От 7 до 9 март се проведе 8то издание на Изложението за управление на отпадъци и екология ‘Save the Planet’. До края на 2017 г. организаторът Виа Експо Ви предоставя възможност за контакт с изложителите в изминалата проява посредством виртуалната изложба SEE ‘Save the Planet’17.
Настоящият бюлетин е посветен на организираното Италианско участие от Офиса в София на ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина, което се състоеше от 6-те италиански фирми Apiesse, CAF, Ecoimpianti, Ladurner, Idro Group, Hydro Italia.
Ако не сте успели да посетите изложението на място или имате необходимост от по-детайлна информация за компаниите, можете да пишете до тях, както и да разгледате профила им. За целта кликнете върху конкретното име в таблицата по-долу.
Сектор
Под-сектор
 
Специфична дейност
Италианска фирма
 
 
 
I. СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
 
Проектиране на услуги по разделно събиране
 
 
Доставка на транспортни средства за събиране на отпадъци
 
 
 
Извършване на услугата по събиране на отпадъци
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
 
 
 
 
 

 
Органични отпадъци + утайки от пречиствателни станции
 
 
Проектиране,  реализиране и управление на компостиращи инсталации 
 
 
 
 
 
 
Проектиране,  реализиране и управление на анаеробни инсталации + биогаз + енергия
 
 
 
 
 
 
 
 
Неорганични отпадъци (пластмаса, стъкло, хартия и др.)
Проектиране, реализиране и управление на:
Сепариращи инсталации
 
 
 
Инсталации МБТ  механично и биологично третиране
 
 
Инсталации за производство на RDF
 
 
 
 
 
Други отпадъци
Инсталации за третиране на инфилтрат
 
 
Инсталации/ технология за рециклиране на излезли от употреба гуми
 
 CAF
III. ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ
Проектиране, строителство и управление
 
 

IV. ОТПАДНИ ВОДИ
 
Проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадни води
 
 
 
 
******************************************************************************************************************
Сподели в социалните мрежи:
******************************************************************************************************************
Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете ни с "ОТПИСВАМ СЕ" или кликнете по-долу върху "Unsubscribe".