In deze nieuwsbrief


Scholen in Pokot   
• Keringet Winners Girls High School       
Plannen 2016    
Financieel jaarverslag 2015
• Colofon


Voorwoord
FAITH, de naam van ‘onze’ succesvolste atlete, betekent vertrouwen.
Vertrouwen is heel belangrijk in samenwerking.
Samen Succes kan alleen maar succesvol zijn als er sprake is van wederzijds vertrouwen tussen de betrokken mensen.
Vertrouwen van donoren in onze stichting.
Vertrouwen van de stichting in de leraren, manager, kokin en nachtwaker.
Vertrouwen van Global Sports Communications in atleten en atletes.
Vertrouwen van studentes in de leraren.
Vertrouwen van atleten en atletes in de begeleiding.
Wij willen een ieder bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
In deze nieuwsbrief doen wij verslag van onze activiteiten van het afgelopen jaar.

Veel leesplezier toegewenst.
Piet de Peuter


BEZOEK AAN MBARA

In december is Petra met haar nichtje Guus van twintig afgereisd richting Pokot en de Masol Hills. Deze keer hadden zij daar twintig dagen voor uitgetrokken, tijd genoeg dus om alle lopende projecten te bezoeken. Ook Levina was van de partij. Hieronder leest u de stand van zaken.


<Twee zussen van Sammy in Mbara>

Scholen in Pokot
Mbara Primary School gaat goed. De katholieke kerk en de overheid zijn al drie jaar bezig met de bouw van een middelbare school. De school is al gestart, maar zit nog bij de lagere school in. Dit jaar gaat Worldvision de middelbare school ondersteunen en zal het gebouw af worden gebouwd. Worldvision bouwt een stuk duurder dan wij doen en met aannemers en contractors uit Nairobi. Jammer, want voor dat geld hadden wij twee scholen kunnen bouwen en voor lokale werkgelegenheid kunnen zorgen. Maar fijn voor Mbara, de school komt er in ieder geval. We hebben nu contact met Worldvision om af te stemmen welke projecten zij gaan ondersteunen en welke niet. We hopen nog eens samen te kunnen werken en dan te bouwen met lokale aannemers.


<Bezoek aan gezondheidspost in Sostin>

In Kapsoo zijn de twee schoollokalen klaar en hebben de kinderen nu veertig extra schoolbankjes tot hun beschikking. In Kokwotendwo zijn het stafgebouw en twee lokalen voor de lagere school opgeleverd, inclusief meubilair.  Dit project is ondersteund door Wings of Support van KLM. In Temow Primary School hebben de zes lokalen nu vloeren gekregen in plaats van zand en is nieuw meubilair geleverd. Sokogh Primary School, de school van Sammy, heeft twintig schoolbankjes voor het nieuwe lokaal in gebruik genomen.

<Hooggelegen school in Kapsoo>


<Temow, met de nieuwe lerarenstoelen><In Temow krijgen we een kip, honing en een kalebas, omdat de school nu nieuwe vloeren heeft>


<Josef de timmerman en Musa de aannemer>


Beurzen
Bij elkaar hebben we afgelopen jaar 32 leerlingen ondersteund voor een deel of bij uitzondering het gehele bedrag van hun opleiding. Hieronder noemen we een aantal van hen. Ook laten we een paar voormalige studenten die wij ondersteunden de revue passeren, om aan te geven waartoe hun beurs heeft geleid.

Beurzen in 2015
Immaculate Chenangat zit op de Mbara Mt Telo Secundary School. Zij zorgt grotendeels voor haar broertje en zusje. Dat doet ze door goud te delven om het geld voor het eten bij elkaar te verdienen, want haar ouders zijn daartoe niet in staat en vaak afwezig (lees ook drankgebruik). Er was geen geld om haar naar de middelbare school te laten gaan. Ze staat ook achterin de rij thuis, omdat ze een bocheltje heeft. Ze straalt wanneer ze hoort dat ze weer naar school kan, we geven haar ook wat zakgeld voor eten de komende maand. Zeer gemotiveerde sterke meid! Ze wil graag verpleegster worden.

