Quote
 Week 21
Jaar 2012
  ___________________________________________________________________________
 
Wijsheid bestaat in het voorzien van gevolgen.
Haroun Tazieff
 
Wat we doen of niet doen heeft altijd gevolgen. Maar zijn we in staat deze gevolgen altijd goed in te schatten? De Britse filosoof Thomas Hobbes heeft dit m.i. heel poëtisch verwoord in de volgende uitspraak: “ There is no action of man in this life which is not the beginning of so long a chain of consequences, as that no human providence is high enough to give us a prospect to the end.”

In deze cartoon van Peter Clauwaert, robotfototekenaar bij de Federale Politie, kan je zien welke onverwachte gevolgen je kan veroorzaken wanneer je op een onaangepaste manier je gevoelens uit naar een medewerker toe. Je verantwoordelijkheid reikt dus verder dan de werkvloer.
 
Het volle besef hiervan kan je als leidinggevende doen twijfelen en je een verlammend gevoel geven. Het kan je beletten om ongepast gedrag van een medewerker  en conflicten binnen je groep medewerkers aan te pakken. Niets is schadelijker voor de teamontwikkeling dan het niet handelen uit twijfel of angst voor eventuele negatieve reacties.
 
Je kan echter wel controle uitoefenen op de gevolgen door op een gepaste manier in volle wijsheid te handelen. Om een mogelijk negatief cascade effect te doorbreken is het hoe, de manier waarop je het doet, belangrijk.
 
Volgende week geven we je meer informatie over hoe je een '1 op 1 gesprek' kan aanpakken met minder risico op negatieve gevolgen en met meer kans om het beoogde resultaat te behalen. 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.