STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 3 - 15 oktober 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
'Week van de bibliotheek'
20 - 24 oktober 2014
Programma
Lessen databanken tijdens de week van de bibliotheek:
STRADA LEX EN EUR-LEX

Recht en Geluk
VJV Colloquium

KU Leuven Campus Brussel
7 november 2014
Programma + inschrijving 
De integrale tekst van het regeerakkoord
HOOFDSTUK 6. JUSTITIE (EN VEILIGHEID) (Justitie: p.76-90)
6.1.1 Gerechtelijke hervorming
6.1.2 Magistraten, gerechtspersoneel en juridische beroepen
6.1.3 Toegang tot justitie en juridische tweedelijnsbijstand
6.1.4 Gerechtskosten
6.2. Strafrechtelijk beleid
6.2.1 Modernisering van het strafwetboek en diversificatie van de straffen
6.2.2 Nieuw wetboek van strafvordering
6.2.3 Slachtoffers
6.2.4 Strafuitvoering en gevangeniswezen
6.2.5. Correcte zorg voor geïnterneerden
6.2.6. Wapenwetgeving
6.3 Burgerlijk recht en handelsrecht
6.3.1 Burgerlijk recht
6.3.2 Justitie en economie
6.3.3 Consumenten en marktwerking
 
Nieuwe regering – Koen Geens Minister van Justitie
11 OKTOBER 2014. - Koninklijke besluiten. Regering. Ontslagen. Benoemingen, BS 13/10/2014, bl. 79900

UHasselt reikt eerste doctoraat in de rechten uit

De Standaard/Limburg, Do. 09 Okt. 2014, Pagina 33
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Woninghuur
T. Vandromme, De gevolgen van woningkwaliteitsgebreken op de huurovereenkomst: een poging tot synthese en verduidelijking, RW nr. 6, 11 oktober 2014, 203

Absolute vrijstelling van rechtsplegingsvergoeding voor de Staat
S. Voet, RW nr. 6, 11 oktober 2014, 202

Rechtshulp en advocatuur
B. Hubeau, S. Gibens, S. Mercelis, J. Van Houtte, Panopticon 2014/5, 443

Buitengerechtelijke regeling consumentengeschillen
S. Voet, NJW nr. 308, 8 oktober 2014, 674

Nieuwe bevoegdheden rechtbank van koophandel
D. Mougenot, Les nouvelles compétences du tribunal de commerce, 04/10/2014, JT N° 6575, 597

Euthanasie voor niet-ontvoogde minderjarigen
L.M. Veny, P. Goes, Een wereldprimeur: de uitbreiding van de Euthanasiewet naar niet-ontvoogde minderjarigen, RW nr. 5, 04/10/2014, 163

Het filmen door burgers van politiemensen
K. Lemmens, De politie gefilmd: l’arroseur arrosé?, RW nr. 5, 04/10/2014, 162

Vergaande samenwerking tussen Milieuhandhavingscollege, Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad voor Verkiezingsbetwistingen
C. Govaert, JURA nieuws, 3 oktober 2014
4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 01/10/2014, bl. 77620

Kroniek vennootschapsrecht 2013-2014
D. Van Gerven, TRV 2014/6, 555

Marktpraktijken en consumentenbescherming
R. Steennot, E. Terryn, De nieuwe bepalingen uit Boek VI van het Wetboek Economisch Recht: een eerste commentaar, DCCR nr. 104, jul-aug-sep 2014, 3

Onderhoudsgelden voor kinderen – methode Renard
A.-M. Boudart, La méthode Renard dans la jurisprudence récente, noot onder Luik 05/11/2013, Cass. 16/05/2013, Cass. 07/05/2014, Bergen 29/05/2012

Advocaat – deontologie
M. Blitz, La déontologie de l’avocat et le juge: “Je t’aime…moi non plus”, Act.dr.fam. 2014/7, 209
(noot onder Vred. Elsene 06/05/2013)