<Immaculate is blij met haar beurs voor Mbara Secundaire School >

Alice Chebet is afkomstig uit Mbara. Haar ouders hebben weinig land en zijn zeer arm. Op voorspraak van de pater en hoofdleraar ondersteunen we haar. Alice gaat naar de tweede klas van de middelbare school.

Daudi Beketi heeft in 2015 zijn middelbare school met goed resultaat beëindigd A- , vergelijkbaar met een 8 of 9, erg goed dus! Daarmee krijgt hij een gedeeltelijke beurs van de overheid voor zijn studie aan de Technical University Kenya, waar hij Medical Laboratory studeert. Wij hebben hem ook kunnen verrassen met een tweedehands Laptop via Wings of Support van de KLM. Hoe triest om te horen dat hij op de eerste dag, net aangekomen in Nairobi, op de campus is beroofd van zijn eerste zakgeld en de computer. Hij was radeloos. Dit schijnt heel veel te gebeuren. Iemand doet zich voor als een hulpvaardige vriend, die de overduidelijk van platteland komende nieuwe student wegwijs zal maken in de grote stad.
In december hebben we hem weer een laptop kunnen geven. Het zal hem geen tweede keer overkomen. Daudi zijn ouders zijn overleden toen hij 6 jaar was. Zijn oom heeft toen de zorg voor hem en zijn zusje op zich genomen. Hij betaalt nu ook de verblijfkosten van Daudi op de campus, wij steunen met boekengeld en reisgeld.


<Daudi Bekete met nieuwe laptop>

Boaz Losulet, Clement Lomuto, Richard Madaka zijn vrijwillig leraar in Sekerr. Zij doen de opleiding om leraar op de middelbare school te worden. Omdat hun punten op de middelbare school net niet hoog genoeg waren voor een beurs van de overheid, doen zij de private opleiding. Deze opleidingen vinden plaats in de schoolvakanties (3x per jaar) en zijn erg duur, ongeveer € 1000 per jaar. De jongens, van zeer arme komaf, zijn zeer gemotiveerd. Wij steunen hen met ieder tussen de € 300 en € 500. De rest van het geld sprokkelen ze bij elkaar met bijles geven, een koe verkopen, of steun van familie die een stukje land verkoopt. Het liefst zou je ieder het hele bedrag voor vier jaar geven, maar dat hebben we helaas niet. En zou je het doen, dan staan er nog weer 100 zeer arme kinderen voor je, allemaal erg gemotiveerd. Het blijft een druppel op de bekende plaat.

Nelly Onoporiot, Phena Chemwok, Rachael Chepkemoi en Alice Chepyatich, Beatrice Cheruto: vijf meiden uit Masol die goed presteren. Dit is het gebied waar veel meisjes besneden worden wanneer ze 14 jaar zijn en dan de school verlaten om te gaan trouwen. Deze meisjes willen dit niet, zij willen ook de school afmaken, maar hun ouders hebben geen geld om ze naar school te laten gaan.  Voor het tweede jaar betalen we het grootste deel van hun schoolgeld: €250 per meisje.

Lydia Chebet uit Chepotwo, zij heeft met steun van ons nu de middelbare school in Sengelel afgemaakt. In februari krijgt ze haar resultaten. Zij wil graag naar de verpleegstersopleiding. We waren wel verbaasd te horen dat ze  ook twee kinderen heeft, deze verblijven veelal bij haar moeder. Dit was allemaal niet zo gepland, maar zo gebeurd. De vader is brommerrijder in de vallei, ze hebben niet echt een vaste relatie. In het dorp wordt ze een beetje als rebels gezien. Voor Sekerr begrippen is ze zeker erg geëmancipeerd en ze gaat haar eigen gang, no matter wat men van haar zegt. Ze wil doorleren en verder komen en haar moeder is haar grote steun. Maar geld ontbreekt.

