In deze nieuwsbrief


De Olympische droom van Faith   
• West-Pokot       
Bezoek uit West-Pokot    
Keringet Winners Girls High School
Hardloopprestaties Keringet
• Plannen voor 2017

• Financieel jaarverslag 2016
• ColofonDe Olympische droom van Faith

Zes jaar geleden ontmoette Piet een loopster in Kenia. Zestien jaar jong, energie, wilskracht, talent. Maar… een meisje in Kenia, geen school in de buurt, eigenlijk geen kans om haar talenten te ontplooien. Die ontmoeting was voor Piet en Veron de reden om met Samen Succes de Keringet Winners Girls High School op te richten, een plek van onderwijs en hardlopen voor de meisjes uit de regio. Een plek van kansen, een plek van hoop, een plek van dromen.


foto: Stabroeknews.com

Alle meisjes op de nieuwe school waren junior, als je naar de atletiek kijkt, alle meisjes waren brugklasser, als je naar het onderwijs kijkt. Schoolmanager Levina Adriano zorgde (en zorgt) voor de dagelijkse gang van zaken, Piet bleef betrokken bij de school en de trainingen van de meisjes. Global Sports, het atletenmanagement van Jos Hermens, is betrokken, zoals altijd met een combinatie van gericht hard trainen, toekomstplanning en de menselijke maat. Zes meisjes kregen een contract, vijftien meisjes trainen hard om ook hun kans te pakken. Ook geeft de school 25 arme maar zeer slimme meisjes een kans om de middelbare school af te maken.

De leerlingen van de Keringet Winners Girls Highschool droomden en dromen van het allerhoogste. Op de late avond van 16 augustus 2016 werd een van hen, Faith Kipyegon, Olympisch kampioen op de 1500 meter in Rio. Ze deed dat door op een overtuigende manier Dibaba, Simpson en de rest van het veld te verslaan. Haar droom is uitgekomen.

Stichting Samen Succes is trots op Faith, trots op de school, trots op iedereen die onze school steunt en trots op de meisjes die er nu elke dag naar school gaan, en hard trainen. Want Tokio is al over vier jaar…

Faith bij haar aankomst op Schiphol   Piet en Faith praten na over haar Olympische race

naar inhoudsopgaveWest-Pokot

Samen Succes probeert al vele jaren op microniveau veranderingen teweeg te brengen: onderwijs, rechten voor meisjes, toekomstperspectief, bestrijden van praktijken van meisjesbesnijdenis, u weet ervan. Ondertussen gaan de grote ontwikkelingen in de wereld gewoon door. Zo was een van de eerste besluiten van de nieuwe Amerikaanse president het volledig stopzetten van de Amerikaanse steun aan organisaties op het gebied van seksuele voorlichting, voorlichting over family planning en abortus. Voor miljoenen (jonge) vrouwen in ontwikkelingslanden kunnen de gevolgen zeer nadelig zijn.

In Kenia is de bevolkingsgroei is (al) zeer hoog, droogte dreigt, en daarmee voedseltekorten. In Zuid-Soedan is de hongersnood nu al een feit. Daarnaast is het onrustig in grote delen van Kenia, zoals altijd als de verkiezingen naderen (augustus). In de gezondheidszorg wordt al maanden gestaakt – in de hoop de politiek tot actie te bewegen – waardoor mensen alleen in privéklinieken terechtkunnen. Dat is voor velen in bijvoorbeeld de Mbaravallei onbetaalbaar. Als je als familie geen keus hebt, en dus naar zo’n kliniek moet, blijft er opeens geen geld meer over voor basisbehoeften, laat staan schoolgeld. Maar ook zonder droogte of stakingen is het al moeilijk genoeg rond te komen. Hoe kun je schoolgeld voor al je kinderen ophoesten, als je er wel twaalf hebt? En juist dat onderwijs is zo hard nodig om de jonge generatie van nu kansen te bieden op een betere toekomst, op een eigen plek, in hun eigen land. Zelfs op het oog goede ontwikkelingen kunnen een schaduwkant hebben. Nu de digitale snelweg West-Pokot heeft bereikt, kunnen mensen beter communiceren en aan informatie komen. De keerzijde is dat veel jongens, als ze al geen porno kijken, gokken via hun mobiele telefoon en daarmee het weinige geld dat ze hebben, verspelen.