Pictogram voor afronding kasticket tot op 5 eurocent
C. Van Geel, Jura Nieuws 25/09/2014
Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014 afronden tot op 5 eurocent.
Het pictogram waarmee de handelaars en vrije beroepers aan de consument laten weten dat ze cashbetalingen afronden tot op 5 eurocent, moet volledig overeenstemmen met het model vermeld in onderstaand KB.
22 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en de uitvoering van sommige bepalingen van boek VI, XIV en XV van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro, BS 25/09/2014, bl. 76843
Circulaire CBN-advies 2014/9 - Afronding van betalingen in euro

Geen fiscale regularisatie voor registratie- en successierechten
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 32, week 25 sep – 1 okt 2014, 1
GwH 19 september 2014, 130/2014

Nieuwe adviesprocedure bij het EHRM voor hoogste rechters lidstaten Raad van Europa
A. Verstraete, EHRM kan hoogste rechter van verdragstaten rechtstreeks adviseren, Juristenkrant nr. 295, 8 oktober 2014, 1

Boerkaverbod
J. Vrielink, Boerkabattle: Grondwettelijk Hof vs. Europees Hof, Juristenkrant nr. 295, 8 oktober 2014, 2

Nieuwe leerstoel Gezondheidsrecht aan UA – 20 jaar Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
R. Boone, Gezondheidsrecht in de lift, , Juristenkrant nr. 295, 8 oktober 2014, 6

Bijkomende vermindering voor buitenlandse inkomsten krijgt ruimer toepassingsgebied
A.M. Vandekerkhove, , Fisc.Act. nr. 32, week 25 sep – 1 okt 2014, 5

Toepassingsgebied van de handelshuurwet
Eigenaarsmagazine, okt 2014, 15

Taalgebruik in notariële akten
K. Hendrickx, T. Not. 2014/7-8, 404

Vereffening en verdeling – verantwoordingsplicht afhalen gelden gemeenschappelijke rekening
J. Verstraete, Verantwoordingsplicht voor het afhalen van gelden van de gemeenschappelijke rekening bij feitelijke scheiding gevolgd door een eis tot echtscheiding, T. Not. 2014/7-8, 451 (noot onder Cass. 14 november 2013)

Informatie- en onderzoeksplichten bij de verkoop van serviceflats
A. De Boeck, T. Not. 2014/7-8, 430 (noot onder Kh. Dendermonde 11 april 2013)

Complexe besluitvormingsprocessen (zoals grote infrastructuurprojecten)
E. Lancksweerdt, Procedurele rechtvaardigheid in het bestuursrecht, TBP 2014/7, 438

Zesde Staatshervorming en het parlementair recht
K. Muylle, Parlementair recht, De Zesde Staatshervorming en het parlementair recht (deel 2), TBP 2014/7, 440

Nieuwe Belgische reglementering overheidsopdrachten
S. Van Garsse, TBP 2014/7, 454

PC bedienden
J. Dierckx, PC 218 wordt PC 200: wat met ondernemingen die momenteel onder PC 100 en 200 vallen?, Sociale Wegwijzer, okt 2014, nr. 17, 7

De nieuwe outplacementregels in het PC nr. 218 na het eenheidsstatuut
H. Cattoir, Nieuwsbrief Ontslag nr. 7, 2014, 1

Recente wijzigingen aan harmoniseringsdecreet voorkooprechten

S. Richard, K. Kempe, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, sep 2014, 1

Informatie rechts(on)bekwaamheid
Vanaf 1 september pak meer informatie over rechts(on)bekwaamheid in bevolkings- en vreemdelingenregisters, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13, sep 2014, 7

Gedwongen verkoop toondereffecten: rompslomp voor vennootschappen
KvT, Balans, 30/09/2014, 1

Voorlopige tenuitvoerlegging – gevolgen hoger beroep
A. Hoc, Principe de la contradiction, obligation de motivation en appel-nullité, JT N° 6576, 11/10/2014, 613 (bespreking Rb Brussel 28/06/2013, Rb Brussel 09/07/2014, deze vonnisen ook opgenomen in dit nummer)

Het taalgebruik in de onderneming (eerste deel)
C. Engels, JTT N° 1196, 10/10/2014, 345

Regering plant drastische ‘humanisering’ geheimecommissielonenaanslag
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1402, 15/10/2014, 3

De rechten van de patiënt en de nieuwigheden in de wetgeving
G. Schamps, T.Gez. 14/15, nr.1, sept-okt 2014, 3
BOEKEN
 
Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III
H. Braeckmans, E. Dirix, M.E. Storme, B. Tilleman, M. Vanmeenen (eds.), Intersentia 2014, 560 p.