Nelly Calung uit de Masol Hills doet ook de opleiding voor verpleegkunde aan de universiteit van Eldoret. Zij is een van de eerste meisjes uit Masol Hills, die deze opleiding doet en zo ver gekomen is! Stichting de Hertoghinnen ondersteunt dit meisje.

Delvin Kachapin heeft de middelbare school in Sengelel afgemaakt en volgt nu de verpleegstersopleiding in Ortoum. Wij betalen jaarlijks € 300.

 

Voormalige studenten die wij met beurzen hebben ondersteund
Festus  Madaka werkt in Kapenguria bij de gemeente als boekhouder personeel.

Charles Rotich uit Masol, ons steunpunt in Masol en de initiatiefnemer voor de voorlichtingsbijeenkomsten tegen de vrouwenbesnijdenis. Hij benaderde de lokale leiders en leraren in de verschillende nomadendorpjes. Hij heeft na drie jaar nu eindelijk de baan gekregen als medisch ingenieur/onderhoudsman in het ziekenhuis van Kapenguria. Wij zullen hem missen, omdat hij ons goed op de hoogte hield van de lopende zaken en voor Ruth ook een grote steun was in de organisatie omtrent de bijeenkomsten. Echter Ruth heeft, nu ze in Lomut woont (midden in de Masol), ook al zoveel naamsbekendheid en credits opgebouwd dat ze het ook zonder Charles zal redden. Charles heeft  wel toegezegd altijd betrokken te willen blijven bij het project.

Jonathan Karita had heel goede cijfers en heeft met een beurs en onze steun zijn studie Landbouw in Nairobi afgemaakt. Zijn ouders overleden toen hij op de middelbare school zat. Hij is nu agrarisch adviseur voor Bayer in Kitale. Ook heeft hij een proeftuin gemaakt in Mbara om de inwoners te laten zien dat er ook andere gewassen kunnen groeien dan alleen mais en bonen, zoals uien, die ook goed te verkopen zijn en een klein inkomen kunnen opleveren.


<Gewassen verbouwen in Mbara>

Mary Kepchumba
is afgestudeerd verpleegster en werkt op de gezondheidspost van Lomut (het gebied waar nog veel FGM plaats vindt). Zij heeft een man en een dochtertje van 1 jaar.

Martin Kriwot is tien jaar zgn. vrijwillige leraar geweest op de Mbara school. Hij is een van de meest gemotiveerde leraren en viel in voor de hoofdleraar wanneer deze weg was. Wij hebben acht jaar zijn salaris van € 70 per maand betaald.  Sinds 2014 is hij door de overheid aangesteld en hij krijgt nu een salaris van € 180 per maand. Ondertussen heeft hij ook zijn diploma voor lesbevoegdheid voor de bovenbouw gehaald.Voorlichting meisjesbesnijdenis
Ruth Loseker werkt sinds 2014 fulltime voor onze stichting. Zij geeft de voorlichtingen over de vrouwenbesnijdenis en gezinsplanning. Sinds 2015 woont ze in Lomut in de Masol Hills. Dit is een zeer afgelegen dorp in het midden van het gebied dat ze bezoekt. Voorzieningen zijn hier niet, het is heet en er is grote kans op malaria. Zij heeft een hut om te wonen en een hut als kantoor.


<Ruth voor haar kantoortje in Lomut>

Jongeren, ouders en leraren komen haar opzoeken voor advies; gesprekken over opvoeding, gezinsplanning en de discussie wel of geen besnijdenis. Zij verdiende aanvankelijk € 120 per maand. Wij hebben haar salaris nu verhoogd naar € 200 per maand, waardoor ze voor zichzelf ook iets kan sparen en wat meer armslag heeft.
Dat Ruth nu een vaste woon- en werkplek heeft in de Masol Hills, heeft grote voordelen. Meisjes komen naar haar toe voor advies en opvang wanneer zij zich niet willen laten besnijden. Ruth probeert deze meisjes op een school onder te brengen of bij een andere familie. Hiervoor is ook vaak financiële ondersteuning nodig. Sommige meisjes moeten echt uit de Masol Hills om hun ouders en de besnijdenis te ontvluchten. We gaan proberen deze meisjes op een school bij Mbara of Kokwotendwo te plaatsen, dit is buiten het bereik van de ouders.

<Voorlichting in de Masol Hills>
     
Pamela Chetum Losilikal is zo’n meisje; zij was vier jaar op de vlucht voor haar ouders. Zij heeft steun gehad van Kericho College en de priester. Zo heeft zij haar middelbare school kunnen afmaken, ze wacht nu op de resultaten. Haar ouders hebben de strijd opgegeven en begrijpen een beetje dat het ook voordelen heeft dat zij nu een opleiding kan gaan doen. Daarom woont ze weer bij haar ouders tot duidelijk is naar welke opleiding ze kan. Wij hebben haar toegezegd haar voor een deel te steunen indien noodzakelijk.  <Kamanau vrouwen>

<Bijeenkomst in Kamanau>


<Ruth bij ontvangst in Takaywa in de Masol Hills>

Ruth organiseert maandelijks bijeenkomsten over meisjesbesnijdenis en zal hiermee ook in 2016 doorgaan. Tijdens twee bijeenkomsten die wij bezochten, spraken ook twee ex-besnijdsters zich nu openlijk uit tegen dit gebruik. Een overwinning. Maar tijdens ons verblijf was er een besnijdenis-ceremonie van 100 meisjes veertig kilometer verderop. Levina bezocht toevalligerwijs de gezondheidspost daar in de buurt, waar haar vriendin werkt. Daar werden ‘s avonds zes meisjes binnengebracht met hevige bloedingen. De volgende ochtend waren twee van hen overleden. Zo kwamen er nog meer berichten uit de omgeving, met nog vier overleden meisjes tot gevolg. Vanwege deze gebeurtenissen nam een groep van 34 besnijdsters contact op met Ruth. Zij waren erg aangedaan door het overlijden van de meisjes. De besnijdsters gaven aan vanwege de honger meisjes te besnijden. In ruil daarvoor krijgen ze namelijk een beloning in de vorm van melk en voedsel. Ruth stelde hen voor dat zij een geit krijgen, op voorwaarde dat zij afzien van het besnijden. Een goedgekozen cadeau door Ruth, want in deze gemeenschap is een geit een belangrijk onderdeel van de cultuur en het zorgt dat de vrouwen bezig zijn en zelf hun geit kunnen melken. Aldus geschiedde op 21 december j.l. Laten we hopen dat de vrouwen woord houden, Ruth heeft daar alle vertrouwen in. Voorlichting blijft hier voorlopig bittere noodzaak. Wij zijn één van de weinigen die in het gebied zitten. Eigenlijk heeft Ruth versterking nodig. We zoeken contact met Amref en de overheid die nota bene een soort staatssecretaris heeft voor dit soort zaken in afgelegen gebieden. Maar een voorlichtingsprogramma, onderwijs of behoorlijke medische hulp is in geen velden of wegen te bekennen. We keep on going! ogramma, onderwijs of behoorlijke medische hulp is in geen velden of wegen te bekennen. We keep on going!


<Ruth blij en tevreden aan het eind van de seminar>


<Levina, Petra en Ruth in Sostin tijdens afsluiting seminar>Diverse ondersteuningen

  • Voor een meisje in Masol hebben we een rolstoel gekocht. Zij werd tot nu toe gedragen naar school, maar werd te zwaar en ze was zo altijd afhankelijk. Terry heeft in Kitale en stoel voor € 120 kunnen kopen voor haar. De voetstukken worden nog aangepast.
  • Voor Sokogh Primary School en Mbara Secundary School hebben we schoolboeken betaald.
  • We hebben van twee jongens met ernstige oogproblemen de medische kosten en transport naar Eldoret betaald.
  • Van Klaas Oudman, organisator van de Univé Stadsloop in Appingedam kregen we 260 schoolbankjes en stoelen, die al in Nairobi beschikbaar waren.

