Bethlehemkerk Nieuwsbrief
December 2018 nr. 44
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Legerpredikant
ds André de Oude
 
Kerstliederen zingen
 
Kerstavond
 
Eerste Kerstdag
#Bethlehem
 
TOP 2000
 
Kinderkerstfeest
 
'Wees niet bang'
 
Kerst op het marktplein
 
Lichtmeditatie
 
Enquete communicatie
 
Riet van Leeuwen onderscheiden
 
 
Zondag 23 december
4de Advent
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Tekens van Hoop'
 
 
Voorganger:
ds. André de Oude
 
 
Sterretjes
 
Super gewone ouders gezocht. Lees het verhaal van Wilma en Arturo hier.
 
Dankbetuiging voor de bloemen van zondag.
 
Verslag kapelviering in de Bethelkerk in Den Haag.
 
Michelin vermelding voor onze buurvrouw Ewan Liu
 
 
De
redactie van de Nieuwsbrief wenst u
een zalig kerstfeest en veel heil en zegen voor 2019
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 21 december
 
 
Zondag 23 december
ds. André de Oude uit Loosdrecht.
 
Na afloop een goedgesprek "Geloven in de tempel van Mars."
 
Maandag 24 december
 
 
 
 
 
Eerste Kerstdag
dinsdag 25 december
 
Viering #Bethlehem
voorganger ds Jetty Scheurwater
 
Zondag 30 december
 
ds. Hillegonda Ploeger uit Loosdrecht in de Bethlehemkerk
 
en
 
Top 2000 in de Regenboog met ds. Maarten Hameete
 
Maandag 31 december
ds. Jetty Scheurwater, gezamenlijke oudjaarsavond viering met en in de Diependaalsekerk, aanvang 19:30
 
SAVE THE DATE
 
Nieuwjaarsreceptie
De kerkenraad geeft na de dienst op zondag 6 januari 2019 weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in de Bethlehemkerk.
 
Donderdag 10 januari
 
 

Zondag 23 december

Lucas 1: 39 - 45

Ontmoeting 

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Jozef"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Legerpredikant ds André de Oude
 
 
 
  
A.s. zondag 23 december gaat legerpredikant ds. André de Oude uit Loosdrecht voor in de Bethlehemkerk. Na afloop van de dienst gaat hij graag in op onze uitnodiging ‘een goed gesprek’ te voeren. Hij wil hij graag in een goed gesprek zijn ervaringen delen over vrede en oorlog.Hij gaat dit doen onder de intrigerende titel: “Geloven in de tempel van Mars”.
 
Traditionele kerstliederen zingen
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is er een samenzang met traditionele Kerstliederen op Kerstavond in de Bethlehemkerk. Maar met een twist! De liederen die we zingen zijn: "Er is een roos ontloken", "Nu zijt wellekome", "Nu daagt het in het oosten".
 
Als je die titels ziet, wil je toch gewoon meezingen?
 
Lees meer....
 
 
Kerstavond
 
  
Op maandag 24 december is het kerstavond, een avond vol licht en kerstliederen. Kerst is het feest van de geboorte van Jezus Christus, het feest van licht in de duisternis.
Na het zingen van de bekende kerstliederen start om 22:00 de kerstavonddienst. Daarin zal het thema zijn: ‘Een licht dat nooit dooft’. Kerst geeft ons een hoopvol bericht, en we mogen ontdekken wat dit voor ons leven mag betekenen.
Kom jij ook met ons Kerst meevieren? Graag tot dan!
Ds. Maarten Hameete
 
Na afloop van de dienst is er traditiegetrouw voor iedereen warme chocolade melk en warme gluhwijn op het kerkplein. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Er zullen ook weer een paar vuurkorven staan voor een vuur dat nooit meer dooft...
 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor uitje SOV ouderen.
 