Het nieuwe zekerheidsrecht
J. Baeck, M. Kruithof (eds.), Intersentia 2014, 177 p.

De groepsverzekering als aanvullend pensioen
R. Barbaix, B. Weyts, D. Wuyts (eds.), Intersentia 2014, 127 p.

Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving
Een rechtsvergelijkend onderzoek
A. Van den Broeck, Intersentia 2014, 370 p.

Handboek registratierechten
A. Culot, Larcier 2014, 273 p.

Koop-verkoop onroerend goed
R. Timmermans, Koop en verkoop van onroerend goed met inschakeling van een vastgoedmakelaar, Kluwer 2014, 622 p.

Mededingingsrecht
Mundi et Europae civis. Liber Amicorum Jacques Steenbergen, Larcier 2014, 653 p.

Sociale zekerheidsrecht
W. Van Eeckhoutte, Sociaal Compendium ’14-’15, band 1 en 2, Kluwer 2014, 2142 p.
RECHTSPRAAK
 
Aansprakelijkheid advocaat
Gent 17 oktober 2013, NJW nr. 308, 8 oktober 2014, 704
Aansprakelijkheid advocaat – middelen- versus resultaatsverbintenis – misvatting omtrent de toepasselijke verjaringstermijn – (geen) fout

Geen fiscale regularisatie voor registratie- en successierechten
GwH 19 september 2014, 130/2014

Rechtspraak onderhoudsgelden
Act.dr.fam. 2014/7

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2014/14

Rechtspraak publiek- en administratief recht
JLMB 2014/32

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
STUDIEDAGEN
 
Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk’.
Programma

Quality in legal tranlation
Op 16 -17 oktober heeft de final conference van het Europese project Qualetra (Quality in legal translation) plaats in Antwerpen, KU Leuven- campus Antwerpen, St Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
THE QUALETRA CONSORTIUM
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

Vennootschapsbelasting: de laatste ontwikkelingen
M & D Seminars, (Gent) (Studienamiddag)  - 17 oktober 2014
Programma

IBA Annual Conference in Tokyo
International Bar Association, 19-24 oktober 2014
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen
Juridische en fiscale aandachtspunten
M & D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) – 21 oktober 2014
Programma

BTW op erelonen voor advocaten
Op dinsdagnamiddag 21 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘BTW op erelonen voor advocaten. Een stand van zaken na de Beslissing nr. E.T.126.564 van 18 juli 2014’
Programma

Knelpunten vennootschapsrecht 2014
Larcier opleiding, Affligem 21 oktober 2014
Programma

Geluid en geluidshinder
Studipolis, dinsdag 21 oktober 2014 , Gent
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

De watertoets
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Op woensdagnamiddag 22 oktober 2014 (Gent) of dinsdagnamiddag 25 november 2014 (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Praktijkopleiding op maat van de architect en de aannemer (3 sessies)  
Studipolis, donderdag 23 oktober 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid en verzekering in de bouw - praktijkopleiding op maat van architecten en aannemers  
Studipolis, donderdag 23 oktober 2014 , Gent
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
Op donderdagnamiddag 23 oktober (Gent) of donderdagnamiddag 20 november (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag ‘Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak’.
Lees het volledige programma (Gent) | Lees het volledige programma (Kontich)

Slachtofferbeleid in België - naar een geïntegreerde aanpak   
Studipolis, vrijdag 24 oktober 2014 , Leuven
Programma

Aangifte vennootschapsbelastingen op maat van de advocaat

Studipolis, dinsdag 4 november 2014 , Zwijnaarde
Programma

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics

M & D Seminars (Sint-Niklaas) (Studiedag) – 4 november 2014
Programma

Probleemoplossend werken binnen en buiten de rechtbank
Larcier opleiding, Studieavond  Assisenzaal Gerechtsgebouw Gent - 4 november 2014 (18u15-21u)
Programma.

