Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #16 - 16/07/2020
Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Nog een paar dagen en dan is het zomervakantie. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar dat totaal anders liep dan verwacht. Een jaar waar we veel nieuwe dingen hebben geleerd en waarin we ontdekt hebben, dat de school als plek voor ontmoeting, maar ook als plek om te leren onmisbaar is.

Tijdens de periode van afstandsonderwijs en de periode van ons anderhalve-meteronderwijs hebben we geprobeerd zo veel mogelijk in verbinding te blijven met u en onze leerlingen. Wij hebben deze periode ervaren als een periode van saamhorigheid die ons ook veel mooie dingen heeft opgeleverd. 

Nu is het tijd om bij te komen, om uit te rusten en afstand te nemen. Daar leent de zomervakantie zich uitstekend voor. We vinden het ontzettend fijn dat wij straks aan het begin van het nieuwe schooljaar van start kunnen met alle leerlingen. Uiteraard gelden er nog steeds richtlijnen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we deze kunnen volgen. In deze nieuwsbrief kunt u ons protocol terugvinden.
 
Ik wens u een mooie zomer!
 
Start nieuwe schooljaar
We zijn erg blij dat we met ingang van het nieuwe schooljaar onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school en hen weer dagelijks kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook erg belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie.
 
In het nieuwe schooljaar hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van onze leerlingen een grote mate van discipline en uiteraard begrip voor de situatie.
 
We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de afspraken in het protocol en om elkaar aan te spreken indien nodig.
 
Schoolgids 2020-2021
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc.

Dit jaar is er voor het eerst één schoolgids voor het gehele college.
 

 
 
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantietelefoon. U bereikt ons in de zomervakantie via 0348-484100.

Wij kunnen echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit telefoonnummer uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken coördinator leerlingzaken of afdelingsleider gesteld worden.

Vanaf donderdag 27 augustus zijn zij zowel telefonisch als per mail weer bereikbaar en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Voor vragen kunt u ook kijken bij de FAQ Nieuw schooljaar.
 
Samenstelling klassen
Vanaf 1 augustus is in Magister zichtbaar in welke klas uw kind is ingedeeld. Daarbij is zo mogelijk rekening gehouden met ingediende plaatsingsverzoeken. De klassensamenstellingen van alle leerjaren liggen dan ook vast.
 
Bij het samenstellen van de 2e en 3e klassen houden we rekening met een aantal factoren: leerlingen van wie de school vindt dat zij om pedagogische redenen beter (niet) bij elkaar in de klas kunnen zitten, het samen kunnen fietsen van leerlingen die ver weg wonen en ten slotte een goede spreiding van het aantal jongens en meisjes.

In de bovenbouwklassen delen we de leerlingen met hun verschillende profielen en keuzes in bij clusters van vakken. Dit is vrij complex. Wijziging van plaatsing is in de bovenbouw daarom niet mogelijk. Zelfs een gelijke profiel- en vakkenkeuze biedt niet de garantie dat leerlingen bij elkaar in de klas komen.
 
Quarantaine na vakantie i.v.m. bezoek naar oranje of rood gebied
 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’; voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch zo'n land als vakantiebestemming kiest, wordt dringend geadviseerd na terugkeer 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor kinderen boven de 12 jaar.

De leerplichtambtenaar laat ons weten, dat het de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen boven de 12 jaar is om in een dergelijke situatie 14 dagen voor het begin van het schooljaar terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim.

We zullen in dat geval leerplicht moeten inschakelen en zijn niet verplicht deze leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden. Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard ook niet op school of op het schoolplein komen.
 
Vanzelfsprekend gelden deze voorschriften ook voor onze werknemers; we hebben hen hierop gewezen.
 

 
Gebruik OV noodzakelijk? Meld het ons!
Vanwege de coronacrisis gelden er andere regels m.b.t. het gebruik van het openbaar vervoer (OV). We vragen alle leerlingen zo veel mogelijk met de fiets te komen!