Eerste Kerstdag: #Bethlehem
Iedereen kent het kerstverhaal, de barre tocht van Jozef en Maria, de engelen, de herders, de koningen uit het oosten, de os, de ezel en natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus. Maar wat niemand eigenlijk weet, is dat het ware kerstverhaal eigenlijk een tikje anders is, althans als je het bekijkt vanuit de engelen, de herders en de drie koningen.
In # Bethlehem horen we het ware verhaal, verteld door afwisselend een engel, een herder en één van de koningen. Al snel blijken de verhalen niet helemaal overeen te komen, het wordt zelfs bijna ruzie! Gelukkig is er Mary, die de vertellers laat inzien wat nu eigenlijk de ware kerstgedachte is en samen met de stuiterende engeltjes en de relaxte herders wordt het een prachtig feest! Lees meer ...
 
 
 
Top 2000 in Hilversum
  

Nog even en het is zover: de Top2000 van Radio2 begint. Dit evenement dat haar kloppende hart in Hilversum heeft, inspireert velen met muziek in de laatste dagen van het jaar. Mooie en leuke muziek, klassiekers en nieuwe binnenkomers. De lijst bevat liederen die de kern van het leven raken. Precies die liederen krijgen ruimte in de Top2000 kerkdienst die op zondag 30 december om 10:00 uur zal beginnen in de Regenboogkerk in Hilversum.

Lees meer ...

 
 
Kinderkerstfeesten
 
 
 
 
Ook dit jaar wordt er op maandag 24 december door de Oudkatholieke Kerk i.s.m. de Regenboogkerk tweemaal een kinderkerstfeest georganiseerd in de Oudkatholieke Kerk aan het Melkpad.
Er is een levende kerststal met de mogelijkheid voor de kinderen om zich als herder, engel, Jozef of Maria te verkleden, sfeervolle kerstmuziek, een draaimolen, warme chocolademelk en natuurlijk een mooie viering.
Aanvang
17.00 uur:  kinderen uit de onderbouw
19.00 uur:  kinderen uit de bovenbouw
 
'Wees niet bang!'
 
In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst. Angst is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het monster een kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een nieuwe kop aan. Je kunt de angst de baas worden, maar voor je het weet heeft de angst je weer te pakken op een ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige monster laat zich niet zomaar verslaan.
Kortgeleden verscheen er een boek: ‘Een triomf van de angst’. De auteur analyseert in dat boek een aantal bekende tv-series, zoals de Amerikaanse serie Homeland. Daarin strijdt de CIA voor de veiligheid van het land. Maar door de serie heen loopt de rode draad van de angst: de angst voor aanslagen, voor terrorisme, voor de ander die niet te vertrouwen is, voor de vijand die infiltreert, voor de Russen. Ook in de serie Downton Abbey is angst een rode draad.
 
 
 
 
 
 
Kerst op het marktplein
Net als vorig jaar wordt er op Kerstavond, maandag 24 december, weer een ‘Kerst in Hilversum’ event georganiseerd.
 
Kerst in Hilversum is een missionair event, waar  gemeenteleden een belangrijke rol kunnen vervullen. Dit kan door naar het event te komen en familie, vrienden en kennissen mee te vragen.  Iedereen van harte welkom dus!
 
  
 
 
Lichtmeditatie - labyrint lopen
 
Het wordt een kleine traditie, het lichtlabyrint gemaakt van waxinelichtjes in december. Dit jaar wordt het een andere, iets kleinere, vorm waardoor er meer loopruimte is.
Wat is, in deze onrustige en vaak verbijsterende wereld, onze draad in het leven? Wat is ons houvast, welke vragen zijn er? We kunnen dit allemaal meenemen in het labyrint deze vrijdag 21 december.
 
Enquete communicatie
De werkgroep communicatie van de algemene kerkenraad heeft een enquête opgesteld. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de wensen rond communicatie.
 
Tot het eind van het jaar liggen daarvoor invulformulieren in de kerk.
 
 
 
Riet van Leeuwen onderscheiden
 
Woensdag 28 november ontving mevrouw Riet van Leeuwen uit handen van Burgemeester Pieter Broertjes een Koninklijke onderscheiding.
Riet is geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Dit voor haar werk, en de vele uren pianospelen dat zij gedaan heeft voor o.a. de Samen op Vakantie Weken, Sherpa, Zonnehoeve, Goois Ouderenkoor, en de bejaarden soos van de Bethlehemkerk.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl