Bethlehemkerk                                                   
Oktober 2020 nr. 53
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
Wintertijd gaat in!
 
Scheppingsdagen:
de 1ste dag
 
Bijbellezen in één jaar
 
Bijbelquiz op bijbelzondag
 
Bonhoeffer avond online in Hilversum
 
René de Reuver spreekt schuldbeleidenis
uit tijdens Kristallnachtherdenking
 
Hulp bij boodschappen tijdens Corona
 
Op de bank bij
Hanneke en Jan-Wille
 
McBeth Voedselbank drive in op 7 november
 
Kerk in actie zoekt collectanten
 
 
 
Zondag 25 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 
'De 1ste dag'
 
 
 
Voorganger:
 ds. Ids Smedema
 
 
 
Sterretjes
___________________
&
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
Toelichting op de collecten:
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 23 oktober
Nieuwsbrief
 
Catechese en stercafé
 
Zaterdag 24 oktober
WidM op grote scherm
 
Zondag 25 oktober
ds. Ids Smedema
 
 

Maandag 26 oktober
---
 
Dinsdag 27 oktober
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Woensdag 28 oktober
Bonhoeffer en 75 bevrijding in de Bethlehemkerk en Online te volgen.
 
Donderdag 29 oktober
 
 
 
Vrijdag  30 oktober
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 31 oktober
 
Zondag 1 november
ds. Jurjen Zeilstra
 
Save the date
 
zaterdag 7 november
 
Dinsdag 17 november
Marjan Minnesma directeur Urgenda
in de Bethlehemkerk
 
 

Zondag 25 oktober

Johannes 1: 1-9
 
We willen jullie vertellen over het Levende Woord. Het Levende Woord was er al vanaf het begin. We hebben Hem gehoord, met onze eigen ogen gezien en met onze eigen handen gevoeld. In Hem is het Leven Zelf zichtbaar geworden. Dat eeuwige Leven was bij de Vader, en de Vader heeft het zichtbaar gemaakt zodat wij het konden zien. We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wíj zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze dingen, met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Vrijheid en Verantwoordelijkheid"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
In de nacht van zaterdag op zondag 25 oktober gaat de wintertijd in. Als u de klok dan één uur achteruit zet bent u zeker op tijd om de kerkdienst mee te vieren!
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 
 
Scheppingsdagen en -verhalen: 1ste dag
 
Op zondag 11 oktober is het bovenwijkse leesrooster over de scheppingsdagen begonnen. In volgorde zijn de dagen in deze serie flink door elkaar gegooid. Zondag 25 oktober gaan we het hebben over de 1ste dag.
 
We horen van de eerste scheppingsdag. Hoe chaos veranderde door de komst van het licht. En hoe de evangelist Johannes vele eeuwen later zou schrijven dat ‘licht’ voor ons manier is om leven te zien in al haar kleuren. Schepping betekent in het christelijk geloof ook altijd herschepping, begin en einde hebben alles met elkaar te maken.
 
 
 
BK Bijbellezen (in één jaar)
 
De Bijbel lezen in één jaar. Het klinkt zo simpel maar toch is het een enorme uitdaging. Om het vol te houden heeft een groepje enthousiastelingen uit de Bethlehemkerk inmiddels het initiatief genomen deze uitdaging samen aan te gaan.
 
Bovendien is het veel gezelliger, inspirerender en misschien toch ook wat makkelijker om met elkaar te doen. Samen de Bijbel lezen werkt ook verbindend en daarom willen we zo veel mogelijk mensen oproepen zich bij ons aan te sluiten.
 

Mini-Bijbelquiz op Bijbelzondag 25 oktober

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen. Met de mini-bijbelquiz die aansluit bij het thema ‘Zorgen voor de schepping’ spelen we dit jaar online een korte bijbelquiz op Bijbelzondag 25 oktober 2020.
 
De grote bijbelquiz met 35 vragen, die we andere jaren altijd direct na de viering in de Bethlehemkerk met elkaar spelen, is nog niet gereed om online te spelen. NBG heeft hier meer tijd voor nodig. Zodra deze beschikbaar is, gaan we in november of december een avond prikken om deze quiz samen online via Zoom te spelen. De mini-bijbelquiz van zondag 25 oktober online met elkaar spelen, bestaat uit 7 korte vragen over de schepping.
 
We spelen de mini-bijbelquiz op zondag 26 oktober rond 12 uur met elkaar via Zoom, aansluitend op het Samen Online Koffiedrinken (SOK). De SOK begint zoals altijd direct na de viering. Je gebruikt hiervoor dezelfde inlogcode.
 