Het OV is in principe bedoeld voor leerlingen die meer dan 8 km van school wonen. De vervoersbedrijven hebben ons gevraagd om te inventariseren hoeveel leerlingen gebruik gaan maken van hun diensten. Daarvoor hebben zij geen persoonsgegevens nodig. Wel willen ze graag weten uit welk postcodegebied de leerlingen komen die gebruik gaan maken van het OV. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij het maken van de dienstregeling en het inzetten van bussen/treinen etc.

Woont uw zoon/dochter verder dan 8 km van school en is hij/zij van plan om na de zomervakantie met het OV naar school te komen? In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een online formulier waarin u dit kunt aangeven. In oktober zullen we opnieuw een inventarisatie maken voor de periode na de herfstvakantie.

Let op: in het OV is het dragen van een mondkapje verplicht!
 
Lestijden
Klas 1 en klas 2 hebben komend schooljaar een 75 minutenrooster. Klas 3 t/m 6 volgen nog één jaar lessen van 50 minuten. Voor aankomend schooljaar geldt het volgende lesrooster:
 
klas 1 en 2   klas 3 t/m 6
1e lesuur  - 1e lesuur 08.15 - 09.05
2e lesuur 08.40 - 09.55  2e lesuur 09.05 - 09.55
Pauze 09.55 - 10.10 Pauze 09.55 - 10.10
3e lesuur 10.15 - 11.30 3e lesuur 10.15 - 11.05
4e lesuur 11.30 - 12.45 4e lesuur  11.05 - 11.55
5e lesuur 11.55 - 12.45
Pauze 12.45 - 13.10 Pauze 12.45 - 13.10
5e lesuur 13.15 - 14.30 6e lesuur 13.15 - 14.05
6e lesuur 14.30 - 15.45 7e lesuur 14.05 - 14.55
8e lesuur 14.55 - 15.45
9e lesuur 15.45 - 16.35
 
De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les. Voor klas 1 en 2 proberen we het 6e uur zo min mogelijk in te zetten, maar leerlingen moeten wel tot en met het 6e lesuur beschikbaar zijn. Voor leerjaar 3 t/m 6 streven we ernaar het achtste en negende uur zo min mogelijk in te zetten. Maar leerlingen zijn wel t/m het 9e lesuur beschikbaar.
 
Evaluatie onderwijs op afstand: wat nemen we mee?
In het weekend voordat we de schooldeuren op 2 juni weer open konden zetten voor leerlingen en medewerkers, hebben we een derde enquête uitgezet om de periode van afstandsonderwijs te evalueren. Inmiddels hebben er ook al gesprekken plaatsgevonden van de schoolleiding met een groepje onderbouw- en een groepje bovenbouwleerlingen. Zo krijgen we beter zicht op wat goed werkte en wat we eventueel willen behouden in het ‘normale’ onderwijs.
 
 
Organisatie: wie is wie?
Het Minkema College heeft afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud en organisatie van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2020-2021.
 
Opleiding Afdelingsleider Ondersteuning
Havo leerjaar 1-3
mevr. Heleen van Esch
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
mevr. Ilse Pijnacker
(leerjaar 2 en 3)
Havo leerjaar 4 en 5
mevr. Claudia Oosterveld
dhr. Frank den Oudsten
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 1 - 3
mevr. Annet van de Wouw
mevr. Paulien Kamphuis
(leerjaar 1)
dhr. Niels Bosboom
(leerjaar 2 en 3)
Atheneum & Gymnasium
leerjaar 4 - 6
dhr. Edu van Rijn
dhr. Joris Scholts
 
Boodschappenlijstje leerjaar 2 en hoger
Leerlingen in klas 2 en hoger havo/vwo dienen zelf enkele schoolspullen aan te schaffen. Check het boodschappenlijstje!
 
 
Digitale agenda
We willen leerlingen niet verplichten tot de aanschaf van een papieren agenda. Tijdens de Minkemalessen zal de (gratis) Google Agenda gebruikt worden als het plannen van huiswerk & toetsen ter sprake komt. Deze is aan Magister gekoppeld en tegenwoordig wordt zelfs het huiswerk hiernaartoe overgezet. Dat maakt het plannen in de Google Agenda een stuk eenvoudiger.
 