Juist als negatieve ontwikkelingen in de wereld ons zorgen baren, of onoverkomelijk lijken, vinden wij het belangrijk ons werk met minimaal dezelfde inzet voort te zetten. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw onmisbare steun hierbij.


Lege zalen in overheidsziekenhuizen: artsen en specialisten staken

Brommertaxi in Ortum wordt waterdrager


Op zoek naar water met een kudde kamelenMungat, het ‘tradingcenter’ van Mbara, waar ezels net een paar zakken bonen hebben afgeleverd

• Slaapgebouwen en de toekomst van meisjes
Slaapgebouwen bij de school zijn belangrijk voor meisjes in Kenia. Als ze op school kunnen blijven, hoeven ze niet dagelijks een lange afstand te voet, vaak door bergachtig gebied, af te leggen. Dat scheelt tijd en energie, maar is ook veiliger: zo kunnen meisjes onderweg niet lastiggevallen worden door jongens. Veel meisjes hebben geen idee dat ze van dergelijke ‘ontmoetingen’ ongewenst zwanger kunnen worden en nee zeggen is vaak geen optie. Op school blijven slapen komt de resultaten van de meisjes bovendien zeer ten goede. Thuis is er vaak geen licht en wachten de meisjes vele huishoudelijke taken. Op school besteden zij hun tijd aan huiswerk. Als thuis de druk op een meisje groot is om wel besnijdenis te ondergaan en haar uit te huwelijken, kan het bovendien veel vrijheid geven als ze al haar tijd op school kan doorbrengen. Zo heeft zij haar toekomst meer in eigen hand.

In Kamanau in Masol hebben we bedden en matrassen bekostigd m.b.v. een donatie van Wings of Support. Het heeft groot effect gehad: de school in Kamanau is succesvol, de examenresultaten waren opvallend hoog en daardoor meldden zich veel extra leerlingen aan voor het nieuwe schooljaar.


Bedden en matrassen voor Kamanau


Leerlingen van de school in Kamanau halen water


Deze meisjes hebben zich aangemeld bij de school in Kamaenau

Vanuit Cheptokol (Masol) en in de bergen bij Yawyaw kregen wij het verzoek om de scholen aldaar te ondersteunen bij de bouw van een slaapgelegenheid voor meisjes. Er zitten schoolleiders met visie die het gevecht tegen meisjesbesnijdenis vol overtuiging zijn aangaan. Ons lokale team, met Ruth, Charles, dr Simon en zoveel mogelijk aangevuld met Sammy Rongo, heeft deze gemeenschappen op verzoek al meermalen bezocht om voorlichting te geven over meisjesbesnijdenis en aanverwante zaken. Een slaapgebouw staat hoog op het verlanglijstje. De inwoners zijn alvast begonnen met stenen verzamelen voor de fundering, wij doen ons best geld bij elkaar te krijgen.


Leerlingen in Yawyaw tijdens een voorlichtingsbijeenkomst


Vrouwen in Yawyaw luisteren aandachtig naar dr. Simon


Zingen tegen meisjesbesnijdenis in Yawyaw


Voorlichtingsbijeenkomst in Cheptokol


Ook vaders praten mee


Meisjes in Cheptokol willen graag overnachten op de school


• Leermiddelen en beurzen
In Temow, Sokogh, Petoa (vlakbij Mbara) en Kokwotendwo hebben we de scholen ondersteund met leer- en leesboeken. Dit verhoogt de leerresultaten van de scholen.

Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten die ons team geeft, krijgen zij regelmatig aanvragen voor beurzen. Ook tijdens ons bezoek in januari werden wij vaak aangeklampt met een verzoek om financiële steun bij het betalen van school of studie van zonen en dochters. Het is voor ons soms moeilijk een juiste inschatting te maken van wie dit het meest nodig heeft. De nood is hoe dan ook groot. Daarom hebben we met ons team afgesproken dat alle aanvragen via hen lopen en dat zij met de gemeenschappen overleggen wie hiervoor het meeste in aanmerking komen. Onze stichting geeft dit jaar aan zo’n veertig jongeren een beurs. Een van hen is Mayech uit Tamkal, een meisje met een aan alcohol verslaafde vader wiens moeder voor hem was gevlucht. De school is voor haar de enige veilige plek.


