VÄLKOMMEN till DrömCentrum Minerva. Smile
Här får du råd och inspiration om hur drömmar kan förstås, tolkas och användas.
Du har väl läst tidigare månadsbrev (klicka på tidigare brev)
Se även Info, Nyheter och Aktiviteter här längst ned.


Gå in på www.dromcentrum.se  Där hittar du verksamma drömterapeuter, drömkurser, cirklar, föredrag, m.fl aktiviteter.

Nya tider
Nu har 101010 gått av stapeln och ljudkristallen i Brasilien är aktiverad, liksom de 13 ursprungliga kristallskallarna för Kärlek, Ljus, Visdom, Klarseende och Mångdimensionalitet. Och ännu större inflöde av ännu mer högfrekvent kosmisk strålning når oss.

Idag är det 10.11.01. Ett kraftfullt tal för framåtskridande, pionjäranda, förändring och riktning mot Helhet och Enhet, Ljus och Kärlek.

Vad innebär allt detta för oss ?
Det innebär att både ljus och mörker förstärks. Eller rättare sagt; När ljus och kärlek fylls på, tränger det ut mörkret som då kommer upp till ytan och blir tydligt.
Detta sker både personligt och kollektivt. Både på djup inre nivå och ute i världen.

Hur mår du då?
Ju mer ljus och kärlek vi tar in, desto bättre mår vi. Men samtidigt kommer då våra gömda sår, svåra minnen och destruktiva trosföreställningar fram, och desto sämre mår vi. Så just nu går det ’upp och ner’ för de flesta av oss. Vi blir trötta och sjuka, vi vantrivs i vår situation och vi tvingas till förändring. Den transformation som nu pågår leder till befrielse från gamla begränsningar. Vi kan känna oss osäkra inför det okända ibland, fria och lyckliga ibland.

Dina drömmar
Ibland drömmer vi stora visionära drömmar där vi är i kontakt med Jordens, Solens eller hela galaxens enorma kunskapsbank. Ibland drömmer vi om de skeenden i vårt liv som är gömt i skuggsidan och behöver ses och läkas.

Här kommer några drömmar som åskådliggör detta:

DRÖM om Kristallskallar
Jag är i ett oändligt stort rum upplyst av ett guldfärgat ljus.  I mitten står rader med genomskinliga skåp som sträcker sig ut i oändligheten. På skåpens hyllplan står rader med 12 kristallskallar på varje. Jag får för mig att de innehåller vetskap om människans alla inkarnationer genom alla tider.

Tolkning
Drömmaren verkar ha besökt ett ”bibliotek” i en annan dimension under sömnen. Där finns all vetskap om alla sorters erfarenheter och upplevelser genom alla ’tider’. Förmodligen skulle drömmaren kunna välja att gå tillbaka till ’biblioteket’ och kontakta någon av skallarna och då få till sig dess vetskap.


DRÖM om att själen lossnat från kroppen
I natt drömde jag om att själen lossnat från kroppen och jag visste inte vart kroppen tagit vägen. Jag var osynlig för ingen kunde se eller höra mig. Jag var rädd att min kropp aldrig skulle hittas eller råkat ut för något farligt. Jag såg att min familj inte ens hade i tanken att jag skulle ha råkat ut för något. Jag kunde bara uttrycka mig genom att skriva.

Tolkning
Detta verkar vara en UKU (ut-ur kroppen-upplevelse) och samtidigt en upplysning om att det är bra för denna person att uttrycka sig genom att skriva.


DRÖM om mask och larver
Jag hittar mask och larver i min kropp. Jag drar ut en mask från ansiktet. Jag drar ut larver från nagelbanden. Jag drar ut en mask från näsan.

Tolkning
Maskar kan vara symbol för känslor man inte vill erkänna. De symboliserar ett lägre tillstånd. Här drar drömmaren ut maskar från ansikte och näsa. Det visar på att osedda känslor styr det ansikte hon visar upp och det håll dit näsan pekar eller hur hon ’nosar sig fram’. Hon drar nu ut detta och det försvinner då ur hennes kropp/sinne. Hon hittar larver på fingrarna – ett lägre tillstånd påverkar hennes handlingar. Hon tar bort även dessa. Bra! Livet ger erfarenheter som gör att man lämnar gamla tillstånd och går in i nytt förhållningssätt. Dock bör det medvetandegöras vad dessa maskar kan stå för, så att drömmaren medvetet kan välja nya sätt att förhålla sig, vara och agera.


DRÖM om telefon / kommunikation
Jag drömmer att jag försöker ringa. Det går så trögt att slå siffrorna och jag slår fel hela tiden och måste radera o slå om.

Tolkning
Svårt med kommunikation. Kanske både med sitt eget inre och med andra.
Denna dröm visar att det vore på sin plats med självkännedom för denna drömmare. Det är viktigt att känna och utgå från sitt eget jag när man söker kontakt med andra.


Som du ser visar drömmarna på vad vi för tillfället bearbetar i vårt psyke, eller var vi befinner oss på medvetandeutvecklingens stege på vår väg genom liven.
Nu hastar det om vi vill följa med på den transformationsvåg som nu sköljer över världen. Den andliga utvecklingen är en process som handlar om att minnas vem Jag Är som evigt väsen. Det innebär också ett medvetet val att vara i kontakt med sitt inre, både känslomässigt och intuitivt, för att rensa ut gamla värderingar och börja leva i enlighet med det Högre Jagets stora medvetande. Endast då kan vi uppleva och skapa Frid, Glädje och Kärlek i våra liv.

Här är drömmarna en ovärderlig juvel.


Bästa drömhälsningar
Louise Minerva-Li    Kiss

Info: Du kan bli medlem i DrömCentrum för 200:-/år. Se www.dromcentrum.se
        Där kan du också köpa böcker till lågpris.
        Där finner du praktikanter som tar emot klienter i drömterapi till reducerat pris.
        Där finns också info om drömkurser, föredrag, cirklar och andra aktiviteter.
        DrömWeekend i Sundsvall 27-28 november.
        Mötesplats DrömCentrum andra söndagen varje månad.