communio sanctorum

 
Geachte/Dear abonnee,
 
 
 
De tentoonstelling 'bij ons in de biblebelt' in Museum Catharijneconvent Utrecht trekt veel aandacht. Al in de eerste week bezochten ruim 5500 mensen de tentoonstelling. Verschillende media besteedden er aandacht aan.

Lees hier het artikel in het NRC.
 
Er werd in de media wel opvallend veel op eenzelfde manier en weinig onderscheidend bericht: 'Schrikken van een ballenbad, praten over de hoed en de rok en randzaken en voorbijgaan aan de kruisiging, het essentiële.'
 
 
 
The exhibition 'the Dutch biblebelt' in Museum Catharijneconvent Utrecht draws a lot of attention.
More than 5500 people visited the exhibition during the first week only.
Several media paid attention to it.


It is remarkable that the media covered a lot in the same way and with little distinction: 'Shocked by a ball pool, talking about the hat and the skirt and objects of minor importance, but ignoring the crucifixion, the most important.'
 
 
 
1 : 0 = oneindig   1 : 0 = infinite
Opnieuw hebben 'communio sanctorum' en 'de kruisiging' een plek gekregen in het museum.
De werken hangen in een hele 'schone' ruimte. Er is niets dat afleidt van 'de kruisiging'. 'One divided by zero' werd gecomponeerd door Kees Wisse. Wanneer u de tentoonstelling bezoekt, kunt u plaatsnemen op één van de vijf stoelen en deze 12 minuten muziek met koptelefoon beluisteren.

Al ruim tien jaar geleden broedde ik op een verbeelding van 'de kruisiging'. Afgelopen oktober 2018 ontstond het definitieve ontwerp.
 
Again 'communio sanctorum' and tthe crucifixion' have been given a place in the museum.
The works of art are located in a very 'lean' space. Nothing distracts 'the crucifixion'. 'One divided by zero' has been composed by Kees Wisse. If you visit the exhibition, you can take a seat on one of the five chairs and listen to the music with a headphone for twelve minutes.

For ten years I have been tussling with an imagination of 'the crucifixion'. October 2018 last the final design arose.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn Duifhuizen
Beeldend kunstenaar
 
Yours faithfully,
 
Martijn Duifhuizen
Visual artist
Atelier Duifhuizen, Weteringsingel 14, Berkenwoude, the Netherlands, communio sanctorum