De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die  beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.


 
Oproep invullen vragenlijst NVVC Connect - Hartfalenzorg
 
In 2015 kwam de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) hartfalen tot stand. Deze LTA is opgesteld door cardiologen, hartfalenverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten (vertegenwoordigd door de NVHVV), huisartsen, De Hart&Vaatgroep (Harteraad) en Zorgverzekeraars Nederland.
 
Het doel van deze LTA is een kader te bieden voor regionale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg met als uitgangspunt de huidige behandelrichtlijnen en de Standard for delivering heart failure care van de ESC (2011), een Europese richtlijn over optimale organisatie van hartfalenzorg. Zo worden onder meer de rollen van de verschillende zorgverleners beschreven. In 2015 is er een nulmeting verricht op initiatief van het programma Connect door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).
 
Gebleken is dat er een grote variatie is in de intramurale organisatie van hartfalenzorg en dit maakt de mogelijkheden voor structurele evaluatie van de zorg beperkt. Op initiatief van het programma Connect Hartfalen is daarom gestart met de ontwikkeling van de Leidraad organisatie intramurale hartfalenzorg.
 
In dit kader vindt er na 5 jaar een herevaluatie plaats en een inventarisatie van de huidig geleverde (intramurale) hartfalenzorg. Doelstelling van de huidige meting is:
  • Inventarisatie van de huidige organisatie van de (intramurale) hartfalen zorg welke als basis dient voor de Leidraad intramurale hartfalenzorg
  • Inzicht krijgen in de implementatie en de bereikte doelen van NVVC Connect Hartfalen.
Wij vragen u als hartfalenverpleegkundige / verpleegkundig specialist hartfalen om samen met de cardioloog de vragenlijst in te vullen over de huidige invulling van de hartfalenzorg in uw ziekenhuis.
 
U kunt de vragenlijst hier vinden en u kunt deze invullen tot 13 november 2020. Mocht u deze vragenlijst al hebben ingevuld dan hartelijk dank voor uw inbreng.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Marlies Niesing en Marjan Aertsen, beiden verpleegkundig specialist hartfalen en lid van de werkgroep hartfalen NVHVV, Connect Hartfalen en Leidraad organisatie intramurale hartfalenzorg
mede namens Ilse Verstraaten MSc., Projectcoördinator Connect (iverstraaten@nvvc.nl).
 
 
Join your community online, for a moment of social networking with an introduction to Lis Neubeck's vison for the next two years and some fun activities.

- When: 26 November, 10:00 – 11:30 CET
- Where: Zoom meeting online
- How: First come first served basis, FREE for ACNAP Silver Members
 
 

Webinar netwerk Nederland Rookvrij
 
Na het eerste webinar van het netwerk Nederland Rookvrij vindt op 5 november a.s. een tweede webinar plaats. Middels een serie van webinars willen ze mensen en organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging inspireren tot het nemen van verdere stappen en aanzetten tot samenwerking voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die bijdragen aan een rookvrij Nederland. Het netwerk komt voort uit de samenwerkende gezondheidsfondsen en haar partners (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij). Kernpartners netwerk Nederland Rookvrij:
KNMG, NOC*NSF, Clean Air Nederland, het Trimbos-instituut, GGD GHOR Nederland, GGD Kennemerland, Nederlandse GGZ en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij


Wanneer?
Donderdag 5 november van 16.00 – 17.30.

Voor wie?
Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze online bijeenkomst. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via de volgende link: www.mywebinar.nl/NederlandRookvrij-0511/inschrijven.

Programma
Tijdens het webinar gaat Maria Henneman in gesprek met diverse deskundigen die hun laatste inzichten, visies en ervaringen delen. Thema’s die op 5 november besproken worden, zijn:
  • Stoppen met roken en het motiveren van kwetsbare groepen door Marieke Helmus, verslavingsarts & werkzaam voor Pharos.
  • Covid-19 en roken de meest recente inzichten door Esther Croes, arts-epidemioloog en werkzaam voor het Trimbos-Instituut.
  • Wanda de Kanter, namens Stichting Rookpreventie Jeugd, gaat nader in op noodzakelijke maatregelen voor verdere tabaksontmoediging, zoals een wettelijk vastgelegd vergunningenstelsel voor de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten. 
Via de chatfunctie is er gelegenheid om vragen te stellen of mail naar info@nederlandrookvrij.nl.

Heeft u het eerste webinar gemist? U kunt het webinar van 21 september hier terug kijken.
 

 
NIEUWSBRIEF
November 2020
 
In deze nieuwsbrief
 
 

 
Vacatures bij de werkgroepen
De werkgroepen Acute Cardiale Zorg, Hartfalen, ICD-begeleiding & Elektrofysiologie en Vasculaire Zorg zijn nog op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Cordiaal zoekt een nieuwe hoofdredacteur en extra redactieleden en ook de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister NVHVV is nog op zoek naar een nieuw commissielid. Klik hier naar de beschrijving van de vacatures.
 


CarVasZ 2021 - SAVE THE DATE
Vrijdag 19 november 2021

Agenda Congressen en scholingen
(onder voorbehoud Covid-19 ontwikkelingen)
 
4 november
Online Symposium: Connect 2020-2025 - Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie
4pulse B.V / NVVC
 
5 november
ONLINE NVVC Najaarscongres 2020 “Netwerkgeneeskunde”
4pulse B.V / NVVC
 
12 november en meer data
Diabetes kennis en motivational interviewing
AstraZeneca BV
 
14 november en meer data
ILS: Immediate Life Support
A-UMC VUmc Academie/Amstel Academie
 
16 november
Kick-off Connect Hartfalen Regio Twente
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 
23 november
Workshop "Opening the black box of physiologie", Abbott Medical Nederland
 
26 november
WCN congres 2020
Medcon International
 
3 en 4 december
BWGIC Spring Meeting 2020
In4events
 
7 december
Chronisch ZorgNetcongres
(voorheen ClaudicatioNet)
 
14 december en meer data
OCT basic course
Abbott Medical Nederland / Vascular
 
15 december
Congres Preventieve Cardiologie en Hartrevalidatie - CVOI
 
15 april 2021
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen, ZonMw
E-learning
- Online WMO/GCP-training
- WMO GCP Herregistratie Training voor Klinisch Onderzoek in Nederland
www.gcpcentral.com
 
- WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Voor deze scholingen is accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of op andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.