van trainers - door trainers - voor trainers
 
 
 
 
Nieuwsbrief NSTV - april 2014
 
 
Via deze (gratis) nieuwsbrief willen we alle NSTV-leden en andere geïnteresseerde trainers (in opleiding) steeds informeren over ontwikkelingen en activiteiten van de NSTV.
 
Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
 
Bestuur NSTV

 
Inhoud van deze nieuwsbrief:
 
Regionale bijeenkomst West: "Welke schaatsen/skates adviseer je je jeugd?"
Op maandag 12 mei organiseren we een regionale bijeenkomst in Pijnacker over materiaal. Dave van Dam, schaatsspecialist en gewestelijk selectietrainer junioren B van Zuid-Holland, neemt je mee in het enorme assortiment van schaatsen en skates. Met tal van voorbeelden geeft hij je inzicht in de verschillende materialen en kun je 
je pupillen (nog) gerichter adviseren.
 
De bijeenkomst is vooral gericht op SB-1 en SL-2 trainers, maar uiteraard ook interessant voor andere trainers (en ook ouders) die jeugdige schaatsers en inline-skaters begeleiden. De bijeenkomst levert 2 punten op voor je licentie.
 
Meer informatie en aanmelden kan via de site.
 
Regionale bijeenkomst Midden: "Puberbrein en sportbeoefening/presteren"
Na de geslaagde bijeenkomst in Heerenveen, wordt de regionale bijeenkomst over het puberbrein nu ook in Ankeveen herhaald. Op woensdag 27 mei geven de heren Wiegersma en Lohuis, beide universitair docent aan het UMCG, in het clubhuis van Ankeveen een stukje inzicht in het functioneren van het puberbrein. 
 
"Het zijn geen aliens, maar het komt in de buurt", zo was een van de mooie uitspraken uit de vorige bijeenkomst. Hier vind je een korte impressie van de vorige bijeenkomst.
De uitnodiging en aanmelden voor deze bijeenkomst op 27 mei volgt binnenkort op de site.
 
Jaarvergadering en congres: 13 en 14 juni
Door verschillende omstandigheden vinden de jaarlijkse ledenvergadering en het jaarlijkse trainerscongres dit jaar niet in april maar in juni plaats.
 
De algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdagavond 13 juni en het 4e Schaats- en Inline-skate trainerscongres aansluitend op zaterdag 14 juni. De locatie is Garderen. 
 
Noteer de data alvast in je agenda. Meer informatie volgt binnenkort.
 
Over de NSTV...
 
De NSTV levert een bijdrage aan de schaats- en (inline) skatesport door het vergroten van het kennisniveau van het technisch kader. Ons aanbod is gevarieerd en (schaats)sportspecifiek. Wij richten ons op trainers van alle schaatsdisciplines: langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en het inline-skaten.

Door het jaar heen biedt de NSTV leden en potentiële leden verschillende mogelijkheden op het gebied van kennis delen en ontwikkelen. Voor verenigingstrainers en -begeleiders, maar ook voor gewestelijke en nationale trainers. Zowel gediplomeerd als in opleiding, van niveau 2 tot en met 5.

Het bestuur van de NSTV wordt gevormd door trainers met verschillende achtergronden, diploma’s en ervaringen op regionaal, gewestelijk en (inter)nationaal niveau.
Volg ons ook op Twitter of Facebook