DECEMBER 2016
In deze Bijblijver
  • Promotiemateriaal NSE 2017 gereed!
  • Wie doen er mee aan de NSE 2017?
  • Het uploaden van de studentgegeven is begonnen
  • Instructie spamfilter online
  • Uitnodigingstekst vormgegeven
  • Testgroep aangepaste uitnodiging en reminders
  • Belangrijke aankomende data
 
 
Promotiemateriaal NSE 2017 gereed!
Voor de NSE 2017 is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. We hebben dit jaar gekozen voor het beeld van de student als jury. Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
  • Posters A1 staand
  • Posters A1 liggend
  • Banners (diverse formaten)
Indien de instelling zelf een logo en/of tekst aan de poster wil toevoegen, dan kan dat. Vraag hiervoor het speciale bouwpakket (InDesign) aan via info@nse.nl.
 
Er wordt dit jaar ook een nieuw promotiefilmpje gemaakt. Dit komt eind volgende week beschikbaar.
 
Wie doen er mee aan de NSE 2017?
69 instellingen hebben de overeenkomst tot deelname aan de Nationale Studenten Enquête 2017 ondertekend, waarvan 51 bekostigde instellingen en 18 niet bekostigde instellingen.
 
 
Het uploaden van de studentgegevens is begonnen
De periode voor het uploaden van de studentgegevens is afgelopen maandag begonnen. Er is door GfK een richtplanning gemaakt waarin is aangegeven welke instelling op welke datum kan uploaden. We doen nogmaals het verzoek aan de instellingen om deze richtplanning aan te houden. 
 
Instructie spamfilter online
Om er zeker van te zijn dat de studenten de uitnodiging voor deelname aan de NSE straks kunnen ontvangen, moet ervoor gezorgd worden dat de uitnodigingsmail niet in de spamfilter blijft hangen. We hebben hiervoor een instructie geschreven. Deel deze met de IT-afdeling van je instelling.  
 
De instructie is dit jaar in essentie niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Toch raden we het aan om de instructie nog eens door te nemen.
 
Uitnodigingstekst vormgegeven
Om de uitnodiging voor de studenten aansprekender te maken, hebben we de e-mail dit jaar vormgegeven. Het beeld van de student in de jurystoel komt erin terug. 
 
Testgroep aangepaste uitnodiging en reminders
Onder een groep van 2000 Nederlandstalige eerstejaars studenten wordt er getest met een afwijkende uitnodiging en reminder die nog meer uit beeld bestaat. Deze groep studenten krijgt dezelfde tekst als de overige studenten.
 
De groep van 2.000 studenten wordt willekeurig geselecteerd uit de instellingen die Nederlandstalige eerstejaars studenten aanleveren en die het sleutelbestand niet zullen ontvangen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat dit dan vóór 12 december aan ons weten via info@nse.nl. Dan halen we jouw instelling uit de testgroep.
 
Belangrijke aankomende data
Voor 2 december
Doorgeven contactpersoon voor sleutelbestand (indien van toepassing) 

Van 12 t/m 23 december 2016  
Communicatie tussen GfK en instellingen naar aanleiding van aangeleverde gegevens, in geval er onduidelijkheden of fouten zijn

Voor 16 december                                
Versturen overzicht van dagen waarop studenten worden uitgenodigd
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.