Bethlehemkerk                                                   
September 2021 nr. 34
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Oecumenische viering zondag 19 september
 
Een jaar waarin we als gemeente vruchtbaar mogen zijn
 
Klimaatbrief Gewoon gaan!
 
 Avond met Herman Wijffels
 
 Dansen in de kerk
vrijdag 24 september voor iedereen!
 
Vredesweek 19 – 26 september 2021
 
Lancering CHRCH-app groot succes!
 
Thermometeractie noodhulp Thailand 
 
Tijdcollecte in de Bethlehemkerk: doet u mee?
 
Maatjesproject Gooi en Vechtstreek
 
Corona maatregelen Bethlehemkerk 
 
 
 
Oecumenische viering
Zondag 19 september
 
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Wat doe jij in vredesnaam?'
 
diaken Randy Simileer en ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
Bezorgers Kerkbrink gezocht:
 
1. omgeving Regenboogkerk 60 exemplaren.
 
2 omgeving Carolushuis (Bosdrift) 25 exemplaren.
 
Er is een vergoeding aan verbonden.
 
Inlichtingen
Henny de Vries
tel 6213309
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 17 september
Nieuwsbrief
 
 
Cathechese & stercafé
 
Zaterdag 18 september
Duurzame drie dagen
 
Zondag 19 september
diaken Randy Simileer
ds Jetty Scheurwater
 
 
Maandag 20 september
Vredesweek
 
Dinsdag 21 september
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
 
 
Woensdag 22 september
Groene kerk: Herman Wijffels
 
Donderdag 23september
 
Vrijdag 24 september
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 25 september
Vredesweek
 
Zondag 26 september
ds Johan Mulder
 
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 19 september
 
Marcus 9:30-37   
 
De eersten zullen de laatsten zijn
 
Jezus wilde zijn leerlingen graag iets leren wat nog niemand anders mocht weten. Daarom reisden ze stiekem, en gingen ze andere mensen uit de weg.
Het was dan ook geen leuk nieuws dat Jezus moest vertellen. Jezus vertelde dat de Mensenzoon gevangen zou worden genomen en zelfs gedood zou worden. Gelukkig zou de Mensenzoon na drie dagen ook weer opstaan uit de dood.
De leerlingen snapten niet goed wat Jezus toch allemaal aan het vertellen was. Ze hadden ondertussen door dat Jezus de Mensenzoon was. Maar waarom moest Jezus dood? En na drie dagen weer opstaan uit de dood, dat kon toch helemaal niet? Toch durfde geen van de leerlingen deze vragen aan Jezus te stellen.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Geïnspireerd leven"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Oecumenische viering, zondag 19 september

We zijn heel blij dat we weer samen met de Emmaus Paulus Parochie een oecumenische viering kunnen houden op deze Vredeszondag in de Bethlehemkerk.
Thema is: ‘Wat doe jij in vredesnaam?
Voorgangers zijn diaken Randy Simileer en ds. Jetty Scheurwater.
 

Een jaar waarin we als gemeente vruchtbaar mogen zijn

Geïnspireerd leven, vruchten van de Geest – zo luidt het nieuwe jaarthema van de PgH. Een belangrijk thema. Wat zijn die vruchten en hoe laat je ze wortel schieten, ontkiemen en vruchtdragen in je leven?
 
Afgelopen half jaar hebben we een kleine moestuin aangelegd samen met de kinderen en – met de hulp en de goede adviezen van een tuinman - de voortuin beplant. De tuin, zo hoorde ik van velen, is een uitermate goede plek om, al werkend, in te ontspannen, en dat was nu juist iets wat ik wilde leren. 
 
 
 
Klimaatbrief Gewoon gaan!
 
Klimaatbrief aan de gelovigen om samen in beweging te komen voor (het herstel van) Gods schepping.
 
Terwijl overheden er naar streven om van de pandemie te herstellen en leiders zich voorbereiden op de klimaatbesprekingen van de VN-Klimaattop in november, zetten wij onze stem middels de klimaatpetitie in om regeringsleiders op te roepen om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en te komen tot een rechtvaardig klimaatbeleid.
 
Een eerlijk beleid waarbij de (financiële) steun aan de armste landen ter wereld verhoogd wordt, de lasten van de kwetsbaren worden verlicht, er geïnvesteerd wordt in groen herstel en schone energie op zo’n manier dat niemand zal achterblijven.
 
 
Avond met Herman Wijffels
‘Naar een harmonie tussen mens en aarde’
 
Op woensdag 22 september a.s. komt Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht, naar Hilversum om zijn visie te geven op een groot aantal maatschappelijke vraagstukken.
 
Volgens Wijffels (voorheen werkzaam bij de Rabobank, de SER en de Wereldbank) vraagt de situatie  in de wereld om een nieuwe, integrale aanpak op sociaal, economisch en ecologisch terrein.
 