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op donderdagnamiddag 6 november 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Grensoverschrijdende tewerkstelling
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Themadag) – 6 november 2014
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Vennootschapsbelasting doorgelicht
Een praktijkgerichte voorstelling van 10 referentiekaders
M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 7 november 2014
Programma

Penitentiair tuchtrecht
Studipolis, woensdag 12 november 2014 , Gent
Programma

Actualia Fiscaal Recht

Larcier opleiding, 13 november 2014 (Oostkamp)  of 27 november 2014 (Brasschaat) 18u30 -21u 
Programma

(Straf)recht in eigen handen?
Studieavond UA – Rechtshandhaving UAntwerpen – Intersentia, 13 november 2014
Programma

Update echtscheiding, alimentatie en kinderen
Studipolis, dinsdag 18 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Verkeersdossiers: tips & tricks voor optimale bijstand van de verzekerde

Studipolis, woensdag 19 november 2014 , Zwijnaarde
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen

M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 19 november 2014
Programma

De invloed van het Europees beleid op de internationale handel en het transportrecht
Larcier opleiding, colloquium – lancering nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT), De Ark Antwerpen 20 november 2014
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 20 november 2014
Programma

Bank en zekerheden
Op vrijdag 21 november 2014 organiseert M&D Seminars de studiedag ‘Bank en zekerheden:4 actuele items’.
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 21 november 2014
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Colloquium Religieus Onroerend Erfgoed
Larcier opleiding,  25 november 2014  (12u15-17u)   KU Leuven
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 25 november 2014
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
M & D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) – 26 november 2014
Programma

Vrij beroep onderworpen aan Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming – gevolgen voor uw praktijk?
Lexalert online seminarie op donderdag 27 november 2014 van 12u tot 14u
 Prof. Dr. Reinhard STEENNOT (UGent)
Programma

Overheidsopdrachten - Op maat van de architect en de aannemer   
Studipolis, donderdag 27 november 2014 , Gent
Programma

ACTUALIA ADVOCAAT & BTW
Oplossingen voor de gerezen problemen. De circulaire van 18 juli 2014
Evenaar studiedagen, 27 november 2014
Programma

Juridisch seminar ONDERNEMINGEN : SOCIAALRECHTELIJKE ACTUALIA 2014
Larcier, Affligem – De Montil – Dinsdag 2 december 2014: 13u00-18u00
Programma

Vastgoedrecht en de Kerk
Studiedag donderdag 4 december 2014, Norbertijnenabdij Grimbergen
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Hasselt, 8 december 2014
Programma

Juridisch seminar voor ondernemingen:  Knelpunten ONDERNEMINGSFISCALITEIT 2014
Larcier opleiding, Affligem, dinsdag 9 december 2014 -  13u00  – 18u00
Programma

Patrimonium 2014, Actualia familiaal vermogensrecht
Brugge, 11 december 2014
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M & D Seminars(Gent) (Studiedag) – 12 december 2014
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
Studipolis, vrijdag 12 december 2014 , Antwerpen
Programma

Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag)  - 16 december 2014
Programma

Aansprakelijkheid & beroepsgeheim in de zorgsector
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Aansprakelijkheid in de zorgsector
  
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Beroepsgeheim in de zorgsector  
Studipolis, dinsdag 16 december 2014 , Gent
Programma

Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

Wet Breyne - op maat van de architect en de aannemer 
Studipolis, donderdag 22 januari 2015 , Gent
Programma

De watertoets
 
Studipolis, dinsdag 27 januari 2015 , Gent
Programma

Advocaten: Hoe mijn praktijk commercieel optimaliseren?
Studipolis, vrijdag 6 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma

Appartementsmede-eigendom - 2 sessies
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - De syndicus als organieke vertegenwoordiger
  
Studipolis, vrijdag 27 februari 2015 , Zwijnaarde
Programma

Appartementsmede-eigendom - Klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen  

Studipolis, vrijdag 6 maart 2015 , Antwerpen  
Programma

Verkeersdossiers: tips en tricks voor optimale bijstand van  

Studipolis, dinsdag 17 maart 2015 , Mechelen
Programma

Appartementsmede-eigendom: klassieke terrasrenovatie in bestaande gebouwen
Studipolis, vrijdag 24 april 2015 , Zwijnaarde
Programma