NIEUWSBRIEF HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
 Januari 2021  
NIEUWSBRIEF
Beste patiënten, hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk De Wildenberg. Mocht u het niet op prijs stellen om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u onderaan deze nieuwsbrief op uitschrijven klikken.
 
CORONAVACCINATIE
Helaas zijn we voorlopig nog niet van het coronavirus af. De lockdown is weer verlengd, maar gelukkig merken we wel een daling van het aantal besmettingen in de regio. Ook is er een start gemaakt met de vaccinaties.
Momenteel krijgen wij veel vragen van patiënten over de coronavaccinaties. Zo willen veel patiënten weten wanneer zij aan de beurt zijn.
Het proces van vaccineren kent helaas nog veel onduidelijkheden, mede omdat nog niet bekend is hoeveel en welke vaccins wanneer geleverd kunnen worden. Momenteel is de hoeveelheid beschikbare vaccins nog zeer beperkt. Huisartsen hebben geen inspraak in de volgorde van vaccineren. De overheid beslist wie wanneer gevaccineerd mag worden en of de vaccinatie door de huisarts of GGD wordt uitgevoerd. Indien u aan de beurt bent, wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl). Op deze website is tevens informatie te vinden over de vaccins, uitleg over de werking, bijsluiters, bijwerkingen etc. Daarnaast kan iedereen vragen stellen via het landelijke telefoonnummer 0800-1351. 
 
De Universiteit van Nederland heeft dit filmpje coronavirus gemaakt, waarin u meer uitleg krijgt over het coronavaccin.
Helaas zal het nog wel enige tijd duren voordat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Het blijft dus van het grootste belang om u aan de corona-richtlijnen te houden!
 
REGULIERE ZORG
Momenteel merken wij een afname in het aantal patiënten dat de huisartsenpraktijk bezoekt voor niet corona-gerelateerde klachten. De indruk bestaat dat patiënten dit contact uitstellen tot zij meer klachten krijgen. Wellicht komt dat door de grote aandacht voor het coronavirus en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven of omdat men de huisarts in deze drukke tijd wil ontlasten. Wij willen u echter dringend verzoeken om bij klachten waarbij u normaal de huisarts belt, dat nu ook te doen. Stel uw vragen aan de huisarts niet uit. Het risico van het NIET melden van klachten kan groter zijn dan het risico op besmetting met het coronavirus. Bel wel altijd eerst even naar de praktijk, alvorens u de praktijk bezoekt. Wij houden ons uiteraard strikt aan de maatregelen, zodat een bezoek aan de praktijk ook veilig is.
 
PATIËNT TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Graag willen wij iedereen bedanken die aan het patiënt tevredenheidsonderzoek heeft deelgenomen. Gemiddeld werd de praktijk met een 8,1 beoordeeld, een resultaat waar we heel trots op zijn. Op geen enkel uitgevraagd onderdeel scoorde de praktijk onvoldoende. Wel werd een enkele keer aangegeven dat de privacy aan de balie beperkt is. Wij willen u er daarom op wijzen dat, indien u meer privacy aan de balie wenst, u dit bij de assistente aan moet geven. Het gesprek kan dan in een aparte kamer gevoerd worden. Er is altijd een ruimte voor dergelijke gesprekken beschikbaar.
 
 
HUISARTSENPRAKTIJK DE WILDENBERG
Litsenbergweg 20a
5813 CG Ysselsteyn
www.huisartsenpraktijkdewildenberg.nl