Ruth en Charles van ons lokale team


Sammy Rongo en zijn vrouw

Leergierige leerling op middelbare school in Kokwotendwo   Mayech uit Kimayo, voor wie school de enige veilige plek is  


Prudence en Immaculate ontvangen een beurs. De families beschikken niet over land en hebben alleen een schamel inkomen door goudgraven


Vader van overleden zoon heeft zijn land moeten verkopen om de ziekenhuiskosten van zijn zoon te betalen. Nu kan hij het schoolgeld van zijn dochter niet meer voldoen. Samen Succes geeft haar een beurs

• Schoollokaal voor gemeenschap
In de Masol tussen het plaatsje Tamkal en Lomut, ligt een dorp genaamd Kimayo, op het smalste stukje van de Riftvallei. Ons team heeft deze gemeenschap meerdere malen bezocht, met als gevolg dat een grote groep ouders en hun dochters zich tegen meisjesbesnijdenis hebben uitgesproken. Tijdens ons bezoek aan het gebied hielden zij een alternatieve viering, waar wij werden uitgenodigd om ons standpunt over meisjesbesnijdenis en het belang van onderwijs te onderstrepen. Mooi was het moment waarop Simon de meisjes feliciteerde: zij vormen de eerste generatie die – na een traditie van honderden jaren – ervoor heeft gekozen om zich niet te laten besnijden en in plaats daarvan naar school blijft gaan. Geen vroege huwelijken voor deze meisjes! Hierna gingen wij in groepen uiteen, om met moeders, vaders, dochters en zonen afzonderlijk te spreken.

Schoolgaande kinderen uit deze gemeenschap moeten nu een heel eind naar school lopen, naar Lomut of Tamkal. Ons werd gevraagd om te helpen bij de bouw van een eigen school. Hier geldt het ‘kickstart-principe’: als je ergens begint met sponsoren van een lokaal of stafgebouw, blijken andere sponsors te volgen. We zien het belang hiervan en hebben de gemeenschap toegezegd op zoek te gaan naar donoren.


Zelfbewuste meisjes in Kimayo

Dr Simon en vier jonge vrouwen die zich uitspreken tegen meisjesbesnijdenis in Kimayo   Vrouw uit Kimayo spreekt zich uit tegen meisjesbesnijdenis


Traditioneel geklede meisjes bij alternatieve ceremonie in Kimayo


Dr Simon feliciteert jonge vrouwen met hun keuze voor onderwijs en tegen besnijdenis


• Behandelkamer Sostin
In Sostin is met financiële steun van onze stichting een behandelkamer voor patiënten gebouwd. Tijdens ons bezoek in januari heeft Petra deze feestelijk geopend. De hele vallei kwam deze blijde gebeurtenis meevieren. Inmiddels is de behandelkamer volop in gebruik, er zijn al aardig wat kinderen ter wereld gebracht. We hebben geld toegezegd om een placentapit aan te leggen: een zeer diep gat in de grond, afgezet met cement en afgedicht met een deksel. Zo trekken de oude placenta’s geen ongedierte aan.


Traditionele dans in Sostin. Links Steven Dite, die de gezondheidspost runt


Vrouwengroep uit Chepotwo zingt in traditionele kleding


Dansgroep bij de opening van de behandelkamer in Sostin


Vol overgave zingen de vrouwen uit de vallei rondom Sostin en Mbara

Een vrouw bevalt in de nieuwe behandelkamer in Sostin, rechts Stephen Dite   Aanleg placentapit Sostin


