Quote
Week 41
Jaar 2015
 
 
Meestal beoordelen wij niet de anderen,
maar onze eigen vermogens in anderen.

 
Het jaarlijks of tweejaarlijks verplicht nummertje van de evaluatiegesprekken is voor jou misschien al achter de rug of moet nog opgevoerd worden. Dit terugkerend ritueel wordt graag uitgesteld en als het gebeurt zorgt het dikwijls voor heel wat frustratie. Zowel bij de leidinggevende als bij zijn medewerkers.
 
Er gaan meer en meer stemmen op om een dergelijk formeel gesprek af te schaffen en over te stappen op een andere manier van beoordelen door je te focussen op output en door medewerkers in hun kracht te zetten. In ‘HR.Square’, het vakblad voor HR professionals, wordt uiteengezet dat je dit laatste doet door het verstrekken van  de 3 V’s vitamines: vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. De auteur geeft bovendien ook aan wat dit je allemaal kan opleveren.
 
Concreet betekent dit dat je dit niet doet tijdens een eenmalig gesprek. Duidelijkheid geven over de output die je verwacht, werken aan vertrouwen, geven van vrijheid en verantwoordelijkheid is een permanent gegeven waar je vanuit je leiderschap mee bezig moet zijn.
 
Hoe je dit dagdagelijks in de praktijk omzet, kan je onder andere nalezen in ‘Leidinggeven zonder omwegen – Doen wat werkt.  Kijk gerust even naar het hoofdstuk over ‘De vrijheid van grenzen’ en op pagina 118 hoe je een functioneringsgesprek op een andere manier kan bekijken en voeren. Op pagina 138 vind je wat je nodig hebt om te werken aan vertrouwen. Zeker ook het hoofdstuk over feedback niet overslaan zodat  je medewerkers stimuleert om in hun kracht te blijven en ze geweldloos aanspreekt op hun verantwoordelijkheid wanneer ze eens buiten de lijntjes kleuren. En als je wil weten waarom de 3 v’s wel degelijk werken, lees dan hoofdstuk 3 waar de factoren uiteengezet worden die de autonome motivatie stimuleert.
 
Als je die drie vitamines regelmatig toedient en medewerkers duidelijkheid geeft over de output die je verwacht dan is het ritueel van de evaluatiegesprekken zeker niet langer nodig. Tenzij leidinggevenden dit eerder willen blijven gebruiken als paraplu om hun leiderschapsrol niet te moeten opnemen natuurlijk. 
 
 
P.S.: Heb je een citaat dat je graag wilt behandeld zien? Laat het ons weten. Wij zoeken dan een interessante bedenking of toepassing ter illustratie. 
 
 
 In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.