 
PGH Bonhoeffer-avond online in PGH kerken & ook online thuis te volgen!
 
Op 5 mei 2020 was het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Ieder jaar vieren we dan de vrijheid. Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen. 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.
 
De voorstelling in de Bethlehemkerk wordt op de 28 oktober live gestreamd vanuit de Bethlehemkerk naar de andere PGH wijkkerken en er kan in iedere kerk gezamenlijk met de aanwezigen de voorstelling gevolgd worden, dat is inclusief het aansluitende nagesprek o.l.v. de betreffende wijkpredikant.
 
De voorstelling is ook vanuit huis vanuit de gemakkelijke stoel te volgen via Kerkdienstgemist, kijk op de Bethlehemkerk website voor actuele gegevens.
NB De voorstelling is niet op een later moment terug te kijken i.v.m. auteursrechten.
 
Zo kunnen we ondanks de beperkingen die Corona ons allemaal oplegt, toch een grote groep mensen deze avond mee laten maken. Fijn dat we zo toch ook samen verbonden 75 jaar bevrijding mogen vieren.
 
 
 
De voorstelling is ook vanuit huis te volgen via Kerkdienstgemist, kijk op de Bethlehemkerk website voor actuele gegevens.
 
Nagesprek ook online
Voor iedereen die vanuit huis deel wil nemen aan het nagesprek zal ds. Aster Abrahamsen via Zoom online komen. Meldt je hier van te voren voor aan:  bonhoeffer@bethlehemkerk.nl. Dan ontvang je de link en inlogggevens voor deze eenmalige Zoom-sessie.
 
 

René de Reuver spreekt schuldbelijdenis uit tijdens Kristallnachtherdenking

Op 8 november 2020 om 16:00 uur wordt de jaarlijkse Nationale Kristallnachtherdenking gehouden. De herdenking wordt live uitgezonden vanuit de Rav Aron Schuster synagoge in Amsterdam.
 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland duizenden synagoges en winkels van Joden vernield. Tijdens deze door de nazi’s georganiseerde pogrom, die de geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna 100 Joden om. Zoals ieder jaar herdenkt het Centraal Joods Overleg (CJO) deze massale uitbraak van antisemitisme, die de voorbode was van Hitlers pogingen het Joodse volk te vernietigen.
 
Dit jaar kan de herdenking alleen online worden bijgewoond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Lees meer ...
 
 
Hulp bij boodschappen tijdens corona
Door de tweede coronagolf kan het zijn dat mensen het moeilijk vinden om naar drukke plekken te gaan voor boodschappen. Kent u iemand die hulp nodig heeft, of vindt u het zelf vervelend om vanwege corona boodschappen te doen? Laat het dan weten aan de diaconie!
 
Mail naar samen@bethlehemkerk.nl of laat het weten aan één van de diakenen of één van onze voorgangers. Dan zorgen we ervoor dat u de boodschappen op een andere manier toch binnenkrijgt.
 
 
 
Op de bank bij: Hanneke en Jan-Willem
 
Bij de renovatie van de Bethlehemkerk in 2015 zijn de banken vervangen door stoelen. Een deel van de Bethlehemkerkbanken is terug te vinden in het meubilair op het liturgisch centrum en in de keuken van de kerk. De tafelbladen van de tafels in de kerkzaal en in het Stilte Centrum zijn van het hout van de kerkbanken gemaakt. Zo is vormgegeven aan duurzame kerk zijn, een Groene Kerk. De Bethlehemkerkbanken waren ook als bank te koop voor thuis. De komende periode gaat de redactie op naar de Bethlehemkerkbank. 
 
Afgelopen week waren we te gast bij Hanneke en Jan-Willem
 
 
McBeth Drive-in: Voedselbankactie 2020
 
Graag nodigen we u en jou uit om mee te doen met de McBeth Drive-in.
De jaarlijkse voedselbankactie van de Bethlehemkerk zal er dit jaar anders uitzien dan andere jaren.
 
Een winkelactie is met de huidige maatregelen niet verstandig. De 1,5 meter wordt dan erg lastig, bovendien raadt de overheid ons aan om contacten zoveel mogelijk te beperken. Samen met de Voedselbank hebben we er daarom voor gekozen de actie anders aan te pakken.
 
Wat houdt de McBeth Drive-in precies in? Op zaterdag 7 november nodigen we u en jou uit om tussen 10 en 14 uur langs te komen bij de Bethlehemkerk om producten te doneren
 
 
 
Kerk in Actie zoekt collectanten in Hilversum
 
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november - 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?
 
Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Paulinka van Boven.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl