Juni 2013
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:

 
Fijne vakantie!
Dé tijd om er lekker op uit te gaan en te ontspannen. Wij leveren graag een bijdrage aan inspiratie voor het nieuwe schooljaar met een aantal, eerder gepubliceerde, artikelen die nog steeds actueel zijn.

Hoe zet je de school in de markt? 
Het begin van een nieuw schooljaar brengt de nodige voorbereidingen met zich mee. Helemaal voor een school die voor het eerst haar deuren opent. De school heeft zich vooraf intensief verdiept in vragen als ‘hoe kunnen wij ons onderwijs verzorgen?’, ‘hoe kunnen wij ons onderscheiden?’ en ‘hoe zorgen wij dat ouders voor onze school kiezen?’. Vraagstukken die overigens ook voor bestaande scholen relevant zijn voor het creëren van (markt)succes.
Profileringskracht volgens het Marketing Dashboard.
Bij sommige scholen merk je het direct: hier regeert succes. Het gebouw is opgeruimd en uitnodigend en wat je leest in de schoolgids en op de website komt overtuigend en professioneel over. De eigenheid, het gezicht van de school straalt door gebouw en communicatiemiddelen duidelijk naar buiten.

Lees meer: Hoeveel PK heeft uw school?


Schoolprofilering met het profielwiel
Een school met een slecht imago. Het leerlingaantal liep terug en ouders kiezen steeds vaker voor de concurrerende school in de wijk. Aan Scholen met Succes werd gevraagd hoe de school haar aantrekkingskracht weer kon vergroten, in de hoop op termijn weer meer leerlingen in de school te krijgen. Wat volgde was een onderzoek- en profileringtraject.
Profileren met social media
Social media worden steeds populairder onder jonge kinderen. Zeventig procent van alle leerlingen in groep 8 maakt wekelijks gebruik van social media. Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social  media’ maar weten niet goed wat en hoe ze dat moeten doen. Jammer, want met social media zet je de school op de kaart.


Een succesvolle open dag
Een kleine buurtschool met drie kleine groepen en een sterke buurtfunctie. De huidige generatie jonge ouders maakt zich zorgen of er voor hun kinderen wel vriendjes van dezelfde leeftijd zullen zijn. Omdat er maar ca veertien gezinnen met jonge kinderen in het buurtschap zijn, is het voor de school van groot belang dat zij hun weg naar de school weten te vinden. Men besluit een open dag te houden.

Lees meer: Een succesvolle open dag.
Marktgerichte school heeft de toekomst
We weten inmiddels allemaal dat veel basisscholen de komende jaren met een krimpsituatie geconfronteerd zullen worden. Uit recente cijfers van het CBS en de AOB blijkt het voortbestaan van maar liefst 900 scholen te worden bedreigd. Directies en besturen beraden zich dan ook op mogelijke maatregelen om negatieve effecten van een leerling-daling op te vangen. Een marktgerichte oriëntatie is noodzakelijk om adequaat en alert te reageren op veranderingen in de omgeving.