Nieuwsbrief Studiekeuze123
januari 2014
 
Studiekeuzecheck op Studiekeuze123.nl
Vanaf 29 januari jl. is het voor instellingen mogelijk om informatie over de studiekeuzecheck via Studiekeuze123.nl te tonen. Per opleiding kunnen instellingen aangeven of er een studiekeuzecheck is, wat deze inhoudt en of hij verplicht is voor aankomende studenten.
Inmiddels tonen zo’n 100 opleidingen deze informatie. Met ruim een half miljoen bezoekers per jaar bereikt Studiekeuze123.nl veel aankomende studenten die zich voorbereiden op hun studiekeuze. De studiekeuzecheck is een belangrijk onderwerp voor studiekiezers waarover wij ze dan ook graag informeren!
 
Studie in Cijfers voor universiteiten beschikbaar vanaf 19 februari
Alle universiteiten beschikken voor hun bacheloropleidingen straks ook over Studie in Cijfers. Vanaf 19 februari zullen deze ‘studiebijsluiters’ zichtbaar zijn op Studiekeuze123.nl en vervolgens ook op de websites van de universiteiten zelf.
 
 
Studie in Cijfers laat informatie zien over o.a. het aantal eerstejaars, de studenttevredenheid, de contacttijd en de doorstroom naar het tweede jaar.
 
Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van vergelijkbare opleidingen.  Over de arbeidsmarkt wordt een cijfer op landelijk niveau gepresen-teerd.
U vindt Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl bij het tabblad ‘Algemeen’ van de factsheet van elke opleiding. Ook op de websites van de universiteiten zullen ze bij de opleidings-informatie worden getoond.  Op 8 maart wordt Studie in Cijfers officieel onthuld door Minister Jet Bussemaker tijdens de bachelordag van de Universiteit van Amsterdam.
 
Recordaantal bezoekers Studiekeuze123.nl
Qua bezoekcijfers is het jaar 2014 voor Studiekeuze123.nl goed begonnen. Nog nooit is de site in één maand zo vaak bezocht; met zo’n 104.000 bezoeken is het vorige record uit oktober 2013 (92.800) ruimschoots verbroken. De flinke groei van de bezoekers komt vooral door de vele open dagen die worden georganiseerd en de aandacht voor het studiekeuze-proces die door de vervroegde aanmelddatum nu extra groot is. De groei t.o.v. vorig jaar lijkt vooral te komen door een betere vindbaarheid van de site; het aantal bezoekers dat Studiekeuze123.nl direct of via Google weet te vinden, is absoluut en percentueel gezien flink gestegen. We zijn uiteraard zeer blij dat nog meer studiekiezers onze onafhankelijke studiekeuzesite weten te vinden!
 
Evaluatie voorlichtingsmateriaal
In september 2013 hebben de middelbare scholen een voorlichtingspakket ontvangen van Studiekeuze123. Dit pakket bestond uit een folder over het maken van een studiekeuze en twee posters met daarop alle opleidingen (zowel hbo als wo); de zogenaamde bolletjesschema’s. Eind vorig jaar heeft een evaluatie onder 191 decanen plaatsgevonden naar dit voorlichtingsmateriaal. In de evaluatie werd gevraagd naar hun mening over en ervaringen met het voorlichtings-materiaal. Hieruit is gebleken dat het voorlichtingsmateriaal goed is ontvangen door de decanen. De samenvatting van het rapport kunt u lezen op Studiekeuzeinformatie.nl.
 
Conferentie Studiekeuze123: 22 mei 2014
Op 22 mei a.s. vindt de jaarlijkse Studiekeuzeconferentie plaats van Studiekeuze123 in Hotel Postillion te Bunnik. Het thema van dit jaar is: "De keus van tegenwoordig.
Informatie, inspiratie en innovatie."
Op zeer korte termijn ontvangt u meer informatie en wordt de inschrijving geopend!
 
Varianten beter vindbaar op Studiekeuze123.nl
Eind februari zullen de varianten van hoofdopleidingen op Studiekeuze123.nl beter vindbaar worden. Vanaf dan wordt het ook mogelijk om op de naam van de variant te zoeken en worden onder de hoofdopleiding in de zoekresultaten alle bijbehorende varianten getoond. Hieronder een screenshot van de manier waarop de varianten straks zullen worden getoond.
 
Nationale Studenten Enquête 2014
Bijna 700.000 studenten in het hoger onderwijs in Nederland zijn vanaf 13 januari 2014 uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Inmiddels staat de vragenlijst 4 weken open en heeft zo'n 20% van de studenten de enquête ingevuld.
 
Door het invullen van deze landelijke enquête helpen studenten de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs transparant te maken. De resultaten van de NSE worden ingezet in voorlichtingsactiviteiten naar studiekiezers en als kwaliteitsinformatie voor de instellingen zelf. Studenten hebben nog tot begin maart de tijd de enquête in te vullen.
 
De resultaten van het onderzoek worden op 22 mei 2014 openbaar gemaakt en zijn dan te vinden op www.studiekeuze123.nl. Meer informatie over de Nationale Studenten Enquête vindt u op Studiekeuzeinformatie.nl. Volg de NSE ook op twitter via #NSE2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
 
Volg ons via
 
 
In deze nieuwsbrief
 
Bijeenkomsten
 
22 mei 2014: 
Studiekeuzeconferentie Studiekeuze123
 
 
 
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.