• Medische werkplaats in Kapenguria
In Kapenguria Hospital werkt Donato, we kennen hem al jaren. Hij is medical engineer, maar heeft nauwelijks middelen tot zijn beschikking om apparatuur dat defect is weer aan de praat te krijgen. Het KIT en Medic hebben allerlei apparatuur en werkbanken voor een werkplaats ter beschikking gesteld, een geweldige kans op verbetering voor het ziekenhuis. Het kunnen vernieuwen van een ontbrekend schroefje bij een zuurstoffles kan het verschil tussen leven en dood maken. Donato is naar Nederland gekomen om een inventarisatie te maken van de beschikbare apparatuur en gelijk een lijst voor de douane aan te leggen. Wij wachten nu op stappen van de lokale overheid, die de bestaande kleine werkplaats zegt te willen vernieuwen. Pas dan zullen we de container naar Kenia zenden. Zonder commitment van lokale mensen wordt het niets. Als het lukt, kan ook in Kapenguria de werkplaats het hart van het ziekenhuis kan worden. Donato heeft zijn indrukken van zijn verblijf in Nederland beschreven. Op onze site kunt u dit hier lezen.


Huidige werkplaats Kapenguria Hospital   Donato in het AMC

naar inhoudsopgave


Bezoek uit West-Pokot

Simon, Charles en Ruth zijn in mei 2016 vijf weken bij ons in Nederland op bezoek geweest. Wings op Support van de KLM had hen uitgenodigd. Een geweldige mogelijkheid om inspiratie op te doen, te zien hoe gezondheidszorg en onderwijs in Nederland zijn georganiseerd, om kennis te maken met het leven buiten Pokot. Maar ook spannend: hoe zouden zij reageren op de immense verschillen waarmee zij geconfronteerd zouden worden? Met hulp van vele vrienden van Samen Succes hebben zij een prachtige, intensieve periode bij ons doorgebracht, een tijd waarin we vele gesprekken hebben gevoerd en plekken hebben bezocht. Op onze site kunt u hier meer lezen over dit bezoek.


Bezoek aan de Keniaanse Ambassade


Bij het International Crime Court


Op het heliplatform van VUMC


Op het strand van IJmuiden

naar inhoudsopgave


Keringet Winners Girls High School

Keringet ligt op zo’n 2500 meter hoogte en is een geweldige plek om te trainen. Steeds meer atleten krijgen dat in de gaten. Hardlopers en hardloopsters inspireren elkaar tot betere prestaties. De atletes van de Keringet Winners Girls High School hebben er baat bij, het is een mooie ontwikkeling. De school heeft landelijke bekendheid gekregen vanwege het succes van Faith en haar mede-studentes. Toch baart de school ons ook zorgen. Er is de afgelopen jaren veel financiële steun gegeven aan de school, bijv. door Local Heroes en de ING. Hiermee konden schoolfaciliteiten worden gerealiseerd. Waarom is de school nog altijd niet zelfvoorzienend, zoals de bedoeling was? We zijn dit aan het onderzoeken. Grote kans dat onze conclusie is dat boardingfaciliteiten hard nodig zijn om de school ook financieel tot een succes te maken. De hardlopende studenten verblijven in een sober kamp, maar voor de andere studentes is hier geen plaats. Het ontbreken van slaapgelegenheid weerhoudt andere meisjes nu om zich bij de school aan te melden. Als meisjes op het terrein van de school zouden kunnen slapen, komt dat hun schoolprestaties ten goede. Zij hoeven minder te reizen en lopen minder risico’s op uitval. Wordt vervolgd.


Atletes van KWGH met Marilyn, het hoofd van de school


Keringet Winners Girls Highschool vanaf de weg


Studente voor de ingang van haar klaslokaal


Studentes luisteren aandachtig


Lunchtijd


Opvoering van toneelstuk over de positie van de vrouw


Viering met zang

naar inhoudsopgaveHardloopprestaties Keringet

Naast de fantastische gouden Olympische medaille, waarover hierboven meer, behaalde Faith nog mooie overwinningen op de 1500m in Shanghai en Eugene tijdens Diamond League wedstrijden. Ook won ze de Dream Mile in Oslo.
Geoffey Kirui heeft in 2016 zijn debuut op de marathon gemaakt. Hij deed dit met een verdienstelijke derde plaats tijdens de marathon van Rotterdam. Robert Biwott liep tijdens de Diamond League wedstrijden drie keer naar een tweede plaats. Vooral zijn tijd van 2.13 op de 1000m is van zeer hoog niveau. Ook wist Robert de overwinning op de 1500m te behalen tijdens de World Challenge in Zagreb. John Langat wist opnieuw de 10km van Appingedam te winnen en ook zijn tweede plaatsen tijdens de 10km van Bangalore en bij de Tilburg Ten Miles zijn het vermelden waard. Verder zijn Ronald en Joyline naar de wereldkampioenschappen voor junioren in Polen geweest en werd Wycliff Afrikaans kampioen junioren op de 800m.
Het was weer een prachtig jaar op sportief gebied! Ondertussen is 2017 goed gestart voor onze atleten in Keringet. We houden u op de hoogte.

