Kære


I 1989 slog Kinas militær hård ned på demonstrerende studenter på den himmelske fredsplads i Beijing, med mange døde til følge. I Hong Kong opstillede jeg i 1997 sammen med den kinesiske demokratibevægelse et 8 meter højt monument til minde om massakren. Dette monument er et skulpturelt opråb om forholdene i Kina og er det eneste mindesmærke omkring massakren på kinesisk grund.
 
Denne historie er bandlyst i Kina, men her kan du se alle medie-artikler, studenternes løbesedler og andet materiale der er blevet samlet af demokratibevægelsen i Hongkong så historien ikke bliver glemt. Dokumentsamlingen, findes både på kinesisk og engelsk. Vi har skannet alt materialet og lagt på inter­nettet til fri afbenyttelse, se www.aidoh.dk/4June89
  
I anledning af 26 års dagen for massakren sender jeg hermed denne appel ud og håber, at du vil sende den videre til dine kinesiske bekendte og andre, der kunne have glæde af at huske på denne skelsættende begivenhed.
 
Skulptur opstillingen i Hongkong kostede mig en permanent udvisning af Kina og 2 udvisninger af Hongkong. Jeg mener, at det er vigtigt at kunstnere, kulturfolk og andre forsvarer menneskerettighederne, og at vi bruger vores ytringsfrihed til at fortælle historien om massakren på demokratibeægelsen i Kina. Jeg håber på, du vil hjælpe med at vidergive historien.
 
Kærlig hilsen Jens Galschiøt
  

 The Chinese sight for ”The old cannot kill the young forever” chiseled into the socket on the memorial.
 Det kinesiske tegn for ”The old cannot kill the young forever” mejsles ind i mindemærkeds sokel.
  
Pressemeddelelse, 2. juni 2015
 
Opråb til: pressen, kunstnere, kultur- og kunst institutioner, arbejdspladser, biblioteker, universiteter og andre. (Engelsk version)
 
Giv de kinesiske studenter deres historie tilbage!
 
Hjælp med at markere årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads. I 1989 besatte de kinesiske studenter i månedsvis pladsen i Beijing og forsøgte at få Kinas ledelse til at indføre mere demokrati og bekæmpe korruptionen. Men den 4. juni 1989 satte styret militæret ind imod de ubevæbnede studenter.
 
Giv kineserne deres historie tilbage. Denne historie er bandlyst i Kina, men alle studenternes egne løbesedler, avisartikler m.v. er blevet samlet af demokratibevægelsen i Hongkong. Disse dokumentsamlinger, som både findes på kinesisk og engelsk, har vi skannet og lagt på inter­nettet til fri afbenyttelse, se http://www.aidoh.dk/4June89
 
Mange af de unge dissidenter blev fængslet. Nogle hensygner stadig i kinesiske fængsler, men de er ikke længere unge. Kina udøver stadig en massiv censur omkring massakren, og det er umuligt for almindelige kinesere at opdrive ucensurerede oplysninger om begivenheden. F.eks. har Kina i forbindelse med 26 års dagen arresteret mange for at forebygge uroligheder.

Kina fortsætter overgrebene
. De fortsætter fængslingen af Nobelpristageren
Liu Xiaobo, og hans kone er sat i husarrest. Kunstneren Ai Weiwei kan ikke forlade Kina og bliver konstant udsat for chikanerier. Men disse prominente kunstnere er kun toppen af isbjerge. Der er tusindvis af kunstnere, miljøaktivister og andre, som hensygner i fængsler uden offentlighedens opmærksomhed - personer, som intet har gjort andet end at forsvare de mest basale menneskerettigheder.
 
Der findes i dag tusinder af kinesiske studenter på vestens læreanstalter og arbejdspladser, og de fleste af dem kender ikke deres egen historie på grund af den kinesiske censur. Det kan du være med til at råde bod på:
  • Derfor opfordrer vi alle demokratisk sindede arbejdskollegaer, skoler og lærere til at downloade og ud printe eller brænde en CD eller USB med disse dokumenter og stille dem på deres biblioteker eller give dem til de kinesiske studenter som en gave på årsdagen for Tiananmen-massakren den 4. juni.
  • Vi vil opfordre alle til at støtte initiativet og videresende denne opfordring pr. mail til andre lære­an­stalter, hvor der er kinesiske studenter eller andre, der kunne interessere sig for at bevare eller lære historien om Tiananmen-massakren at kende.
På den måde kan vi være med til at holde mindet om studenterne i live og måske inspirere en ny generation af kinesere til at tænke på at demokrati og ytringsfrihed også er en mulighed i Kina.
Denne opfordring er et samarbejde imellem demokratibevægelsen i Hongkong og den danske billed­hugger Jens Galschiøt, der i 1997 opstillede en 8 meter høj Skamstøtteskulptur i Hongkong til minde om Tiananmen-massakren (Den Himmelske Freds plads). Hong Kong er det eneste sted på kinesisk grund, hvor man kan mindes ofrene.
 Hong Kong i dag
 
Det ser ud til, at Kinas knægtelse af ytringsfriheden har bidt sig fast også i Hongkong. Jens Galschiøt er blot én blandt flere kritikere, som er blevet nægtet indrejse til Hongkong.

Byen bliver dermed berøvet den mulighed for kulturudveksling, som anses for en selvfølge i ethvert åbent og demokratisk samfund. Udvisningerne er en klar overtrædelse af princippet om ’Et land – to systemer’ som blev lovet, da Hongkong i 1997 blev genforenet med Kina.

I 2013 lykkedes det Galschiøt at komme ind I Hongkong for at reparere Tiananmen monumentet ”The Pillar of Shame”.

Netop i disse år står Hongkong foran at realisere aftalerne fra 1997 omkring udviklingen af et reelt demokrati i byen. Resultater af disse forhandlinger er afgørende for Hongkongs fremtid.
 
Der har i løbet af 2014 været omfattende demonstrationer for at få indført et det demokratiske valgsystem som Kina lovede Hong Kongs borgere ved overtagelsen i 1997.
 
De fredelige demonstranterne er blevet mødt med omfattende repressalier fra politiet og de har måttet forsvare sig imod politiets brug af peberspray-kanoner med simple paraplyer.
 
Dette resulterede i at bevægelsen nu har taget paraplyen til sig som symbol på deres kamp for at indføre demokratiske valg i Hongkong.

Netop et velfungerende demokrati på kinesisk grund - også selv om det er i Hongkong – er et vigtigt symbol for den milliard kinesere, der bor i fastlands Kina.
 
Nyttige links:

 
Demokratibevægelsen i Hongkong:
 
Kontakt til Jens Galschiøt:
Tel. +45 6618 4058, Banevænget 22, DK-5270 Odense N
  

E-mail: aidoh@aidoh.dk, internet: www.aidoh.dk
 
 
 
 


Pillar of shame in Hong Kong Galschiot 2013

 Jens Galachiøt and people from China's democracy movement

 Galschiot sculpture mask

 

This mail has been sent from the sculptor Jens Galschiøt's workshhop.
Contact to the workshop:
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Tlf : (+45) 6618 4058

Fax:(+45) 6618 4158portrait of Jens Galschiot 2012
Overview over Galschiøt sculptures
Portrait of a sculptor Jens Galschiøt (PDF)
 
****************************************** 
 ******************************************
 
Subscrition and unsubscription of informations from Jens Galschiøt
If you want to be unsubscribed from this infolist, then click here: Unsubscribe
If you want to update your name, e-mail etc. on this list, click here: Change Profile
If you want to subscribe this infolist, then click here: Subscribe to Galschiøts infoliste