Dr Simon heeft een vrachtwagen geregeld en de bankjes over verschillende scholen in Pokot verdeeld. Een hele klus, maar voor de scholen een prachtige aanwinst!


<Een rolstoel voor een meisje in de Masol Hills>
<Tafels en stoelen voor scholen in Pokot>KERINGET WINNERS GIRLS HIGHSCHOOL

door Piet

Vertrouwen loopt als een rode draad door onze stichting heen. Ieder mens heeft een voorstelling van het woord vertrouwen. Omdat vertrouwen veelvuldig terugkomt in alle contacten die onze stichting onderhoudt, wil ik proberen wat ik onder het woord vertrouwen versta. Hiervoor heb ik het woordenboek eens geraadpleegd.
Tot mijn verrassing kwam ik veel definities tegen die op onze stichting van toepassing zijn:

  • Geloven dat een ander het goede doet.
  • Geen zekerheden vragen: er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen.
  • Durven verantwoordelijkheden uit handen te geven.
  • Geloven in de goede bedoelingen van een ander en daar naar handelen.
  • Bij twijfel vertrouwen op de goede afloop.

Vijf jaren geleden zijn we begonnen met de bouw van Keringet Winners Girls High School.
Op dat moment gingen we relaties aan met veel partijen, denk aan: leraren, studentes, manager, coaches, sponsoren enz. Alles was nieuw in Keringet en de cultuurverschillen maakten het niet eenvoudiger om vertrouwen naar elkaar toe op te bouwen. De eerste jaren waren het moeilijkst, want iedereen keek de kat uit de boom.
Nu vijf jaren later en de balans opmakend kan ik zeggen: met vallen en opstaan hebben we een school die goed gaat en een lopersgroep die Global Sports Communications blij maakt. Met twee personen heeft onze stichting de samenwerking verbroken. Het vertrouwen dat wij in hen hadden werd teleurgesteld. Dat doet pijn en geeft frustraties en kost veel energie.
De teleurstelling weegt niet op tegen de fantastische samenwerking die ik met veel mensen ben aangegaan en het vertrouwen dat wederzijds gegroeid is. Na vijf jaren kunnen we zeggen dat we iets moois aan het bouwen zijn en dat ik geloof in de goede bedoelingen van alle betrokkenen.

Op de website (www.samensucces.com) kunnen jullie lezen wat er zoal gepresteerd is op hardloopgebied. Wat ik zelf ontzettend mooi vind, is om van dichtbij mee te maken hoe het vertrouwen van de atleten en atletes naar mij is gegroeid. Het is geweldig om de ontwikkeling van hen van kind naar volwassene mee te maken. Ik ben trots op ze. Niet alleen vanwege de prestaties op sportgebied, maar nog meer hoe ze in het moeras (wat het leven toch is) niet verdronken zijn, maar het pad van eerlijkheid, vertrouwen en discipline hebben gevonden. Prachtige mensen die  in de toekomst net als Haile Gebresalassie een voorbeeld voor velen kunnen zijn.
OP NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN!


Even voorstellen
Mijn naam is Edwin Otto, 45 jaar en woonachtig in Purmerend. Sinds enkele jaren ben ik via mijn hardlopende vriend Veron betrokken bij de Stichting Samen Succes. Via mijn werkgever heeft de Stichting driemaal een financiële ondersteuning ontvangen. Tweemaal is er een bedrag beschikbaar gesteld voor de bouw van de Keringet Winners Girls High School en eenmaal is er financiële steun gegeven aan de voorlichting ter voorkoming van vrouwenbesnijdenis in West-Pokot. Het is prachtig dat er op deze manier geld wordt besteed aan het goede werk wat de Stichting doet in Kenia.
Dit jaar ga ik me bezighouden met de controle van de boekhouding van de meisjesschool in Keringet en probeer ik via social media extra aandacht te krijgen voor het werk van de Stichting.


