Nieuwsbrief Sociale Alliantie

  Augustus 2022
Nieuwsbrief 2022-2

In deze nieuwsbrief:
Verhitte en sociaal koudere tijden zijn de actualiteit. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief van de Sociale Alliantie waarin ervaringen van mensen en verdieping van een thema - dit keer zorgkosten - centraal staan.

Bijdragen
Blij zijn we om dit podium te delen met ingezonden bijdragen uit het sterke Sociale Alliantie-collectief:
 • Den Bosch is een rijke gemeente met een tamelijk armoedig sociaal beleid, schrijft Henk Weijnen in zijn analyse verricht door het lokaal netwerk van de FNV, op basis van vasthoudend FNV-onderzoek.
  Lees dit artikel >

 • 'Hard werken werkt niet' is de titel van de column van Bettine Arink van De Vonk uit Tilburg.
  Zij bespreekt in deze column de belangrijke valkuil van de armoedeval.
  Lees dit artikel >

 • De twitteraccount leeft! Meer twitteren door ervaringsdeskundigen zelf is het motto. Dan hoef je niet te twitteren over jezelf, maar kun je door je kennis en perspectief scherp het nieuws volgen. Lezen, die goede tweets! En volgen en leuk vinden. Bezoek: @SocialeAllianti
  Lees dit artikel >

 • Bezoek aan minister Schouten. Riane Kuzee en Gregory Dunker presenteerden hun deskundige ervaringen bij Minister Carola Schouten. De delegatie van de Sociale Alliantie, met voorzitter Justine van Santen legde sociale pijnpunten op tafel om doelbewust te proberen het beleid sociaal rechtvaardiger te maken.
  Lees dit artikel >

 • De urgente financiële energie-situatie. Raf Janssen gaat hier op in. Hij pleit voor een ruimhartiger compensatie-beleid door gemeenten.
  Lees dit artikel >

 • De obsessie van niks. De positie van steeds meer mensen in de samenleving is de laatste tijd flink verslechterd. Ongeveer 40 jaar geleden schreef Raf Janssen een korte beschouwing over de obsessie van niks. Dat verhaal is actueler dan ooit.
  Lees dit artikel >
Thema zorgkosten
Als verdiepend thema voor deze nieuwsbrief kozen we voor zorgkosten. Wanneer prijzen en kosten stijgen, en het debat vooral inzoomt op energie, moet er ook oog zijn voor andere ontwikkelingen waar mensen mee te maken hebben. Voor veel mensen zijn de stijgende zorgkosten en extra uitgaven voor zorg een probleem. Dat is zuur te noemen, want gezondheid is een groot goed en wanneer je niet gezond bent, is het moeilijk om steeds voor je recht te vechten.
 • De crisis van de zorgparadox. Cruciaal is de bijdrage van Hub Crijns die de jarenlange ontwikkelingen in de zorg tegen het licht houdt. Hij bespreekt ook de argumenten en dilemma's rond de toekomstige inrichting van de zorg.
  Lees dit artikel >

 • Hernieuwd debat over zorg. Raf Janssen presenteert zijn fundamentele ideeën over een andere inrichting van zorg, betaalde en onbetaalde arbeid.
  Lees dit artikel >
En verder...
 • Geslaagd! 31 studenten van Sterk uit Armoede (Groningen en Friesland) hebben hun certificaat opleiding Ervaringsdeskundige in (generatie)- armoede en sociale uitsluiting i.s.m. ROC Friese Poort, in ontvangst genomen!
  Sterk uit armoede >

 • Week van de toegankelijkheid, 3 t/m 8 oktober. 
  Aandacht voor toegankelijkheid blijft nodig. Daarom nodigt Ieder(in) iedereen van harte uit om mee te doen aan de Week van de Toegankelijkheid. Gemeenten, ondernemers, culturele organisaties, natuurorganisaties, sportverenigingen, dienstverleners, lokale belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen; iedereen kan iets organiseren in de Week. De Week is dit jaar van 3 t/m 8 oktober.
  Lees meer >
Kortom, lees en deel deze nieuwsbrief!
En heb je een bericht, nieuws, aankondiging van een event, analyse of onderzoek/rapport/project om te delen? Voor de goede zaak?! Doen! Van harte welkom: stuur een mailtje met afzender naar info@socialealliantie.nl. De volgende Sociale Alliantie Nieuwsbrief verschijnt in december (deadline 1 december).
 
Met vriendelijke groet,
namens de Nieuwsbriefredactie van de Sociale Alliantie
Ellie Smolenaars