Boeken volgend schooljaar
Wat moet uw kind doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? We hebben even alles helder voor u op een rijtje gezet!

Lees verder
 
LET OP: Bestellingen die vóór 23 juli zijn geplaatst, worden vóór de eerste schooldag op het woonadres geleverd
 
 
 
 
Mentorlessen
Op dinsdag 1 september zijn er diverse mentorlessen waarin klassen bijeenkomen met hun nieuwe mentor en soms ook nieuwe klas. De lokalenindeling wordt in de vakantie bekend gemaakt op de website.

Klas 2 en klas 3: 9.00 - 10.00 uur mentorles 

Klas 4 havo en klas 4 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles. 
 • Tijdens deze bijeenkomst maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vierde leerjaar. Zaken als mentoraat en verschillen tussen bovenbouw en onderbouw komen aan de orde. De lokalenindeling staat dinsdagochtend 1 september op het beeldscherm in de hal. Voor zittenblijvers 4 havo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
Klas 5 atheneum/gymnasium: 10.00 - 11.00 uur mentorles
 • Tijdens deze bijeenkomst maken de leerlingen kennis met hun mentor en met elkaar. De nadruk ligt op de organisatie van het vijfde leerjaar. De lokalenindeling staat deze ochtend op het beeldscherm in de hal. Voor zittenblijvers 5 vwo is er aansluitend een opstart van het pws; zie hieronder.
Klas 5 havo: 11.45 - 12.30 uur mentorles
 • De lokalenindeling staat deze dinsdagochtend op het beeldscherm in de hal. Aansluitend opstart pws; zie hieronder.
klas 6 atheneum/gymnasium: 12.30 - 13.15 uur mentorles
 • De lokalenindeling staat deze dinsdagochtend op het beeldscherm in de hal. Aansluitend opstart pws; zie hieronder.
 
Opstart PWS 5 havo & 6 vwo (incl. doubleurs 4 havo en 5 vwo)
 
Het profielwerkstuk (pws), de meesterproef van de a.s. examenleerlingen, hebben we door de rivm-richtlijnen dit schooljaar niet meer kunnen opstarten. De aftrap zal direct aan het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Meteen na de vakantie, op dinsdag 1 september, krijgen alle examenleerlingen (en de doubleurs van 4 havo en 5 vwo) aansluitend aan hun mentorles een korte voorlichting over het maken van groepjes, het inschrijven voor een vak en het bedenken van een onderwerp.

De indeling van deze dag gaat op stamklas, maar uiteraard mag je een groepje vormen met iemand uit een andere klas.  

In de weken daarna wordt de indeling over de vakken gemaakt en is er een doorstart met de groepsbegeleider. De afronding en eindpresentatie zullen in maart ‘21 gebeuren.
 
Dinsdag 1 september
11.00 - 11.45 opstart PWS 5ha t/m 5hd (+ doubleurs 4 havo)
11.45 - 12.30 opstart PWS 6va, 6vb (+ doubleurs 5 vwo)
12.30 - 13.15 opstart PWS 5het/m 5hg
13.15 - 14.00 opstart PWS 6vc t/m 6vf 

 
Introductiebijeenkomsten
 • Kennismaking klas 2
In de week van 14 september wordt er een kennismakingsactiviteit voor alle tweede klassen en hun mentoren georganiseerd. Deze activiteit is bedoeld om de kennismaking voort te zetten. De tweedeklassers volgen een tweedaags project op school genaamd ‘Globaland XL’, waarbij de leerlingen in groepjes een land besturen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 1 september krijgen zij meer te horen over deze activiteiten.
 • Kennismaking klas 3
In de week van 14 september is er ook een sportdag als kennismakingsactiviteit voor alle derde klassen en hun mentoren. De klassen kennen elkaar grotendeels al, dus deze dag is vooral bedoeld om de teamgeest in een ontspannen sfeer te verstevigen. Tijdens de eerste mentorles op dinsdag 1 september krijgen de leerlingen hierover meer te horen.
 • Kennismaking klas 4 havo
Dinsdag 15 september sluiten de leerlingen uit 4 havo de lesdag af met een kennismakingsactiviteit op school. Deze activiteit duurt tot ca. 15.30 uur. Meer informatie hierover volgt in de eerste mentorles op dinsdag 1 september.
 • Kennismaking klas 4 vwo
Op dinsdag 22 september staat voor de leerlingen uit 4 vwo een high tea op het programma. Van 15.00 tot 17.00 uur zullen de leerlingen in een ontspannen sfeer elkaar beter leren kennen. Tijdens de eerste mentorles op 1 september krijgen zij hier meer informatie over.
 
