JUNI 2018
In deze Bijblijver
  • Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018 gepubliceerd!
  • Factsheets
  • Reminder: Slotbijeenkomst 3 juli 2018
  • Persbericht
  • Persbestand
  • Dankmail aan studenten
 
 
Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018 gepubliceerd!
Dit jaar zijn 744.949 studenten van 73 hogescholen en universiteiten uitgenodigd om de NSE 2018 in te vullen. Maar liefst 36,2% van de studenten heeft zijn of haar mening laten horen. We zijn blij dat we ook dit jaar weer een mooi resultaat hebben kunnen behalen, mede dankzij jullie inzet. Hartelijk dank daarvoor! Lees meer over de resultaten van de NSE
 
Bekijk de resultaten per opleiding op www.studiekeuze123.nl/opleidingen
 
Factsheets
Vandaag ontvangen alle CvB's dan wel directies van de deelnemende instellingen de factsheets, in het Nederlands en het Engels. De NSE contactpersonen hebben deze factsheets eerder al via de NSE portal van GfK ontvangen. Ook dit jaar zijn er factsheets voor het totale hbo en wo. Deze zijn te vinden op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Reminder: kom naar de slotbijeenkomst 3 juli 2018
Op dinsdag 3 juli 2018 vindt de NSE Slotbijeenkomst plaats voor alle NSE contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we wat er dit jaar goed is gegaan en wat er volgend jaar beter kan in het werkproces en de productie van de NSE. De bijeenkomst vindt plaats van 10:00 tot 13:00 uur (inclusief lunch) bij Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht. Meld je nu aan via info@nse.nl.
 
Persbericht
Er is een persbericht verstuurd over de resultaten van de NSE naar de landelijke media. Dit persbericht is ook naar alle NSE contactpersonen en NSE communicatie contactpersonen verstuurd. Lees het persbericht hier.
 
Dankmail aan studenten
Vandaag ontvangen alle studenten die hebben deelgenomen aan de NSE 2018 een e-mail waarin zij bedankt worden voor het geven van hun mening. Hierin is ook een link opgenomen naar hun opleidingspagina waar zij de resultaten kunnen bekijken. De tekst van de dankmail is online te lezen.
 
Niet alle studenten die hebben deelgenomen vinden resultaten van hun opleiding op www.studiekeuze123.nl. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze studenten worden vanuit de dankmail doorgelinkt naar een pagina waar we informatie geven over deze oorzaken. 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.