                                                                                                                                                              
PLANNEN VOOR 2016
Onze plannen voor 2016 staan omschreven op de site van Samen Succes en zijn uiteraard afhankelijk van de inkomsten. Hieronder volgt een samenvatting.
     
Continuering van voorlichtingsbijeenkomsten tegen de besnijdenis   €  13.150
Stapelbedden voor Kamanau en Takaywa Primary School in Masol Hills   €   5.800
Temow Primary School: 2 toiletten, kleuterschooltje van golfplaten en zes slaapverblijven voor leraren uit Mbara €   3.520
Stafgebouw Sokogh Primary School    €   6.500
Waterprojecten Masol Hills, Sokogh, Sostin en Kokwotendwo   €   4.000
Sostin gezondheidspost: patiënten- en behandelkamer, zonnepaneel   €   2.800
Stafgebouw voor Cheptem Primary School   €   9.000
Kapsoo Primary School: twee stenen lokalen en golfplaten kleuterklas   € 10.000
Beurzen voor middelbare school en vervolgopleidingen   €   9.000
Salarissen en onderhoud Mbara school en omstreken   €   2.500
Als het goed is, is de school in Keringet vanaf dit jaar zelfvoorzienend.     
Misschien zijn er nog extra bouwkosten  
    -----------
Totaal  €  66.270
     
We hebben een toezegging van € 10.000 van een bedrijf en hopen op ondersteuning van onze vaste donateurs. Ook hebben we een aanvraag lopen bij Wings of Support KLM en de Univé Stadsloop in Appingendam van 25 juni 2016.


<Rijst en geit voor een voorlichtingsbijeenkomst>


<Onderweg naar een voorlichtingsbijeenkomst in de Masol Hills>

<Takaywa: nu 10 bedden voor 60 meisjes>

<Nauwelijks bedden in slaapgebouw Kamanau>

< Lerarenhuisjes in aanbouw in Temow voor leraren die elke dag ver moeten reizen>


<Het stafgebouw in Sokogh is aan vervanging toe>


< Terry en Sammy bij Sokogh Waterproject>


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

saldo op ING rekening 01-01-2015      € 809,47
     
Uitgaven Mbara en omgeving    
Salarissen Mbara
bouw diverse lokalen
voorlichten vrouwenbesnijdenis (inclusief loon)
beurzen, schoolgelden meisjes en jongens
diverse kleine ondersteuningen
administratie, bank- en drukkosten
  €  2.578
 20.424
    7.421
   9.154
    1.572
     794
----------
subtotaal   € 41.943
     
Uitgaven Keringet Winners Girls Highschool    
salarissen leraren en eten, leerboeken, schoolbanken, laboratorium, schoolgeld   € 24.463
----------
Totaal uitgaven   € 66.406
     
Inkomsten    

giften particulieren                              
giften organisaties/bedrijven/inzamelingen
Muiderkerk Amsterdam
Krakelingenloop Heukelum
Stichting Altijd Verder Dolf Jansen  
Wings of Support KLM   
Wereldwinkel Purmerend 
Wiskundefonds    
Stichting de Hertoghinnen  
Stichting Local Heroes  
Cordaid  

  € 16.620
  11.191
571
200
7.500
10.637
1.500
666
300
13.500
4.000
----------
Totaal inkomsten   € 66.685
     
saldo op ING rekening 31-12-2015   €   1.088COLOFON

De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

bestuur
voorzitter: Piet de Peuter
secretaris: Veron Lust
penningmeester: Petra Munneke
bestuurslid: Margriet Jeninga

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 020 4185663
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

giften
IBAN NL81 INGB 0009523574 t.n.v. Samen Succes in Amsterdam


 
www.samensucces.com Volg ons ook op Facebook
 
   
   
  opmaak: Kees Reniers: info@keesreniers.nl