de Bethlehemkerk.
In de Bethlehemkerk zal voor het eerst in mediastad Hilversum een Top2000 dienst worden gehouden. Het thema van deze dienst is: “Loslaten of meenemen?” 
 
Lees meer ...
 
Interview: ds Maarten Hameete
In de viering op zondag 10 december is ds. Maarten Hameete aan de gemeente voorgesteld.
 
Wat is jouw opdracht voor de Bethlhemkerk?
Ik ga mijzelf focussen op het ondersteunen van het jeugdwerk en het begeleiden van de kerkelijke activiteiten rondom de leeftijdsgroepen tot en met de 40'ers. De jongste helft van de gemeente eigenlijk. Daarbij is het voornemen om 1x per maand een dienst te leiden in de Bethlehemkerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijzonder diensten
 
 
 
A.s. zondag is het 3e zondag van Advent. Met de bijnaam  “Gaudete” (Verheugt u). Dan doen we zeker, want op zondag17 december a.s. wordt Jill Grace gedoopt, dochter van Daniel en Denise van Halsema. We hopen dat het weer een feestelijke doopviering wordt!
Zondag 4 december was ook een gedenkwaardige dienst waarin 3 volwassenen belijdenis van hun geloof hebben gedaan: Gert-Jan Jansen, Loek Ockhuisen en Bep Kroos en de laatste 2 ook werden gedoopt. 
 
Avondmaalvieringen
In het afgelopen jaar is in totaal 3 x een avondmaalsviering in het Stiltecentrum gehouden. Bedoeld voor mensen die niet meer (regelmatig) naar de diensten op zondag in de kerk kunnen komen en dus ook niet meer aan het Avondmaal kunnen deelnemen. Daarom is in het consistorie het idee ontstaan om een paar keer per jaar ‘s middags een korte viering o.l.v. te organiseren waarin brood en wijn worden gedeeld.  Lees meer ...
  
 
Tafel van hoop
 
 
 
 
Op maandag 18 december is er op de internationale dag van de migrant een grote landelijke actie.
We maken met elkaar de langste tafel van Nederland en nodigen zoveel mogelijk mensen uit om aan te schuiven in scholen, kerken, buurthuizen of gewoon bij mensen thuis.
 
 
 
 
 
 
Kerstmorgen 2017
  
Op kerstmorgen spelen de kinderen van de kinderdienst de kerstmusical ‘Een herder kijkt verder’.
 
Hierin maken we kennis met een paar herders, die in de velden van Bethlehem de wacht houden bij hun kudde. Ze moeten hun ogen goed open houden, maar tijdens de lange, stille nacht is dat wel moeilijk.
 
 
Intrededienst Jacoline Batenburg
Op zondag 17 december om 14.30 uur zal de bevestigings- en intrededienst zijn van Jacoline Batenburg, in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen.
Jacoline was in 2015 in opleiding bij ds Jetty Scheurwateren en onder andere actief met de Kliederkerk in de Bethelehemkerk. Jacoline heeft per 1 december een baan heeft aangenomen als predikante van de wijkgemeente de Weide in Hoogeveen.
Vooraf is er vanaf 14.00 uur gelegenheid om koffie te drinken en na afloop van de receptie is er voor wie wil een eenvoudige maaltijd. Lees meer...
  
 
 
 
EO interviewt Maarten Hameete
  
Het is een legendarische muzieklijst, die eind december traditioneel miljoenen Nederlanders in haar greep houdt: de Top 2000. Ook kerken springen in op de hype. Meer dan 90 kerken door heel Nederland vieren op en rond 27 december, komend weekend dus, een speciale Top 2000-kerkdienst. Wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? BEAM sprak met een dominee van dienst, Maarten Hameete.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl