April 2017
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes en De Lerende School.
De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Leerlingpeiling vernieuwd!
Onze Leerlingtevredenheidspeiling is vernieuwd. De nieuwe standaardlijst is korter (59 vragen) dan de vorige versie en er zijn twee actuele thema’s toegevoegd: sociale veiligheid en 21ste eeuwse vaardigheden. Verder krijgen leerlingen, bij digitale afname (net als ouders en teamleden), de ruimte om aan het einde van de vragenlijst opmerkingen/suggesties achter te laten. Bekijk de nieuwe vragenlijst hier.
 
 
Sociale veiligheid

 
Sociale veiligheid is nu een vaste, herkenbare rubriek in onze vragenlijst en in de rapportage. Sinds dit schooljaar zijn scholen verplicht de sociale veiligheid van kinderen in beeld te brengen en jaarlijks te monitoren. Hierover krijgen we regelmatig vragen binnen. Op onze website zijn hierover diverse vragen en antwoorden opgenomen.
 
21e eeuwse vaardigheden
Veel van de kennis en vaardigheden die van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Herkend worden acht vaardigheden, namelijk: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid (bestaande uit 4 subthema's), sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering (onderzoek Slo, 2014).
Zie hier een korte toelichting op de 21e eeuwse vaardigheden en hier een samenvatting van het onderzoek 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs.

 
 
Perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs

  Welk systeem van onderwijs sluit goed aan op de manier van leren van kinderen en leidt tegelijkertijd op tot het werken aan de oplossingen van morgen?
Het huidige onderwijs legt daarvoor de lat te laag. De opdracht van het onderwijs in de 21e eeuw past bij de behoefte om meer duurzaam te kijken, denken en handelen. Dit sluit mooi aan bij de opdracht van het onderwijs om kinderen optimaal te laten leren: door betekenisvol leren!

 
Meditatie in plaats van straf
Een Amerikaanse school in Baltimore stopte met straffen en liet kinderen in plaats daarvan korte tijd mediteren. Gevolg? Meer rust in de klassen, meer aandacht voor de les en gelukkigere kinderen. Dit is te lezen in een artikel in the optimist daily over Meditatie en mindfulness als vak op de basisschool. Diverse onderzoeken in Amerika tonen aan dat zelfs de moeilijkste, drukste kinderen baat hebben bij mediatie en mindfulness. Dus waarom zouden we kinderen deze vaardigheden niet al op jonge leeftijd bijbrengen? Lees hier meer.
 
 
Kindgericht onderwijs in een lerende school

 
Je wilt het onderwijs zo inrichten dat het de verschillen tussen leerlingen maximaal ondersteunt én voor leerkrachten goed werkbaar is. Het liefst personaliseer je het onderwijs, zodat de talenten en kwaliteiten van je leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.
De vraag rijst dan echter of het huidige organisatiemodel deze wensen wel voldoende ondersteunt. Maar wat zijn de alternatieven en welke consequenties hebben zijn? Hoe ziet kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs er uit en is het wel haalbare kaart?

 
“Wie het niet weet mag het ook zeggen”
Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen die aandacht van de leraar krijgen, beter presteren. Zo, dat is nog eens een conclusie die aankomt, daar moest inderdaad hoognodig een onderzoek op losgelaten worden. Opeens snapte ik beter waarom de kinderen die ik ‘chronisch’ verwaarloosde qua beurt bij het rekenen, hun toetsen bijna nooit voldoende maakten.