Bethlehemkerk                                                   
November 2020 nr. 58
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Samen online koffiedrinken (SOK)
29 november
 
Update Corona maatregelen
 
RdB: Deel je ervaringsverhalen
 
TOP 2000 dienst
 
De Levende Adventskalender:
waar klopt jij aan?
 
Met Bach richting Kerst
 
 Midden in het Leven gaat door!
 
A taste of Christmas – Kerstshow
 
A taste of Christmas –
Met de zandprinses
 
20+ groep en Sint Nicolaas
 
Najaarsactie diaconie: kerken in Syrië: bakens van hoop
 
Vanuit de wijkkerkenraad
 
Startviering BK Bijbellezen
 
Sirkelslag KIDS: verslag 20 november
 
Verdeling van de secties per zondag update
 
 
Zondag 29 november
(1e advent)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'Eerste advent'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 november
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 28 november
Adventkalender opbouwen
 
Zondag 29 november
1e Advent
ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
 
Maandag 30 november
 
Dinsdag 1 december
--
 
Woensdag 2 december
Instuif 
 
Donderdag 3 december
 
Open kerk is weer open!
 
 
Vrijdag 4 december
 
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 5 december
 
Zondag 6 december
2e Advent
 
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen online koffiedrinken
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 29 november

Matteüs 12: 1-13
 
In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’ 
Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden,
hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel!
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Voor altijd verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 

Samen online koffiedrinken (SOK) 29 november

Ook op zondag 29 november drinken we weer samen online koffie.
Deze dienst horen we verschillende delen van psalm 119. Een psalm waarin de dichter de wet van God bejubelt, en zijn vreugde uit over de geboden en richtlijnen die God hem geeft. Die geven hem ruimte en hoop waarmee hij zijn vijanden kan trotseren en zijn leven vorm kan geven. Ze bieden redding en uitkomst en houvast.
 
Ze geven hem ook ruimte en licht:
‘Als uw woorden opengaan, is er licht’, zo staat er in vers 30.
Hoe is dit voor u? Kunt u meevoelen in wat de dichter zegt over de geboden, wetten en richtlijnen van God? Geven die uw leven vorm en brengen ze u vreugde en ruimte? Helpen ze u ook om moeilijke dingen in uw leven aan te kunnen?
Met welke andere geboden, wetten en richtlijnen hebt u te maken in uw leven en hoe zijn die anders dan de geboden van God?
 
Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld, maar ook is hij het vleesgeworden woord, de mens die volledig leeft volgens Gods geboden.
Hoe probeert u Jezus na te volgen in uw leven? Waar loopt u tegenaan of wat geeft juist moed? Wat geeft ruimte en licht in uw leven?
 
 
Geef u op via zoom@bethlehemkerk.nl zodat we weten wie we kunnen verwachten. U kunt komende zondag weer dezelfde link gebruiken als die u afgelopen week ontvangen heeft. Tussen 11:15 en 11:30 is er inloop en ruimte om bij te praten over je ervaringen van de afgelopen week, van 11:30 tot 12:00 doen we 2 keer een koffietafel van telkens ongeveer 15 minuten, waarin we over de bovenstaande vragen met elkaar in gesprek gaan. Om 12 uur eindigen dan de thema koffietafels, kunnen deelnemers de SOK weer verlaten,  en voor degenen die nog even blijven hangen is er tijd om verder door te praten over dat wat je bezig houdt.
 
 
 
 
Update Corona maatregelen
 
Vanaf donderdag 19 november 2020 is de Bethlehemkerk weer beschikbaar voor kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten.
 
In een ruimte in de Bethlehemkerk mogen maximaal 30 mensen samen zijn, kinderen tellen niet mee en we blijven op voldoende afstand van elkaar.
 
De kerkdiensten blijven op dezelfde wijze aangeboden zoals we gewend waren met maximaal 30 kerkgangers, exclusief medewerkers.
 
Wij zijn blij en verheugd dat er weer enige versoepeling van de maatregelen zijn aangekondigd, doch wij blijven alert!
 
 
 
 
 
'Rond de Bethlehemkerk',
Deel je ervaringensverhalen met elkaar in de RdB
 
We zijn weer bezig met het samenstellen van de Rond de Bethlehemkerk.
Dit keer wordt het een speciale uitgave vanwege Kerst en natuurlijk ook vanwege het coronavirus.
 
Het thema wordt: Geef Licht – rond de Bethlehemkerk in tijden van corona.
 
Uiteraard wordt er vanuit de kerkenraad, de predikanten en vanuit de redactie het nodige aan input geleverd, maar we hebben uw ervaringsverhalen, hoopvolle anekdotes, grappige stukjes, tekeningen/afbeeldingen, foto’s en informatie nodig om deze RdB een blad te maken van en voor de gemeente van de Bethlehemkerk.
 
Sinds Pinksteren heb ik geen Bachblog meer geschreven, maar dat betekent uiteraard niet dat Bach voor de tussenliggende periode geen muziek schreef. Integendeel. Voor álle zondagen na Pinksteren schreef Bach tientallen cantates, naast nog heel veel andere muziek (graag wijs ik nog eens op de prachtige website https://www.eduardvanhengel.nl/ waarop alle cantates te vinden zijn). Voor de laatste zondag vóór Advent (de 27e zondag na Trinitatis) schreef Bach een van zijn beroemdste cantates: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140). 
 

Midden in het leven gaat door!

