Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2018 nr. 36
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Bijbelzondag
 
Eten, spelen, sporten jongeren
 
Commissie in de gordijnen
 
Tegen je verlies kunnen
 
Ionaviering november
 
Vanuit de kerkenraad
 
Instuif in november
 
Inloophuis de Wording
 
Postduiven gezocht
 
Meditatief: Groene kerk
 
Voltooid leven
 
Oecumenische viering:
het voornaamste gebod?
 
The Nativity Story
 
 
Zondag 28 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur 
'Bijbelzondag'
 
 
Voorganger:
ds. Smedema
 
Sterretjes
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
Centrale diaconie zoekt een penningmeester.
 
 
SOS SOV
Vrijwilligers gevraagd voor de Samen Op Vakantieweek 23 t/m 30 maart 2019.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 26 oktober
Taizéviering Casella
 
Zondag 28 oktober
ds Smeede en Bijbelquize

Dinsdag 30 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie 
 
Woensdag 31 oktober
Bijbelcafé
 
Donderdag 1 november
Open kerk met koffie en expositie
 
Instuif
 
 
 
Zondag 4 november
Ruilzondag
ds Jurjen Zeilstra
 
 
18+-jongeren
 
 
SAVE The DATE
 
Zaterdag 10 november
Volleybaltoernooi
 
 
Zondag 11 november
Oecumenische viering
 
Feest in Diependaal
 
 

Zondag 28 oktober

Marcus 10:46-52
 
 
Een wereld van verschil 
 
Vandaag lezen we het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Zorg voor de wereld"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Bijbelzondag
  
Zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Dan vieren honderden kerken in Nederland en Vlaanderen de kracht van bijbelverhalen. Voorop staat de dankbaarheid dat de Bijbel hier vrijuit en in begrijpelijke taal beschikbaar is. Het thema van Bijbelzondag 2018 is ‘Met andere ogen’.
 
Bethlehemkerk bijbelquiz
Wat weet u/jij van de Bijbel. Test die kennis eens, bijvoorbeeld op zondag 28 oktober. We organiseren dan namelijk na de dienst de jaarlijkse Bijbelquiz. Iedereen is van harte welkom.
 
 
Eten, spelen, sporten jongeren
Met LEGO kun je alles maken... maar wist je ook dat je met LEGO alles kunt vertellen?
 
Tijdens de avond maak je op een interactieve en ontspannen manier kennis met andere jongeren uit Hilversum.
 
Het is op zondag 4 november van 17:00-19:00 in de Diependaalse Kerk (Diependaalselaan 138)
 
 
 
 
 
De commissie in de gordijnen
 
  
Na de verbouwing hebben wij een prachtige kerk gekregen. Eigenlijk is deze nog steeds niet klaar. Want u weet: Er hangt een rail waarvan het de bedoeling is dat daar  in de nabije toekomst een gordijn aan komt te hangen. Trinette Boer, Koos van Vliet en Kees Schipper hebben onlangs een bezoek gebracht aan de Prinsenland Kerk in Rotterdam. Daar is een soortgelijke rail met gordijn aanwezig. De kerkenraad heeft Koos van Vliet, Erik Verkerk en Kees Schipper de opdrachtgegeven om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Waarbij Kees Schipper het aanspreekpunt is. Heel benieuwd zijn wij ook naar uw reacties.
 
Tegen je verlies kunnen ...
Op donderdag 1 november zal het COP (Contactorgaan Ouderenpastoraat) zijn jaarlijkse bijeenkomst houden. Dit keer met de bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse die een lezing geeft over verlies en verdriet. Na de lezing zal ruimschoots gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Deze middag wordt u gratis aangeboden door de Contactgroep Ouderenpastoraat en staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. 
 
 
 
Ionaviering november 2018
  
De eerstvolgende Ionaviering zal zijn op zondag 4 november.
Thema is dit keer: pelgrimeren.
De viering begint om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano.
 
Om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de viering is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.
 
Vanuit de kerkenraad
De kerkenraadsleden kijken terug op een inspirerende ochtend in een goede sfeer. Leidraad was het rapport van Jack de Koster, destijds opgesteld om de kerkenraad van goede adviezen te voorzien op het gebied van o.a. het behalen van doelstellingen en het efficiënter werken als organisatie.
 
De thema’s die we hebben behandeld zijn: communicatie, kerk in de buurt, keuzes maken en toekomst.
 
De brainstorm is de start van een verdere verkenning van de vier thema’s, dus we zijn er nog niet. 
 
 
 
 
 
 
 
Instuif: november 2018
 
 
 
 
 
 
Donderdag 1 november komt een vertegenwoordiger van Open Doors naar de Instuif. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd.
 
 
Donderdag 15 november komt de heer Couvee  over de "Gooische Moordenaar" de Goosche tram vertellen We beginnen om 10 uur.
 
Iedereen van harte welkom.
Henny de Vries
 
Inloophuis de Wording
Inloophuis Wording is een open huis voor dak- en thuislozen, vaak mensen met psychische of verslavingsproblemen in het centrum van Hilversum. Elke middag en avond wordt hen door christenen koffie, thee, brood, soep en een luisterend oor geboden en op donderdag is er een warme maaltijd. Echter, door een te kort aan vrijwilligers staan gasten vaak voor een dichte deur. Met de winter in aantocht willen we het liefst dat onze deur iedere dag voor onze bezoekers open staat.
 
 
 
 
Postduiven gezocht
 
 
De mensen die thuis met de kerkdiensten meeluisteren krijgen wekelijks de zondagsbrief thuis gebracht.
Aan de hand hiervan kunnen ze makkelijker meedoen aan de kerkdienst. Omdat er een aantal mensen die de zondagsbrief rondbrengen zijn weggevallen zijn we op zoek naar 2 tot 3 vervangers. 1 x per 4 (of 5) weken bent u aan de beurt om de zondagsbrief in de brievenbus te doen.
 
Meditatief: Groene kerk
Sinds ik in Hilversum ben komen wonen is duurzaamheid een thema geworden in mijn leven. Ik woon nu alleen, de eko-winkel is om de hoek.
 
Dat biedt praktische mogelijkheden om duurzamer te leven.
 
Bovendien ben ik niet
ongevoelig voor de aansporing van maatschappelijke organisaties en de overheid om duurzamer te leven.
 
  
 
 
 
Voltooid leven
 
 
 
Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen samen met specialist ouderengeneeskunde Marco Boers spreken over het thema “Voltooid leven”.
 
Dit thema roept heel diverse emoties op. Iedereen heeft er wel een mening over.
 
 
Het voornaamste gebod?
Op zondag 11 november is er een oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk. Het Gemengd Koor van de Emmaus-Paulusparochie o.l.v. Paul Delcour verleent haar medewerking aan de dienst.
 
Het thema is 'wat is het voornaamste gebod?'.
 
In de viering spreken we samen de geloofsbelijdenis van Nicea (381 n. Chr) uit, in de hertaling die Roel Bosch op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken maakte. Er zijn ontelbaar veel vormen om over je geloof te spreken en ongetwijfeld zijn er woorden die in de 21e eeuw dichter bij ons staan.
 
 
Film The Nativity Story
  
Samen met de Emmaus-Paulusparochie organiseert de Bethlehemkerk tweemaal een voorstelling van een verfilming van de geboorte van Jezus.
 
De bovengenoemde film die door Catherine Hardwicke werd geregisseerd kwam tot stand op dezelfde locaties als The Passion of the Christ en Gladiator.
De film duurt 97 minuten en daarna is er kort gelegenheid om met elkaar te reflecteren op wat we gezien en beleefd hebben.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl