Nieuws voor de Gidsen
van Gidsenkring
Mandeldal-Roeselare

 

 


 

NIEUWSBRIEF nr. 6 (2023)

 

 

Met deze e-brief willen we de gidsen op de hoogte houden van initiatieven

in en rond onze gidsenkring

 

 

 

Tentoonstelling en wandelingen Roeselare Geworteld in Erfgoed


Tussen 23 juni en 25 september vindt er in Ter Posterie de tentoonstelling Roeselare Geworteld in Erfgoed plaats. Daarin worden de volgend punten aangehaald: ‘Strijd en verzet’; Zorg voor jong en oud’; ‘Sterke kerken en priesters’, ‘Bedrijvigheid en ondernemen’, ‘Voeding: van grond tot mond’, ‘Kunsten, ambachten en vakmanschap’, ‘Feesten, rituelen en tradities’ en ‘Sport en spel’.
Daarbij aansluitend hebben Saar en Carine een wandeling uitgestippeld. Saar zorgde ook voor een aantal gidsen. U kunt natuurlijk ook eens meewandelen. Dit zijn de data: zondag 2 juli (14 u.); woensdag 12 juli (17.45 u.); zondag 23 juli (14 u.); woensdag 2 augustus (17.45 u.); zondag 13 augustus (14 u.); woensdag 23 augustus (17.45 u.), woensdag 13 september (17.45 u.) en zondag 24 september (14 u.).
Op dinsdagavond 20 juni om 18 uur kunt u in avant-première de expo reeds bezoeken. U hoeft daarvoor niet in te schrijven.

 

 

 

 

 

 

 

Zomerprogramma ‘Gebeten door Roeselare’


Je kan er niet omheen kijken. Overal ziet u reclame voor het Roeselaarse zomerprogramma. Er is voor elk wat wils: gastronomische menu’s; kunstuur; de Vaarbaar, Rodenbachs Zomerbar, picknick, c’est magnifique, plein publique, Hap food festival. Zonder natuurlijk de tijdelijke tentoonstelling in Ter Posterie en onze wandelingen te vergeten.
Misschien komen we elkaar wel eens tegen deze zomer? Het volledige programma vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

Davidsfonds Zomerzoektocht


Het is nog maar een aantal jaren geleden dat Roeselare ‘overrompeld’ werd door Davidsfonds-zoekers. En opnieuw kan men op een ludieke manier kennis maken met onze stad. Van 21 juni tot 21 september vormen Roeselare en Zonnebeke opnieuw het decor voor deze gekende zoektocht. Met 3 uitgestippelde wandelroutes (twee in Roeselare en één in Zonnebeke) vol boeiende weetjes en uitdagende vragen. Aan deze wedstrijd is er opnieuw een exclusieve streekgids gekoppeld en u vindt er in deze gids tevens kortingsbonnen om de plaatselijke horeca te bezoeken. Info vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding gidsen: zaterdag 9 september 2023, 14 uur: 19de-eeuwse textielindustrie.


Wegens omstandigheden kon deze opleiding in mei niet doorgaan. Vandaar een nieuwe datum. Rosa Vandenbulcke zal op deze fietstocht ons doorheen het 19de eeuwse Roeselare leiden. Start op de Oude Stedelijke Begraafplaats. Wie wenst mee te gaan kan inschrijven via Carine (carine_huughe@hotmail.com). Degene die ingeschreven waren voor mei, kunnen dit misschien bevestigen?

 

 

 

 

 

 

Opleiding gidsen: zaterdag 21 oktober 2023: Oude Stedelijke Begraafplaats – 14 uur.


Rosa Devolder en Annie Tahon helpen onze gidsen de rijkdom van de begraafplaats (opnieuw) ontdekken. We weten allemaal waar de rustplaats is van Albrecht Rodenbach en kunnen er honderduit over vertellen. Maar er liggen nog heel wat andere Roeselaarse prominenten begrafen op het Père Lachaise van Vlaanderen. Tijd om dit te ontdekken.
Gelieve ook hiervoor in te schrijven bij Carine (carine_huughe@hotmail.com).

 

 

 

 

 

Bezoek aan Tielt: 30 september 2023


De Gidsenkring Tielt nodigt de andere West-Vlaamse gidsenkringen uit op 30 september. Er komen een 7-tal mogelijke activiteiten aan bod. Daarom kunnen er max. 140/150 personen deelnemen. De volgende inschrijvingsprocedure zal gevolg worden.
*Alle gidsen (met partner) kunnen eerst inschrijven tussen 1 juli en 1 augustus
* Alle andere leden kunnen pas inschrijven na 1 augustus. Kostprijs deelname is 5 euro ( betaald is ingeschreven).
De kring Tielt zal het definitieve programma met de modaliteiten en verloop van de namiddag nog meedelen.

 

 

 

FTG-Studiedag zaterdag 7 oktober 2023: Keizer Karel


Keizer Karel werd in Gent geboren op 24 februari 1500 en stierf op 21 september  1558 in Spanje.
Deze keizer, waarvan men zei dat de zon in zijn rijk nooit onderging, heeft een blijvende stempel gedrukt op onze nationale geschiedenis. Hij vormde de Nederlanden om tot één staat, streed tegen het opkomend protestantisme en leverde jaren strijd tegen Frankrijk. Verder zijn er ook heel wat volksverhalen over hem bekend, denk maar aan de pot van Olen.
Wie meer over hem wilt te weten komen, kan op 7 oktober naar de FTG-studiedag in Brussel. Michaël Depreter geeft er in de voormiddag een lezing over ‘de geschiedenis van de Nederlanden’, waarin o.a. de godsdienstoorlog een grote rol speelt. De lunch vindt plaats in de Koninklijke Bibliotheek en in de namiddag worden er rondleidingen voorzien aan o.a. de Zavel, het Broodhuis, enz…
Het aantal deelnemers is beperkt tot 250 personen. Van zodra we over meer gegevens beschikken, brengen we u op de hoogte.

 

 

 

Een toemaatje

Bestuurslid Jef Eloy bezorgde ons een brochure met een korte geschiedenis van 'Huis Wyckhuyse' in de Hendrik Consciencestraat.
U kunt die hier downloaden.
Handig als u op uw stadswandeling meer wilt vertellen over dit 'monument' !

 

 

 

 

En tot slot… gids in het huwelijksbootje


Op 26 mei laatstleden trad onze gids Nele Vanhauwaert in het huwelijksbootje. Langs deze weg wensen we haar en haar partner van harte proficiat!!

 

 

 

  U kunt ons ook terugvinden op facebook !