De avond wordt georganiseerd door de groene kerken in Hilversum: de Bethlehemkerk, de Kapel en   de Oud-Katholieke Kerk te Hilversum.
 
 
 

Dansen in de kerk: vrijdag 24 september voor iedereen!

Op 24 september is het eindelijk zover! Voor de tweede keer begroeten we de organisatie Dansklooster in de Bethlehemkerk. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom.
 
We gaan dansen op allerlei soorten muziek en iedere deelnemer kan vooraf ook een eigen muziekkeuze doorgeven.
 
Op welke muziek wil jij dansen in onze kerk? Laat het ons weten!
Al nieuwsgierig? Je hoeft niet goed te kunnen dansen om mee te doen, want iedereen mag dansen op zijn of haar eigen manier. Zoals ze bij Dansklooster zelf zeggen: ‘Wij dansen eigenzinnig tussen bestaande tradities en vrije dans door.’
 
 
Lees hier verder...
 
 
Vredesweek 19 – 26 september 2021
VGH De Kapel organiseert op zondagmiddag 26 september een Vredesfietstocht, welkom aan u allen.
 
Er staan zeven vredespalen in Hilversum. In de numerologie staat het mystieke getal zeven voor spirituele realisatie en voltrekking.
 
De fietstocht start en eindigt bij De Kapel. Start na de zondagviering, tussen 12.15 – 12.30 uur. Deelnemers krijgen een vredesfietsvlag. We fietsen als ‘familie’ langs de zeven palen. We staan bij elke paal zo’n 15 minuten stil. Anne de Jong schroeft er een bordje op met datum van plaatsing en door wie. Er wordt een korte vredestekst gelezen.
De route is 23 km en is als volgt:
  1. De Kapel s’Gravelandseweg 144
  2. Daltonschool, Vuurvlindermeent 56
  3. Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213
  4. St Joseph, Minckelerstraat 81
  5. St Vituskerk, Emmastraat 7
  6. Rosarium, Bergweg 11
  7. De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3
Vanaf hier terug naar De Kapel. Tussentijds aansluiten is altijd mogelijk.

Lancering CHRCH-app groot succes!

Afgelopen weekend (11-12 september) was het dan eindelijk zover, iedereen was welkom de CHRCH-app te downloaden en zich te registreren. In totaal hebben nu zo’n 80 leden al hun weg gevonden naar de CHRCH-app en daar zijn we heel blij mee!
 
Tijdens het startweekend hebben we ons voornamelijk gericht op registreren en aanmelden.
De komende tijd nodigen we iedereen uit om de mogelijkheden van de app te gaan onderzoeken.
 
Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je meldingen krijgt van het nieuws of deze juist uit zet? 
 
 
 

Thermometeractie noodhulp Thailand

In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden. Vanaf zondag 26 september wordt er drie zondagen op rij gecollecteerd voor corona-noodhulp in Thailand.
 
Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen.
 
Samen met lokale christenen zijn ze daarom een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen te helpen.
 

Tijdcollecte in de Bethlehemkerk: doet u mee?

De diaconie rekent op u! U kunt uw briefje ook deze zondag inleveren in de collecteschaal of in het postvak van de diaconie of u meldt zich digitaal aan via www.presenthilversum.nl/tijdcollecte.
 
In Hilversum zijn er veel mensen die eenmalige hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die niet de middelen of netwerk heeft om haar sociale huurwoning te schilderen.
 
Als kerk in de buurt willen we graag onze naasten helpen en daarom doen we mee aan een TijdCollecte in samenwerking met Stichting Present Hilversum. Sebastiaan Hexspoor van Stichting Present heeft afgelopen zondag tijdens de dienst verteld over het werk van zijn stichting.
 
 
 

Maatjesproject Gooi en Vechtstreek

Wil je het verschil maken in het leven van een ander? Ben je sociaal ingesteld, heb je geduld en een luisterend oor? En vind je het leuk om met iemand te wandelen, naar de film te gaan, een spelletje te doen of een praatje te maken? Dan ben je bij het Maatjesproject op het juiste adres.
 
Als maatje begeleid je een deelnemer gedurende een jaar, één keer per week of per twee weken. Je krijgt een introductiecursus, intervisie en je wordt begeleid door een trajectbegeleider. Twee keer per jaar is er een vrijwilligersuitje. Het project is hard op zoek naar nieuwe maatjes.
 
 
 

Corona maatregelen Bethlehemkerk

In aansluiting op de persconferentie van afgelopen dinsdag blijven de huidige maatregelen van toepassing tot en met 26 september 2021.
 
Dit betekent dat we de komende 2 diensten (19 en 25 september) in de Bethlehemkerk nog organiseren volgens het GebruiksPlan.
 
Graag het verzoek aan u om zich op te geven via Eventix.
In de kerkenraadsvergadering van 20 september as wordt een notitie besproken en besluit genomen hoe wij vanaf 3 oktober 2021 invulling geven aan de huidige situatie mbt versoepelingen genoemd in de persconferentie van 14 september jl.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00