Ouderavonden
In september/oktober vinden de ouderavonden plaats voor klas 2 en hoger, als dat volgens de RIVM-richtlijnen haalbaar is. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging om u op te geven voor deze avond(en). Eventueel organiseren we digitale alternatieven.

Hieronder het overzicht van de data.
 • Klas 2 maandag 21 september 19.30 uur (19.00 uur voorlichting Cambridge English) 
 • 3 havo donderdag 24 september 19.00 uur 
 • 3 vwo donderdag 24 september 20.00 uur 
 • 4 havo dinsdag 6 oktober 19.30 uur 
 • 4 vwo donderdag 8 oktober 19.00 uur 
 • 5 havo dinsdag 6 oktober 19.00 uur 
 • 5 vwo dinsdag 13 oktober 19.15 uur 
 • 6 vwo donderdag 8 oktober 19.45 uur
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Op woensdagmiddag 8 juli hebben we 308 nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in meerdere shifts. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt.
 

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit erop en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoetgaan!

 
Diploma-uitreiking
Op 26 en 29 juni kregen de geslaagde havo- & vwo-leerlingen van het Minkema College hun welverdiende diploma uitgereikt. Op school. Of dit laatste kon, was nog lang onzeker want corona gooide de afgelopen periode regelmatig roet in het eten voor allerlei festiviteiten.

 
 
Maar door een coronaproof plan waarbij de leerlingen waren verdeeld in kleine groepjes en op gescheiden tijden arriveerden, was het tóch mogelijk om de leerlingen persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen. 

De directeur Onderwijs, Arjan van der Wart, had een speciale boodschap voor de geslaagde leerlingen!
 
Examenresultaten
Op onze vmbo-locatie zijn alle leerlingen geslaagd (100% voor zowel basis, kader als mavo). Op onze havo/vwo-locatie is 98% van de leerlingen geslaagd op de havo en 99% op het vwo.
 
Schone school
Het Minkema College is sinds 2014 een alcohol- en rookvrije school. Ook het meebrengen en/of drinken van energiedrankjes is verboden op school. Ook zijn we een gezonde school: de catering hanteert het concept van een gezonde kantine.

Hiernaast willen we de school ook schoon houden. Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterhamzakjes en drinkverpakkingen. Dit afval gaan we met z’n allen terugdringen. Daardoor zal het gebouw schoner zijn én, nog belangrijker, het milieu is erbij gebaat! We rekenen er daarom op dat elke leerling voor het overblijven een navulbaar drinkflesje en een kunststof broodtrommel of herbruikbaar boterhamzakje aanschaft.

Er zijn tegenwoordig veel handige, hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled materiaal op de markt. We gaan ervan uit dat een Minkema-leerling bijdraagt aan een leefbare, schone wereld én school.
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Lees meer.
 
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module.

Als u vorig jaar deze module al heeft ingevuld, hoeft u niets te doen, tenzij u uw toestemming wilt wijzigen.
 
Wat vindt u van onze website?
In september 2018 is de website van het Minkema College volledig vernieuwd. Niet alleen is de look & feel gewijzigd naar de nieuwe huisstijl, maar ook de structuur, inhoud en functionaliteiten zijn aangepast.

Inmiddels draait deze site bijna 2 jaar en is het tijd om te kijken waar we tevreden over zijn en wat wellicht verbeterd kan worden.

Wij horen graag de mening van (de ouders van) onze leerlingen. Het invullen van de evaluatie kost circa 5-10 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
 
 
Agenda
01/09: Eerste schooldag

Na de zomervakantie vindt u de nieuwe jaaragenda online op de website

 
Nieuwsbrief #16, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.