Nieuwsbrief juni 2012

En de energiebewegingen razen maar door..... Soms gaat het allemaal zo snel, dat de factor tijd niet meer te bevatten is en ik probeer dat ook maar zo te laten. De afgelopen maand begon onverwacht met het volgen van een paar workshops. Heerlijk om daar mee bezig te zijn; nieuwe holografische informatie, het zet altijd zoveel in gang. Een lezing van Joanne over cocreatie, een on-line activatie van Janosh en een 1-op-1 lichaam- en symptoomopstelling (zie verder bij de boekentip van de maand) met Jeannette. Iedere ervaring gaf veranderde perspectieven en verrassende doorkijkjes in mijn bewustzijn. Ogenschijnlijk losstaande inzichten, maar diep-down voel ik dat er een causaal verband bestaat dat ik echter nog niet helemaal in een aardse 3D-vorm kan grijpen. Het heeft te maken met het stoppen om de werkelijkheid te willen controleren en veranderen, maar in plaats daarvan een andere beleving over de(zelfde) werkelijkheid te krijgen. Voorbij de ervaringen uit het verleden, voorbij de dualiteit, voorbij opgebouwde defensies, voorbij aardse beperkingen, voorbij "de stemmetjes". Hooguit deze belemmeringen herinnerend om steeds meer in het hier-en-nu te kunnen zijn. Met het gevoel als kompas en niet meer het mentale zijn. En wat zo leuk is, als dit lukt, dan doe ik eigenlijk niet eens echt hele andere dingen, maar de intentie en volgordelijkheid waarmee ik de dingen doe (of laat) is veranderd en dat zorgt voor licht, ruimte, creatie en bovenal een gevoel van innerlijke vrijheid. In dat kader, geniet van de Venustransit op 6 juni a.s.!

ZOMERTIJD
In de maand augustus is Coach-Inn ruim twee weken gesloten. Heb je speciale wensen voor een workshop of individueel consult in de maand juli, laat het me dan weten. Je kunt me bellen (033-4451480) of mailen.

12 JUNI: KENNISMAKEN MET OPSTELLINGEN
Tijdens de avondworkshop Kennismaking-Inn-Opstellingen op 12 juni kun je actief ervaring opdoen met familie- en organisatieopstellingen, mijn werkwijze leren kennen en meer informatie ontvangen over de opleidingen en workshops die Coach-Inn verzorgd.

15 JUNI: STRIPPENKAARTDAG ENERGIEWERK
Voor diegene die een basisoplelding intuitieve ontwikkeling of vraaggericht energie waarnemen hebben gevolgd, is er op 15 juni weer een Strippenkaartdag Energiewerk. Een dag om energetische waarnemingstechnieken te oefenen, te spelen met energie, te werken aan persoonlijke transformatieprocessen en vragen te stellen over de genoemde materie. Heb je geen strippenkaart? De dag kan ook los gevolgd worden.

22 JUNI: WORKSHOP FAMILIEOPSTELLINGEN
22 juni is de laatste workshop Inzicht-Inn-Familiepatronen voor de zomerstop. Er is nog ruimte voor vraagstellers om een (levens)vraag uit te werken met een (familie)opstelling. Daarna is dit pas weer in september mogelijk.

29 JUNI: EFFECTIEF ENERGETISCH(E) EN SYSTEMISCH(E) WERKVORMEN CRËEREN
Op 29 juni is de start van de nieuwe 2-daagse training "Effectief energetisch(e) en systemisch(e) werkvormen creëren". Het systemisch en energetisch werk vormt de basis om op doel- en resultaatgerichte wijze coach- en trainingsprogramma te ontwikkelen, die de individuele klant, een team of organisatie ondersteunt bij leer-, groei- en transformatieprocessen.

28 AUGUSTUS: COACH-INN-SYSTEMEN - SNELKOOKPAN
De snelkookpan-editie van de basisopleiding "Coach-Inn-Systemen" - het zelf begeleiden van familie- en organisatieopstellingen in eigen praktijk, vindt plaats van 28 t/m 30 augustus. Tot nu toe is er al behoorlijk wat animo, dus wil je erbij zijn, vergeet je dan niet op te geven.

25 SEPTEMBER: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN
In de dagelijkse praktijk van de coach, trainer, therapeut of manager mogen de intuitieve tools eigenlijk niet meer ontbreken. Tijdens de 8-daagse training Vraaggericht Energie Waarnemen leer je op om energetische waarnemingen te doen bij jezelf en anderen en de verkregen energetische informatie te vertalen, zodat deze praktisch en eenvoudig toepasbaar is. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan de orde: aura- en chakraleer, de betekenis van kleuren, uitleg over karakterstructuren en defensiemechanismen, (creatieve) en energetische coachtechnieken. Verder zal er vooral veel door de deelnemers zelf geoefend worden.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
Uitgeverij Akasha heeft recentelijk het boek Lichaam- en symptoomopstellingen - geef je lichaam een stem op de markt gebracht. Het boek is geschreven door Christl Lieben en Christa Reinoldner. De afgelopen maand heb ik veel geëxperimenteerd met de in het boek beschreven formats, zowel voor eigen processen als ook in de begeleiding van anderen. Het heeft leuke resultaten opgeleverd, waarbij vooral het element "de boodschap achter het symptoom" iedere keer weer voor verrassende inzichten, beweging en heling zorgde.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.