Faith wacht tot het water voor de douche warm is   Faith op de massagetafel


Bernard Langat en collega bij de trainingsbaan


Zaterdag wasdag


Trainen op de baan in Keringet


Rekken en strekken op de baan in Keringet

                                                                                                                                                              
Plannen voor 2017
     
bouw schoollokaal Kimayo (nabij Tamkal)   €   6.000
bouw slaapruimte Yawyaw      7.500
bouw slaapruimte Cheptokol     7.500
40 stapelbedden met 80 matrassen Yawyaw      4.800
40 stapelbedden met 80 matrassen Cheptokol      4.800
20 stapelbedden met 40 matrassen school Sostin      2.400
aanleg placentapit gezondheidspost Sostin         200
waterproject Masol     4.000
salarissen en kosten voorlichting meisjesbesnijdenis    12.000
schoolboeken Kokwotendwo, Sokogh, Temow en Petoa (nabij Mbara)      1.600
beurzen West-Pokot   12.000
beurzen 21 studentes Keringet Winners Girls High School     6.300
faciliteiten KWGH   nader te bepalen
    ----------------
Totaal  €  68.600
     
naar inhoudsopgave


Uitzicht over de Riftvallei


Financieel Jaarverslag 2016

saldo op ING rekening 01-01-2016    €   1089
     
Uitgaven Mbara en omgeving    
salarissen docenten Mbaravallei
bouwkosten scholen en bedden Temow, Sokogh en Kamanau
bouw patiëntenkamer bij gezondheidspost Sostin
voorlichten meisjesbesnijdenis en medische hulp
waterprojecten
beurzen, schoolgelden voor middelbare en hogere scholen
divere kleine ondersteuningen, zoals (transport van) schoolbanken
administratie, bank- en drukkosten
reiskosten uit eigen donatie
  €  3.042
 13.383
     2.800
 16.668
   4.667
  12.750
   1.815
    1.81
1.000
----------
subtotaal   € 57.206
     
Uitgaven Keringet Winners Girls Highschool    
salarissen en eten   € 14.831
examengeld en onderhoud      1.200
    ----------
subtotaal   € 16.031
     
Totaal uitgaven   € 73.237
     
Inkomsten    

giften particulieren
giften organisaties/bedrijven/inzamelingen
Stichting Altijd Verder Dolf Jansen
Stichting Local Heroes
Stadsloop Appingedam
Lionsclub Doesburg
Wings of Support KLM
Wereldwinkel Purmerend
Stichting de Hertoghinnen

  €  8.721
  36.071
8.000
6.300
6.478
1.500
4.775
1.000
300
----------
Totaal inkomsten   € 73.775
     
saldo op ING rekening op 31 december 2016:   €   1.627
saldo op Keniaanse rekening:   €   1.900
     
naar inhoudsopgave    Colofon

De stichting heeft als doel het ondersteunen van kansarme regio’s in de Riftvallei, met name op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.

Bestuur
voorzitter: Piet de Peuter
secretaris: Veron Lust
penningmeester: Petra Munneke
bestuurslid: Margriet Jeninga

Stichting Samen Succes, t.a.v. Petra Munneke
email: petramunneke@gmail.com
tel: 020 4185663
schip Chateauroux,
Javakade 73,
1019 SZ Amsterdam
www.samensucces.com

Giften
IBAN NL81 INGB 0009523574
t.n.v. Samen Succes in Amsterdam


 
www.samensucces.com Volg ons ook op Facebook
 
  naar inhoudsopgave  
 
 
  Copyright foto’s Margriet Jeninga ((behalve placentapit en behandelkamer Sostin en Donato)
Opmaak Kees Reniers: info@keesreniers.nl