We zijn blij te kunnen mededelen dat we 27 november weer een avond kunnen organiseren.
De onderwerpen zijn:
  • “Hoe zeg ik het eigenlijk? Communicatie is best lastig soms”.
    Met Jan Willem gaan we aan de hand van een aantal concrete situaties oefenen. We hopen veel te leren en te lachen samen.
  • Babbelbox, aan de hand van verrassende vragen eens wat meer aan de babbel.
Ook als je niet eerder meedeed aan de MIHL avonden is dit een mooie gelegenheid om eens aan te schuiven, welkom!
Uiteraard wel met in achtneming van de regels, we gaan voor coronaproof met z’n allen.
 
Dit houdt in dat we eten gaan bestellen i.p.v. zelf eten meenemen en dan samen op gepaste afstand eten. We bestellen shoarma en falafel met patat en salade en het idee is dat we de kosten daarvoor samen delen. Kostenschatting rond 10 euro per persoon, direct af te reken cash of via een Tikkie.
 
 
Het eten zal uitgeserveerd worden, zodat zo weinig mogelijk mensen in aanraking komen met het eten. Lees meer ...

 

A taste of Christmas – Kerstshow

Kom online voor een gezellige Hilversumse kerstshow. Doe mee met de quiz – en win de prijs – luister naar mooie muziek van Home. Laat je meenemen in het kerstverhaal. Neem samen een voorproefje op Kerst, het feest van licht en hoop. Op zaterdag 12 december om 20u30.
Meld je hier aan en ontvang de gratis tickets en de goodiebag thuis.

Contact met elkaar

In 2014 organiseerden de geloofsgemeenschappen van de Diependaalse kerk en Vitamine G voor het eerst A Taste of Christmas  in Hilversum. Met als doel om mensen uit Hilversum samen te brengen, zodat zij op een positieve manier in contact komen met elkaar, met de kerk en met de hoopvolle boodschap van het kerstevangelie.
 
 

A taste of Christmas met de Zandprinses

 
De Zandprinses komt naar Hilversum voor een prachtige online kerstshow en een leuke workshop voor kinderen en tieners. Doe mee vanuit jouw eigen huis en zie hoe met zand en licht het verhaal van de geboorte Jezus tevoorschijn wordt getoverd. Het optreden is zaterdag 12 december om 1500.

Meld je hier aan en ontvang de gratis tickets en de goodiebag thuis.
 
 

20+ groep en St Nicolaas

Zondag 29 november komt de 20+ groep weer bij elkaar. Wie wil kan om 19:30uur eerst naar de startviering van BKBijbellezen. Om 20:00uur begint het programma. Dit keer gaat het over de heilige Sint Nicolaas. Een avond waarin we doorpraten over schoen zetten, racisme, pepernoten en heilig zijn.
Meldt je aan via dominee.abrahamsen@live.nl of via 06 39715672.
 

Najaarsactie diaconie PGH

Steun de oeroude kerken in Syrië: bakens van hoop
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.
 
Ook de kerken hebben het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest. Toch is de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.
 
 
 
Vanuit de wijkkerkenraad november
 
Ons kerkelijk (be)leven wordt al geruime tijd beïnvloed door het Covid-19 virus. Ondanks dat gaan we door met de onderwerpen die ook voor de coronatijd onze aandacht hadden. Een van de onderwerpen betreft het beleidsplan van de Protestantse gemeente in Hilversum.
 
Beleidsplan PgH 2020 en verder Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen.
Hierin staan voornemens beschreven rond een aantal kernthema’s met als doel te komen tot een vitale gemeente met toekomstperspectief. In september jl. is hierover een informatieavond georganiseerd in de Bethlehemkerk.
 
 
 

Startviering BK Bijbellezen

Aankomende zondag start een groep van minimaal 12 personen met het lezen van de Bijbel in één jaar. Een mooi maar gedurfd project. Om met elkaar af te trappen en geïnspireerd te worden is er zondagavond 29 november om 19.30 uur een korte gebedsviering. Iedereen is hierbij welkom om de lezers te bemoedigen.
Aanmelden voor de viering kan via Eventix.

Sirkelslag KIDS: verslag 20 november

Vrijdag 20 november was het zover. Met een gevulde rugzak gingen 14 kinderen uit de Morgenster, Regenboogkerk en Bethlehemkerk online de strijd aan met nog 131 andere teams uit het land.
Deze avond zijn ze bij Paulus in de boot gestapt om een spannende reis te maken door middel van 5 spellen:
In duo’s moesten ze om de beurt, aan de hand van een gemaakte tekening, raden welk geluid zijn/haar duogenootje in de andere ruimte had gehoord. Best lastig om bijvoorbeeld het geluid van munten te tekenen of te raden zonder dat je erbij mag praten. Toch goede antwoorden en mooie tekeningen!
 
 
 

Verdeling van de secties per zondag update

Omdat we vanwege corona nog steeds met een beperkt aantal mensen in de kerk mogen samenkomen, houden we voorlopig nog even de verdeling van de secties per zondag aan.
Elke zondag krijgt één sectie voorrang. Hieronder vindt u per zondag welke sectie voorrang heeft. De gemeenteleden uit die sectie kunnen zich tot woensdag 18:00 uur aanmelden via Eventix. Daarna kunnen gemeenteleden uit alle wijken zich inschrijven voor de overige tickets, tot zaterdag 12:00 uur.
U hoeft uw ticket niet uitgeprint of op uw telefoon mee te nemen naar de kerk.
Voor vragen en informatie over Eventix verwijzen we naar:
Gerard Ekelmans:        06 – 2830 8411
Theo van Halsema:     06 – 2332 7858
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl